Vereniging Oud Hoorn    Oost-Indisch Pakhuis - Onder de Boompjes 22, 1621 GG Hoorn - Telefoon: 0229 - 27 35 70 - www.oudhoorn.nl

Oud Hoorn Winkel

Onlangs verschenen:


In de etalage:

Van de West naar het Oosten gezien     Binnenluiendijk 2 te Hoorn

boek binnenluiendijk

Aan de Binnenluiendijk staat een groot en statig pand. In het timpaan in de top van de gevel bevindt zich het monogram van de Kamer Hoorn van de Verenigde West-Indische Compagnie (WIC) met daaronder het jaartal 1784. Achter deze achttiende-eeuwse gevel en het brede voorhuis gaan echter oudere panden schuil die hun oorsprong vinden in de eerste helft van de zeventiende eeuw.

Tot 1791 bevond zich hier het hoofdkwartier van de Hoornse bewindhebbers van de WIC, dichtbij de eertijds zo bedrijvige Hoornse havens. Na het faillissement van de Compagnie kwam het gebouw leeg te staan aan een stiller wordende dijk waar veel panden en werven verdwenen en de havens dichtslibden.

Het voorname WIC gebouw werd na de Franse Tijd gebruikt als ziekenboeg voor militairen en als tijdelijke opvang voor choleralijders. Het kreeg weer enige allure toen het als woonhuis werd ingericht voor de adellijke Cornelis Sypesteyn en zijn gezin. Vanaf het midden van de negentiende eeuw werd het pand ingericht als stadsziekenhuis voor met name patiënten met besmettelijke ziekten, ver weg van het stadscentrum aan een winderige dijk.

Met enige regelmaat stond het pand leeg tot de vrijmetselaars van Loge West-Friesland het in 1872 aankochten en inrichtten als tempel en vergaderruimte. Loge West Friesland en de door leden van deze Loge opgerichte Loge De Eenhoorn bleken trouwe en zorgvuldige gebruikers van het pand aangezien zij het meerdere malen herstelden en restaureerden. Beide loges zijn via de Broeder Noot Stichting tot op heden eigenaar van Binnenluiendijk 2.

In dit rijk geïllustreerde boek wordt het verleden van het voorname Hoornse pand en zijn gebruikers geplaatst in de bredere context van de Nederlandse geschiedenis met ruime aandacht voor de bouwgeschiedenis en de historie van de West-Indische Compagnie en de Vrijmetselarij.

Het boek, geschreven door Laura Jonkhoff, Kees Klaarhamer en Pieter Meijers, verschijnt als deel 17 in de Bouwhistorische Reeks Hoorn van de Publicatie­stichting Bas Baltus. Het is mogelijk gemaakt door de bijdrage van Stichting Vaderlandsche Maatschappij - Hoorn en de gemeente Hoorn. Het telt ruim 200 bladzijden met veel niet eerder gepubliceerde afbeeldingen.

Voorintekening gesloten

Helaas kunt u nu niet meer voorintekenen. Intekenen was mogelijk tot 15 oktober 2013.

 

Bestel het boek >>
 

Coen      en zijn tijd

 
Ottens, Egbert
Uitgeverij Poldervondsten
2013
978-90-817063-2-2
10,00
 

Egbert Ottens (Amsterdam, 1945) was werkzaam in de volkshuisvesting in Amsterdam. Hij publiceerde over zijn vakgebied en de geschiedenis van de volkshuisvesting. Sinds 1973 woont hij in Hoorn, waar hij op veel terreinen actief was en is. Sinds 2006 is hij voorzitter van Vereniging Oud Hoorn.

Wat voor iemand was Coen? Die vraag werd actueel naarmate de discussie in onze stad heftiger werd, onder andere door het burgerinitiatief waarin het accent vooral kwam te liggen op de zwarte bladzijden uit zijn leven. Er was veel bekend over de VOC en de VOC onder Coen, niet het minst doordat Coen nauwgezet zijn werkzaamheden voor de compagnie boekstaafde. ‘Dagen en daden in dienst van de VOC’, was dan ook de terechte ondertitel van het boek van Ruud Spruit dat in 1987 bij het vierhonderdste geboortejaar van Coen uitkwam. Maar over Coen als... lees verder >>

 

