Oud Hoorn Winkel

Onlangs verschenen:


De eenzame strijd van Johannes Tenthoff

Een rode dominee en predikant in Hoorn van 1888 tot 1913

Geschreven door Arnoud Schaake met een voorwoord van prof. dr. Herman Noordegraaf.

In de geschiedenis van onze stad Hoorn zijn er altijd mensen geweest, die hun stem verhieven tegen onrecht. Aan het eind van de 19 e eeuw, een periode van bittere armoede voor een groot deel van de bevolking, werd Johannes Tenthoff als een predikant beroepen in Hoorn. Hij kreeg landelijke bekendheid, omdat hij de sociale kwestie in de kerk en in de politiek op een geheel eigen wijze aan de orde stelde. Tenthoff, geboren in Amsterdam in 1847, studeerde theologie in Utrecht, waar hij onder de indruk raakte van het modernisme, dat in die tijd de traditionele geloofsopvattingen aan het wankelen bracht. Tenthoff had een sterk gevoel voor sociale rechtvaardigheid.

Moedig was zijn optreden tijdens bijeenkomsten van de doorgaans liberale predikanten, waar hij opriep de sociale kwestie in de preek aan de orde te stellen. Tenthoff had veel waardering voor de arbeidersbeweging. Hij bestudeerde de sociaaleconomische vraagstukken van zijn tijd en hield tal van lezingen; met name die over het socialisme werden door de aanwezige burgers niet altijd op prijs gesteld. Het optreden van Tenthoff was origineel en verfrissend; hij bracht zijn toehoorders vaak aan het lachen. In Hoorn trad Tenthoff naar voren als een scherp polemist en als initiatiefnemer van tal van bijeenkomsten, die het politieke leven in de stad deden bruisen. Tenthoff stond als pionier vaak alleen. De liberale predikanten vonden hem te rood; de socialisten wantrouwden hem als vertegenwoordiger van de kerk, die de arbeiders in de steek had gelaten en de orthodoxe gelovigen zagen een afvallige in hem. Toch was hij voor een jongere generatie een bron van inspiratie. In de sociale geschiedenis wordt hij beschouwd als een voorloper van het christensocialisme. Naast een beschrijving van het leven van deze opmerkelijke stadgenoot, biedt deze biografie een blik op de sociale verhoudingen van de periode rond de overgang van de 19 e naar de 20 ste eeuw.

Dit boek verschijnt in de tweede helft van november 2015 in de Biografische Reeks van Publicatiestichting Bas Baltus.

Voorinschrijving en korting

Via Oud Hoorn is het mogelijk in te schrijven en te profiteren van een korting op de verkoopprijs. Het boek kost € 24,95, voor degenen die inschrijven is de korting € 5,-, dus € 19,95. De intekenaren worden vermeld in het boek. Inschrijven via de website www.oudhoorn.nl De betaling dient vóór 5 oktober 2015 binnen te zijn op rekeningnummer NL 56 RABO 0329 7027 26 t.n.v. Publicatie Stichting Bas Baltus te Hoorn. Graag duidelijk vermelden voor Tenthoff en de naam van de voorinschrijver/ster. Het boek kan na verschijning worden opgehaald bij de Vereniging Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22, 1621 GG Hoorn. Voor vragen secretaris@oudhoorn.nl of 0229 273570.

Bestel hier het boek De eenzame strijd van Johannes Tenthoff

De Jonge Winthont

Auteur: Laura Jonkhoff


Gote Oost 38 tijdens het interbellum

Aan het Grote Oost nummer 38 staat een smal, hoog pand met een eenvoudige halsgevel. Op een natuurstenen cartouche valt het jaartal 1698 te lezen, een verwijzing naar het bouwjaar van de gevel. Bouwsporen bewijzen echter dat de geschiedenis van het pand veel verder teruggaat, namelijk tot rond 1559.
Ooit was Grote Oost 38 een bakkerij; een akte uit 1713 vermeldt dat het pand al 'sedert lange jaren koek en banquetbakkerij genaamd DE JONGE WINTHONT' was. Het pand heeft in de loop der eeuwen diverse soorten bewoners gekend uit voorname en minder voorname kringen. Zo komen we notaris Elias Agricola en de adellijke jonkheer Louis van Styrum tegen, maar ook kaaskoper Cornelis Messchaert, kostschoolhouder Adrianus van der Hoeven en fotograaf Johannes Huysen. De voorlaatste bewoners van Grote Oost 38 zijn wellicht de meest opmerkelijke geweest: kunstschilder Cornelius (Cor) Bakker en zijn vrouw Martha van Velzen. Na hun scheiding begin jaren zestig van de vorige eeuw bleef Martha achter in het huis en jarenlang kostgangers hield. Na haar overlijden in 2010 werd het pand verkocht,
verbouwd en gerestaureerd. Voor de nieuwe eigenaar reden om onderzoek naar het eeuwenoude pand te laten doen, de historie te laten beschrijven en te publiceren. De historica Laura Jonkhoff heeft veel nieuwe en verrassende ontdekkingen gedaan. Het boek wordt uitgegeven door de Publicatie Stichting Bas Baltus en zal eind 2015 verschijnen in de Huizenreeks Hoorn als deel zes.

