Oud Hoorn Winkel

Onlangs verschenen:


Jan Albertsz Rotius, meesterportrettist van Hoorn

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Jan Albertsz Rotius in Hoorn overleed. Deze in 1624 in Medemblik geboren schilder geldt als de belangrijkste die de stad Hoorn en de regio West-Friesland hebben voortgebracht. Zijn werk bestaat voornamelijk uit portretten die een gezicht geven aan de elite van de handelsstad Hoorn op het toppunt van haar roem en macht rond het midden van de 17de eeuw, onze ‘gouden eeuw’. Met de vier grote schuttersstukken die Rotius tussen 1648 en 1655 in opdracht van de Hoornse schutterij vervaardigde (en die u allemaal kent uit de schutterijzaal van het Westfries Museum) vestigde hij zijn naam als portretschilder. In de vele opdrachten voor portretschilderingen die hij daarna kreeg sloot hij aan bij wat er op dat moment in Amsterdam en andere kunstcentra werd geproduceerd en liet hij zien zich in korte tijd een nieuwe schilderstijl eigen te kunnen maken, al naar gelang de wensen van zijn opdrachtgevers.

Rotius geniet, afgezien van een in Hoorn naar hem vernoemde straat, veel minder bekendheid dan andere Hollandse meesters uit die tijd. Dr. Rudi Ekkart, kenner en promotor van het werk van Jan Albertsz Rotius, noemt hem 'een volstrekt ondergewaardeerde meester uit de Gouden Eeuw die meer aandacht verdient'. In samenwerking met het Westfries Museum heeft hij een overzichtstentoonstelling samengesteld van het oeuvre van Rotius, die dit voorjaar (april) geopend zal worden.

Als begeleiding bij deze tentoonstelling zal een door de Publicatie Stichting Bas Baltus uit te geven catalogus verschijnen, waarin niet alleen de geëxposeerde schilderijen, maar ook leven en werk van Rotius centraal staan. In afzonderlijke hoofdstukken wordt door de historicus John Brozius aandacht besteed aan de elite van Hoorn voor wie Rotius schilderde en aan de politieke, de economische, de sociale en de religieuze situatie rond het midden van de 17de eeuw in Hoorn. Heel bijzonder is ook het hoofdstuk waarin de kledinghistorica Saskia Kuus niet alleen de door de Hoornse schutters gedragen kleding beschrijft, maar ook allerlei ontwikkelingen in de kledingmode laat zien. Ook aan de andere portretschilders die in die tijd in Hoorn werkzaam waren wordt uitgebreid aandacht besteed.

Door op deze wijze het werk van Rotius in een historische en een kunsthistorische context te plaatsen ontstaat een beeld van zijn leven en werk dat nog niet eerder werd opgeroepen. Deze catalogus zal dan ook een waardevolle aanvulling vormen op onze kennis van het leven in het Hoorn van het midden van de 17de eeuw. En, zoals u dat van een catalogus en van publicaties van de Bas Baltus Stichting gewend bent, zal de tekst vergezeld gaan van veel afbeeldingen, in full colour, om het geschrevene te verduidelijken en de kwaliteiten van Rotius te illustreren. Het boek - in groot formaat, 23x27 cm - zal in de tweede helft van april verschijnen.

Intekenen was mogelijk tot 20 april 2016, de prijs voor het boek is nu: € 30,00

Bestel hier het boek Jan Albertsz Rotius, meesterportrettist van Hoorn

Hoorn in de verdrukking 1940 - 1945


Helaas vermeldt het Kwartaalblad 2016 nr. 1 pag. 13 een foute prijs, de prijs is € 14,95

De Kerkmeijer-de Regt Stichting zal in het voorjaar van 2016 – bijna 70 jaar na haar overlijden - het oorlogsdagboek van Christina (Christien) de Regt opnieuw uitgeven. Zij was de echtgenote van Johan C. Kerkmeijer en mede naamgever van de stichting.

Christien de Regt heeft vanaf oktober 1940 tot begin juli 1945 haar dagboek bijgehouden. Zij schrijft in haar voorwoord dat over veel gebeurtenissen in oorlogstijd geen berichten verschijnen in de kranten. Daardoor zou men later een onjuist beeld krijgen van de werkelijke toestand en van wat er in de burgers is omgegaan. Zij vertelt alleen wat zij zelf heeft meegemaakt. ‘Er wordt zoveel gepraat en overdreven; veel verhalen zijn zo fantastisch, dat men er toe komt alleen te geloven wat men met eigen ogen gezien heeft.’

Uit het dagboek rijst een beeld op van Duitse soldaten, die worden ingekwartierd in diverse panden in de stad; van barricades en versterkingen, die worden aangebracht; van scholen, die gedwongen worden geherhuisvest; van inwoners, die worden opgepakt en afgevoerd; van materialen, fietsen, radio’s, die in beslag worden genomen; van bombardementen dichtbij en veraf; van beperkingen van gas en brandstof en van oplopende voedseltekorten.

Het dagboek zal worden geïllustreerd met foto’s van Hoorn in de jaren 1940-1945 uit de collectie van Jan Osinga en uit de beeldbank van de Tweede Wereldoorlog.

U kunt het boek (hardcover; 176 pag. 19,5x28 cm) bestellen door € 14,95 over te maken op IBAN nr. NL 56 RABO 0329702726 t.n.v. Publicatiestichting Bas Baltus, Hoorn, o.v.v. ‘Hoorn in de Verdrukking’ tot 15 april 2016. Daarna bedraagt de prijs € 19,95.