Doctor Theodorus Velius      Hoorns geneesheer, regent en chroniqueur

 
Boon, Piet en Marit Veerman - Boon
Publicatiestichting Bas Baltus
2013
24,95
 

Met zijn Kroniek van Hoorn van 1605, de eerste stadsgeschiedenis in de Republiek, en de volgende edities van 1617 en 1648 haalde doctor Theodorus Velius (1572-1630) zijn vaderstad “uit de schemer van Hoorns verleden”. Daarmee zette hij een trend voor andere stadshistorici en verschafte hij een schat aan informatie over Hoorn en West-Friesland aan eigentijdse en latere geschiedschrijvers. Historisch onderzoek deed de kundige Velius in zijn schaarse vrije tijd. Hij was vooral een toegewijd arts en stadsgeneesheer. Daarnaast was hij als remonstrantsgezind lid van de vroedschap politiek actief. Hij raakte betrokken bij de twisten tijdens het Twaalfjarig Bestand. De staatsgreep van Maurits leidde tot zijn ontslag en dat van elf van zijn collega’s in de Raad. Hij bleef echter tot zijn dood in functie als stadsgeneesheer, scholarch (curator) van de... lees verder >>

 

Hij komt van Hoorn      Hoorn tussen 1795 en 1914, een geschiedenis in 64 verhalen

 
Leenders, Jos M.M.
Publicatiestichting Bas Baltus
2012
978-90-76385-10-5
39,95
 
Dit boek is uitgegeven bij gelegenheid van het 95-jarig bestaan van de Vereniging Oud Hoorn.
Horinezen werden in de negentiende eeuw nageroepen met: Hij komt van Hoorn! Waarmee werd bedoeld: "Jullie lopen achter! Waar is jullie oude grootsheid gebleven?"
Maar wie dat riep had het mis. Hoorn mocht er nog steeds wezen, in menig opzicht zelfs meer dan ooit. Verkeerstechnisch lag Hoorn ongelukkig. Dat wel. Dezelfde Zuiderzee die het ooit rijk maakte, lag opeens in de weg. Want hoe kon een spoorlijn richting Hoorn rendabel worden gemaakt? Dat kon, zo bleek echter, door groot te denken, in een project Amsterdam-Leeuwarden met Hoorn als tussenstation. "Droogleggen, die zee!", was dan ook het idee dat al in de jaren 1850 verkondigd werd, en tien jaar later door een Horinees werd uitgewerkt.
Hoorn zette de toon, werd zelfs uitgesproken progressief. Bijna... lees verder >>

 

Voordelige boekenpakketten

Pakket 1

Boekenpakket 1
Drie boeken € 29,50

Speciaal samengesteld pakket (1)
Drie prachtige boeken uit de winkel van Oud Hoorn. Alleen bij Oud Hoorn te koop.
Uit de Schemer van Hoorns verleden (€ 31,55)
Sint Pietershof (€ 20,50)
Heren Investeren (€ 13,50)
Totaalprijs € 65,55.

Nu speciale pakketprijs € 29,50

Lees meer >>
 

Pakket 2

Boekenpakket 2
Drie boeken € 19,75

Speciaal samengesteld pakket (2) met 3 prachtige boeken uit de winkel van Oud Hoorn.
Maria in Hoorn (€ 10,00)
Lutherse Kerk in Hoorn (€ 13,60)
Van Koffiehuis tot Theater (€ 24,95)
Totaalprijs € 48,55

Nu speciale pakketprijs € 19,75

Lees meer >>
 

Pakket 3

Boekenpakket 3
Vijf boeken € 22,50

Speciaal samengesteld pakket (3) met 5 prachtige boeken uit de winkel van Oud Hoorn.
Orgels in Hoorn € 6,80
Grote Oost 7 € 6,80
Grote Oost 16 € 6,80
Grote Oost 58 € 6,80
Sint Jans Gasthuis te Hoorn € 22,45
Totaalprijs € 49,65

Nu speciale pakketprijs € 22,50

Lees meer >>
 

 

Ook in de winkel:

 

Bestellen:

Boeken en tijdschriften zijn online via het contact formulier te bestellen. Posters niet.
De winkelprijs wordt verhoogd met verzendkosten.

Betalen:

Nadat u van ons het totaalbedrag heeft doorgekregen kan dit worden overgemaakt naar: NL86 INGB 0002 1448 88, t.n.v. Penningmeester Vereniging Oud Hoorn o.v.v. de naam van het gewenste artikel. Het artikel wordt verzonden na ontvangst van de betaling.
Betalen vanuit het buitenland:
IBAN: NL86 INGB 0002 1448 88
BIC: INGBNL2A

 

Adres:

Vereniging Oud Hoorn
Oost-Indisch Pakhuis
Onder de Boompjes 22
1621 GG Hoorn
Tel.: 0229 - 27 35 70
E-mail: info@oudhoorn.nl

Openingstijden:
Dinsdag en donderdag: 10.00 uur - 16.00 uur
Zaterdag: 10.00 uur - 14.00 uur


Grotere kaart (Opent in nieuw scherm)