Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Bouwbedrijf De Nijs gaat Oostereiland restaureren.   (22-10-2009)

oostereiland

Het bedrijf uit Warmenhuizen geeft momenteel ook aan het Missiehuis een nieuwe invulling. De aanbesteding voor de werkzaamheden op het Oostereiland is recent volgens de Europese regels uitgevoerd. Na een voorselectie bleven er vijf bouwkundige aannemers en vijf installateurs over.

Uiteindelijk hebben drie aannemers en drie installateurs een prijsopgaaf gedaan en een plan van aanpak ingediend. Het project is 20 oktober definitief gegund aan Bouwbedrijf MJ de Nijs uit Warmenhuizen voor de restauratie en herbestemming en Croon TBI techniek uit Amsterdam en Wolter & Dros uit Amersfoort voor de installaties. De restauratie kan nu echt beginnen.

Er werd en wordt voor het Oostereiland met heel krappe tijdschema’s gewerkt. Met de gunning op 20 oktober blijft het nog steeds mogelijk om de restauratie van de gebouwen 31 december te hebben afgero nd. Wel is besloten tot een tweedeling van het werk: de restauratie van de buitenkant en het werk in het gebouw, het zogeheten inbouwpakket. Het inbouwpakket, waarmee al wordt begonnen als de restauratie van het gebouw en de fundering nog in volle gang is, zal vóór de zomer van 2011 klaar zijn. De nieuwe huurders en de gemeente gaan uit van een feestelijke opening in de zomer van 2011.

In het plan zijn nu nog 23 woningen getekend, maar er komen er waarschijnlijk nog twee bij. De plattegronden van alle woningen zijn inmiddels uitgewerkt. Er wordt nog gekeken of op de plaats van sommige woningen, vooral op de begane grond, andere functies kunnen komen, zoals een kantoortje of atelier.

Veel belangstelling woningen
Voor de woningen hebben zich volgens de gemeente al heel wat belangstellenden gemeld, ook tijdens de informatiemarkt op 23 september. Al deze belangstellenden wordt verteld dat zij moeten beseffen dat zij willen wonen op een &l dquo;cultuureiland". Dat is voor velen juist aantrekkelijk, maar betekent ook dat er rond de woningen van alles gebeurt, net zoals in de binnenstad van Hoorn.

Voorjaar 2010 meer bekend
Zodra de restauratie op gang is, wordt verder gewerkt aan de plannen voor de woningen. Naar verwachting gaan de woningen voorjaar 2010 in de verkoop. Zodra dit het geval is, worden alle belangstellenden hierover geïnformeerd.

Toeristisch informatiepunt
De gemeente heeft besloten op het eiland een zogenoemd havenservicepunt voor de waterrecreatie in te richten. Dit servicepunt wordt ongeveer 180 m2 groot en komt bij de entree van het eiland, direct rechts komend vanuit de stad. Hier vinden bezoekers toeristische informatie, een kleine havenwinkel en eenvoudige sanitaire voorzieningen.

Openbaar gebied en oevervoorzieningen
Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de staat van de oevervoorzieningen rond het gehele Oostereiland. Ook is onde rzocht wat de gevolgen van de stijging van het waterpeil van het Markermeer zijn. Daarbij is 50 jaar vooruit gekeken, dus tot 2060. De voorgestelde maatregelen voor het Oostereiland zullen zelfs tot 2100 voldoen als de aanbevelingen van de Deltacommissie 2008 worden gevolgd. Deze commissie, ook wel de commissie-Veerman genoemd, heeft de gevolgen van de klimaatverandering voor heel Nederland onderzocht.

800 meter oever
Het onderzoek naar de oevers van het Oostereiland geeft aan welke maatregelen noodzakelijk zijn en hoeveel dat ongeveer moet kosten. Waar mogelijk worden alternatieven aangedragen. In totaal gaat het om circa 800 meter oever. Ook voor de inrichting van het openbaar gebied zijn de eerste schetsen gemaakt. Daarbij moet met heel veel zaken rekening worden gehouden. Zo heeft de manier waarop de oevers worden aangepakt invloed op de inrichting van het openbare gebied. Maar er spelen nog veel meer zaken, zoals de manier waarop auto’s, fietsers e n voetgangers het eiland op en afkomen, de plaats van de botterwerf en waar de parkeerplaatsen voor auto’s, stallingplaatsen voor fietsen en een terras voor de horeca komen.

Europese subsidies
Ten slotte wordt nog gestudeerd op de mogelijkheid van Europese Subsidies. De EFROregeling biedt kansen. EFRO staat voor Europees Fonds Regionale Ontwikkeling. Hoorn is in overleg met Medemblik en Enkhuizen om een gezamenlijke aanvraag in te dienen. Het succes van deze aanvraag is ook van belang voor de haalbaarheid van de plannen voor de botterwerf en bijbehorende voorzieningen.

 

Nieuwsarchief