De bestelde publicatie kunt u na 20 april 2015 afhalen bij het Oost Indisch Pakhuis, Onder de Boompjes 22, Hoorn, tijdens openingsuren. Vanaf genoemde datum is het boek hier, evenals bij boekhandel Stumpel en de Hoornse Boekhandel in Hoorn te koop.

 

Bestel hier het boek Hoorn in de verdrukking 1940 - 1945

In de etalage:

Eenzame strijd van Johannes Tenthoff, De

Een van de eerste rooie dominees en predikant in Hoorn van 1888 tot 1913


Schaake, Arnoud
Publicatiestichting Bas Baltus
2015
978-90-76385-15-0
€ 24,95

In de geschiedenis van onze stad Hoorn zijn er altijd mensen geweest, die hun stem verhieven tegen onrecht. Aan het eind van de 19e eeuw, een periode van bittere armoede voor een groot deel van de bevolking, werd Johannis Tenthoff als predikant beroepen in Hoorn. Hij kreeg landelijk bekendheid, omdat hij de sociale kwestie in de kerk en in de politiek op een heheel eigen wijze aan de orde stelde.Tenthoff, geboren in Amsterdam in 1847, studeerde theologie in Utrecht, waar hij onder de indruk raakte van het modernisme, dat in die tijd de traditionele geloofsopvattingen aan het wankelen bracht. Tenthoff had een sterk gevoel voor sociale rechtvaardigheid. Moedig was zijn optreden tijdens bijeenkomsten van de doorgaans liberale predikanten, waar hij opriep de sociale kwestie in de preek aan de orde te stellen.Tenthoff had veel waardering voor de arbeidersbeweging.... lees verder >>


 

Eindelijk, eindelijk blauwe zee!

Over de spectaculaire reis van Le Maire en Schouten rond Kaap Hoorn


Nuyens, André
Uitgeverij Cichorei, Amsterdam
2015
978 94 91748 35 6
€ 14,90

Het doel was geheim, de reis vol gevaren.De VOC had het alleenrecht op de handel in specerijen uit Oost-Indie. Zowel via de vaarroute langs Kaap de Goede Hoop om Afrika heen als door Straat Magelhaen in het zuiden van Latijn Amerika. Koopman Isaac le Maire zocht daarom naar een nieuwe doorvaart naar de handelsgebieden in de Oost. Hij richtte de Austraalse Compagnie op met als doel een nieuwe route te vinden naar Oost-Indie en het mysterieuze Zuidland oftewel Australie te ontdekken. Hij rustte twee schepen uit, de Eendracht en de Hoorn. Onder leiding van zijn zoon Jacob le Maire en de ervaren schipper Willem Schouten vertrokken die op 14 juni 1615 vanuit Texel. Aan boord bevinden zich twee scheepsjongens, Jan Jansz Haen en Cornelis Sivertsz van Rijsdam die voor het eerst op een schip varen. Zij beleven de wonderlijkste avonturen tijdens deze spectaculaire expeditie. Lukt het Le Maire en Schouten een nieuwe route naar Oost-Indie te ontdekken, bereiken  zij het Zuidland en weten de twee jongens deze gevaarlijke tocht te overleven?


 

Voordelige boekenpakketten

Pakket 1

Boekenpakket 1
Drie boeken € 29,50

Speciaal samengesteld pakket (1)
Drie prachtige boeken uit de winkel van Oud Hoorn. Alleen bij Oud Hoorn te koop.
Uit de Schemer van Hoorns verleden (€ 31,55)
Sint Pietershof (€ 20,50)
Heren Investeren (€ 13,50)
Totaalprijs € 65,55.

Nu speciale pakketprijs € 29,50

Lees meer >>


 

Pakket 2

Boekenpakket 2
Drie boeken € 19,75

Speciaal samengesteld pakket (2) met 3 prachtige boeken uit de winkel van Oud Hoorn.
Maria in Hoorn (€ 10,00)
Lutherse Kerk in Hoorn (€ 13,60)
Van Koffiehuis tot Theater (€ 24,95)
Totaalprijs € 48,55

Nu speciale pakketprijs € 19,75

Lees meer >>


 

Pakket 3

Boekenpakket 3
Vijf boeken € 22,50

Speciaal samengesteld pakket (3) met 5 prachtige boeken uit de winkel van Oud Hoorn.
Orgels in Hoorn € 6,80
Grote Oost 7 € 6,80
Grote Oost 16 € 6,80
Grote Oost 58 € 6,80
Sint Jans Gasthuis te Hoorn € 22,45
Totaalprijs € 49,65

Nu speciale pakketprijs € 22,50

Lees meer >>


 

 

Ook in de winkel:

 

Bestellen:

Boeken en tijdschriften zijn online via het contact formulier te bestellen. Posters niet.
De winkelprijs wordt verhoogd met verzendkosten.

Betalen:

Nadat u van ons het totaalbedrag heeft doorgekregen kan dit worden overgemaakt naar: NL86 INGB 0002 1448 88, t.n.v. Penningmeester Vereniging Oud Hoorn o.v.v. de naam van het gewenste artikel. Het artikel wordt verzonden na ontvangst van de betaling.
Betalen vanuit het buitenland:
IBAN: NL86 INGB 0002 1448 88
BIC: INGBNL2A

 

Adres:

Vereniging Oud Hoorn
Oost-Indisch Pakhuis
Onder de Boompjes 22
1621 GG Hoorn
Tel.: 0229 - 27 35 70
E-mail: info@oudhoorn.nl

 

Openingstijden:
Dinsdag en donderdag: 10.00 uur - 16.00 uur
Zaterdag: 10.00 uur - 14.00 uur

 


Grotere kaart (Opent in nieuw scherm)