Voorinschrijving en korting


Na de restauratie in 2013

Via Oud Hoorn is het mogelijk in te schrijven en te profiteren van een korting op de verkoopprijs. Het boek kost €14,95, voor degenen die inschrijven is de korting €2,50, dus €12,45. Inschrijven via de website www.oudhoorn.nl De betaling dient vóór 15 oktober 2015 binnen te zijn op rekeningnummer NL 56 RABO 0329 7027 26 t.n.v. Publicatie Stichting Bas Baltus te Hoorn. Graag duidelijk vermelden voor Grote Oost 38. Het boek kan na verschijning worden opgehaald bij de Vereniging Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22, 1621 GG Hoorn. Voor vragen: secretaris@oudhoorn.nl of 0229 273570.

 

Bestel hier het boek De Jonge Winthont

 

In de etalage:

Coen      en zijn tijd

 
Ottens, Egbert
Uitgeverij Poldervondsten
2013
978-90-817063-2-2
10,00
 

Egbert Ottens (Amsterdam, 1945) was werkzaam in de volkshuisvesting in Amsterdam. Hij publiceerde over zijn vakgebied en de geschiedenis van de volkshuisvesting. Sinds 1973 woont hij in Hoorn, waar hij op veel terreinen actief was en is. Sinds 2006 is hij voorzitter van Vereniging Oud Hoorn.

Wat voor iemand was Coen? Die vraag werd actueel naarmate de discussie in onze stad heftiger werd, onder andere door het burgerinitiatief waarin het accent vooral kwam te liggen op de zwarte bladzijden uit zijn leven. Er was veel bekend over de VOC en de VOC onder Coen, niet het minst doordat Coen nauwgezet zijn werkzaamheden voor de compagnie boekstaafde. ‘Dagen en daden in dienst van de VOC’, was dan ook de terechte ondertitel van het boek van Ruud Spruit dat in 1987 bij het vierhonderdste geboortejaar van Coen uitkwam. Maar over Coen als... lees verder >>

 

Doctor Theodorus Velius      Hoorns geneesheer, regent en chroniqueur

 
Boon, Piet en Marit Veerman - Boon
Publicatiestichting Bas Baltus
2013
24,95
 

Met zijn Kroniek van Hoorn van 1605, de eerste stadsgeschiedenis in de Republiek, en de volgende edities van 1617 en 1648 haalde doctor Theodorus Velius (1572-1630) zijn vaderstad “uit de schemer van Hoorns verleden”. Daarmee zette hij een trend voor andere stadshistorici en verschafte hij een schat aan informatie over Hoorn en West-Friesland aan eigentijdse en latere geschiedschrijvers. Historisch onderzoek deed de kundige Velius in zijn schaarse vrije tijd. Hij was vooral een toegewijd arts en stadsgeneesheer. Daarnaast was hij als remonstrantsgezind lid van de vroedschap politiek actief. Hij raakte betrokken bij de twisten tijdens het Twaalfjarig Bestand. De staatsgreep van Maurits leidde tot zijn ontslag en dat van elf van zijn collega’s in de Raad. Hij bleef echter tot zijn dood in functie als stadsgeneesheer, scholarch (curator) van de... lees verder >>

 

Voordelige boekenpakketten

Pakket 1

Boekenpakket 1
Drie boeken € 29,50

Speciaal samengesteld pakket (1)
Drie prachtige boeken uit de winkel van Oud Hoorn. Alleen bij Oud Hoorn te koop.
Uit de Schemer van Hoorns verleden (€ 31,55)
Sint Pietershof (€ 20,50)
Heren Investeren (€ 13,50)
Totaalprijs € 65,55.

Nu speciale pakketprijs € 29,50

Lees meer >>
 

Pakket 2

Boekenpakket 2
Drie boeken € 19,75

Speciaal samengesteld pakket (2) met 3 prachtige boeken uit de winkel van Oud Hoorn.
Maria in Hoorn (€ 10,00)
Lutherse Kerk in Hoorn (€ 13,60)
Van Koffiehuis tot Theater (€ 24,95)
Totaalprijs € 48,55

Nu speciale pakketprijs € 19,75

Lees meer >>
 

Pakket 3

Boekenpakket 3
Vijf boeken € 22,50

Speciaal samengesteld pakket (3) met 5 prachtige boeken uit de winkel van Oud Hoorn.
Orgels in Hoorn € 6,80
Grote Oost 7 € 6,80
Grote Oost 16 € 6,80
Grote Oost 58 € 6,80
Sint Jans Gasthuis te Hoorn € 22,45
Totaalprijs € 49,65

Nu speciale pakketprijs € 22,50

Lees meer >>
 

 

Ook in de winkel:

 

Bestellen:

Boeken en tijdschriften zijn online via het contact formulier te bestellen. Posters niet.
De winkelprijs wordt verhoogd met verzendkosten.

Betalen:

Nadat u van ons het totaalbedrag heeft doorgekregen kan dit worden overgemaakt naar: NL86 INGB 0002 1448 88, t.n.v. Penningmeester Vereniging Oud Hoorn o.v.v. de naam van het gewenste artikel. Het artikel wordt verzonden na ontvangst van de betaling.
Betalen vanuit het buitenland:
IBAN: NL86 INGB 0002 1448 88
BIC: INGBNL2A

 

Adres:

Vereniging Oud Hoorn
Oost-Indisch Pakhuis
Onder de Boompjes 22
1621 GG Hoorn
Tel.: 0229 - 27 35 70
E-mail: info@oudhoorn.nl

Openingstijden:
Dinsdag en donderdag: 10.00 uur - 16.00 uur
Zaterdag: 10.00 uur - 14.00 uur


Grotere kaart (Opent in nieuw scherm)