Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Oud Hoorn Winkel

Onlangs verschenen:


Villa Alewijn Rijke historie en unieke bouwhistorie aan het Grote Oost!

Auteur: Jonkhoff, Laura m.m.v. Willeke Jeeninga

Villa Alewijn, welke Horinees kent het opvallende pand niet? Wandelend over het Grote Oost kun je genieten van de ene mooie gevel na de andere. Het is echter vrijwel onmogelijk om al mijmerend aan nummer 26 voorbij te lopen: een hoog en breed dubbelpand met vestibule aan de zijkant en boven een balustrade. De opvallende voorgevel, die in 1865 ontworpen is door de toen nog jonge architect Adrianus Bleijs, is voorzien van een kleur crème in verschillende tinten. Wellicht kent men Villa Alewijn ook van zijn unieke negentiende-eeuwse neo-gothische kapel in de tuin, een sprookjesachtig en sierlijk gebouwtje dat nu als Bed & Breakfast dient.

Achter de negentiende-eeuwse gevel van Grote Oost 26 gaat een lange geschiedenis schuil. Toen de huidige eigenaar Leo Melcherts het rijksmonument in 2006 kocht, had het pand al ruim 130 jaar lang niet meer als woonhuis gediend. Er werd een omvangrijk restauratie/verbouwingsplan gestart om het pand niet alleen opnieuw geschikt te maken voor bewoning maar het tevens in zijn volle glorie te herstellen.Tijdens deze restauratie kwamen oude bouwsporen tevoorschijn die meer inzicht gaven in de historie van het monument. Zo bleek het pand oorspronkelijk uit twee woonhuizen te hebben bestaan en voerden de oudste bouwsporen terug naar de vijftiende eeuw. In de lange gang van het huidige woonhuis is prachtig begin achttiende-eeuws stucwerk bewaard gebleven. Had de toenmalige eigenaar, regent Joan Schagen, met een scheef oog naar het voorname Foreestenhuis schuin aan de overzijde gekeken en dezelfde stukadoor ook zijn gang laten decoreren?

Er valt genoeg te vertellen. De gehele achttiende eeuw was het pand in handen van leden van de voorname regentenfamilie Schagen terwijl de negentiende eeuw gedomineerd werd door de adellijke familie Alewijn. De jonge Amsterdamse regentenzoon Frederick Alewijn trouwde met de Hoornse regentendochter Margaretha Opperdoes. Met het overlijden van hun zoon jonkheer Pieter Opperdoes Alewijn eindigde de bewoning van het pand in 1875. Zijn familiewapen en dat van zijn tweede vrouw Margaretha Swart prijken nog steeds aan de gevel. De jonkheer had grootste plannen met zijn woonhuis: nieuwe stijlkamers met stucplafonds, een nieuwe entree, maar bovenal een nieuwe voorzijde ter vervanging van de oudere nog op vlucht staande voorgevel, volgens hem hét symbool van de ‘wanstaltige bouwtrant die onze voorvaderen in de overhelling der muren hebben in acht genomen.’ In de tuin liet Opperdoes Alewijn een opvallend neo-gothisch kapelletje met bijbehorend gebouwtje neerzetten. De jonkheer moet erg trots zijn geweest op dit toch wat ongewone gebouwtje aangezien hij zich liet portretteren door kunstschilder Kruseman met het bouwwerk op de achtergrond.

Jonkheer Opperdoes Alewijn overleed kinderloos in 1875. Zijn bezit werd verkocht en kwam in eigendom van de Nederlandse Staat, die op een deel van het perceel van Villa Alewijn een Post- en Telegraafkantoor liet bouwen. De kapel kwam in particuliere handen en het grote woonhuis werd ingericht als kantoor voor het Kadaster. In de jaren vijftig van de vorige eeuw verdwenen de stucplafonds achter verlaagde plafonds, de lambriseringen en geprofileerde deuren werden achter hardboard platen weggemoffeld. In 1991 betrok Kunstuitleen West Friesland het pand en werden de gevels en het interieur gerestaureerd.

Eigenaar Leo Melcherts voegde in 2006 de kapel en het woonhuis weer samen en startte de grote restauratie. Het idee voor een boek over het pand ontstond in deze periode en binnenkort is het zover. Publicatie Stichting Bas Baltus gaat een mooi boekwerk uitgeven dat de rijke geschiedenis van dit bijzondere rijksmonument zal verhalen. Historica Laura Jonkhoff draagt zorg voor de tekst met medewerking van Willeke Jeeninga bij het onderzoek en het verzamelen van beeldmateriaal.

Het boek zal in december 2016 verschijnen.

Intekenen was mogelijk tot 15-11-2016, de prijs voor het boek is nu: € 22,50

Bestel hier het boek Villa Alewijn Rijke historie en unieke bouwhistorie aan het Grote Oost!

In de etalage:

Atlas van Kaap Hoorn

Kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika 1500-1725


Auteur
Kroon, Pieter (redactie)
Uitgever
Uitgeverij THOTH Bussum, Stichting 400 jaar Kaap Hoorn
Jaar
2016
ISBN
978-90-6868-4-0
Prijs
€ 39,90

De ontdekking van een nieuwe vaarroute rond Kaap Hoorn naar de specerijeneilanden van de Molukken had niet alleen een handelsbelang. Het betekende ook dat er een eind kwam aan de speculaties over het precieze kaartbeeld van het zeegebied ten zuiden van de 50e breedtegraad, waardoor een veilige navigatie mogelijk werd.Hoewel de oorsprong van de zeekaart al in de klassieke oudheid ligt, maakte de cartografie met de ontdekkingreizen in de zestiende eeuw een snelle ontwikkeling door die in het begin van de achttiende eeuw een getrouw kaartbeeld opleverde. Het epicentrum van de cartografie verschoof toen van het Iberisch Schiereiland via Florence en Antwerpen naar Amsterdam, waar het een hoogtepunt bereikte na de oprichting van de VOC.Nauwkeurige zeekaarten waren niet alleen onmisbaar voor een veilige navigatie op zee. Door hun fantasierijke versieringen en geraffineerd... lees verder >>


 

De Jonge Winthont

Grote Oost 38 te Hoorn


Auteur
Jonkhoff, Laura
Uitgever
Publicatie Stichting Bas Baltus
Jaar
2015
ISBN
978-90-76385-16-7
Prijs
€ 14,95

Aan het Hoornse Grote Oost staat een pand met een hoge halsgevel. Lange tijd droeg het de naam “De Jonge Winthont”, tegenwoordig wordt het slechts aangeduid met het nummer 38. Oudere inwoners van Hoorn zullen Grote Oost 38 wellicht nog kennen als woning en atelier van kunstschilder Cornelius Bakker en zijn vrouw Martha van Velzen. Achter de eenvoudige maar sierlijke gevel gaat echter een lange geschiedenis schuil. In bijna vijf eeuwen tijd heeft het pand een bonte verzameling aan bewoners en gebruikers gekend. Zij zullen bij het lezen van dit boek een voor een voorbijkomen. Daarnaast is het huis verscheidene keren verbouwd en vrij recent grondig gerestaureerd. De blootgelegde bouwsporen hebben nieuw licht geworpen op de bouwhistorie, terwijl twee gevonden inventarissen een goed beeld geven van de inrichting en het gebruik van Grote Oost 38 in de achttiende- en negentiende eeuw.Neem een kijkje achter de voordeur van dit bijzondere pand!(achterkant boek)


 

Voordelige boekenpakketten

Pakket 1

Boekenpakket 1 is in de oude samenstelling niet meer leverbaar. Een nieuw pakket wordt voorbereid.


 

Pakket 2

Boekenpakket 2
Drie boeken € 19,75

Speciaal samengesteld pakket (2) met 3 prachtige boeken uit de winkel van Oud Hoorn.
Maria in Hoorn (€ 10,00)
Lutherse Kerk in Hoorn (€ 13,60)
Van Koffiehuis tot Theater (€ 24,95)
Totaalprijs € 48,55

Nu speciale pakketprijs € 19,75

Lees meer >>


 

Pakket 3

Boekenpakket 3
Vijf boeken € 22,50

Speciaal samengesteld pakket (3) met 5 prachtige boeken uit de winkel van Oud Hoorn.
Orgels in Hoorn € 6,80
Grote Oost 7 € 6,80
Grote Oost 16 € 6,80
Grote Oost 58 € 6,80
Sint Jans Gasthuis te Hoorn € 22,45
Totaalprijs € 49,65

Nu speciale pakketprijs € 22,50

Lees meer >>


 

 

Ook in de winkel:

 

Bestellen:

Boeken en tijdschriften zijn online via het contact formulier te bestellen. Posters niet.
De winkelprijs wordt verhoogd met verzendkosten.

Betalen:

Nadat u van ons het totaalbedrag heeft doorgekregen kan dit worden overgemaakt naar: NL86 INGB 0002 1448 88, t.n.v. Penningmeester Vereniging Oud Hoorn o.v.v. de naam van het gewenste artikel. Het artikel wordt verzonden na ontvangst van de betaling.
Betalen vanuit het buitenland:
IBAN: NL86 INGB 0002 1448 88
BIC: INGBNL2A

 

Adres:

Vereniging Oud Hoorn
Oost-Indisch Pakhuis
Onder de Boompjes 22
1621 GG Hoorn
Tel.: 0229 - 27 35 70
E-mail: info@oudhoorn.nl

 

Openingstijden:
Dinsdag en donderdag: 10.00 uur - 16.00 uur
Zaterdag: 10.00 uur - 14.00 uur

 


Grotere kaart (Opent in nieuw scherm)