Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

NIeuwjaars-speech Jaap van der Hout   (05-01-2019)

logo oudhoorn

Alle vrijwilligers en genodigden een zeer voorspoedig, gezond en gelukkig 2019 toegewenst.

Normaal gesproken zou Frans Zack hier druk bezig geweest zijn om te zien of ik wel op de goede plek zou staan voor de jaarlijkse foto. Helaas mag dat niet zo zijn dit jaar, we zullen Frans niet alleen missen voor zijn foto’s maar ook vooral voor zijn inzet en de vele verhalen die Frans schreef voor de vereniging. Frans was een prettig mens en we zullen hem nog lange tijd missen.

Theatervoorstelling Ik hou van HoornVorig jaar keken we terug op ons jubileumjaar, een jaar waar zeer veel gebeurd is en dan verwacht je voor het jaar dat daarop volgt een relatief rustig jaar. De werkelijkheid lag duidelijk anders, als ik terug kijk op het afgelopen jaar is er door onze vrijwilligers zeer veel werk verricht en was het jaar een stuk minder rustig dan we hadden verwacht, maar dat hoort ook een beetje bij een dynamische vereniging als de onze. Het ledenaantal is niet ingezakt na de spectaculaire groei in ons jubileumjaar, het verschil is slechts 9 leden minder dan vorig jaar op het zelfde moment.

 In willekeurige volgorde kijk ik even terug op het afgelopen jaar, daarbij zal ik vast wel iets zijn vergeten maar dat maakt de waardering voor alle inzet niet minder. 

 • Wegens ongekend succes is het boekje Toen en Thans herdrukt.
 • Het had wat voeten in de aarde, maar het is in samenwerking met de Kaap Hoornvaarders gelukt om een gedenkteken te plaatsen op het Hoofd.
 • We hebben het gemeentebestuur op taart getrakteerd op de verjaardag van de stad. Dit jaar willen we dat vieren in de vorm van een stadskwis.
 • Ook het afgelopen jaar hebben we ons weer bezig gehouden met de kwaliteit van ons erfgoed. Er is een zienswijze ingediend bij de Provincie over de kwaliteit van de Markermeerdijken. Dit hebben we aan het eind van het jaar doorgezet in een bezwaarschrift bij de Raad van State.
 • We zijn betrokken bij de herinrichting van het Kerkplein, de vernieuwing van de verlichting van de binnenstad en de inrichting van de Westerdijk. Ook de inzet van Frans van Iersel in de Monumenten en Welstandscommissie heeft ook een positieve invloed op de kwaliteit van ons erfgoed.Breed 12 Hoorn (september 2014)
 • Schoolsteeg 7 Hoorn (2013)Het afgelopen jaar is onze bouwploeg druk bezig geweest met de verbouwing van Breed 12 en Schoolsteeg 7. Beide stevige klussen die voor de nodige grijze haren, als die tenminste al niet aanwezig waren en slapeloze nachten hebben gezorgd. Maar het was het waard, beide panden zijn weer juweeltjes en de huurders zijn tevreden met het resultaat.

  zie ook: Breed 12 en Schoolsteeg 7

 • De inwoners van Hoorn hebben weer kunnen genieten van mooie lezingen en een serie wandelingen met als klap op de vuurpijl nog de kerstwandeling aan het einde van het jaar. Daarnaast heeft de gidsengroep hard gewerkt aan de opleiding van een nieuwe grote groep gidsen.

 • kinderenDe Hoornse jeugd, tenminste de leerlingen van groep 7 en 8 kond het afgelopen jaar genieten van ons educatieve programma, "verdien ik een standbeeld ? " Ook dit jaar hebben de kinderen weer genoten van de kleine voorstellingen van gecostumeerde vertellers op locatie.
 • Tijdens de zomers markten, open monumentendag, cultuurmarkt enzovoort was onze vereniging weer actief met een kraam. Een groep vrijwilligers heeft deze kraam iedere keer weer met zeer veel enthousiasme bemenst. Ook door hun inzet is ons ledental op peil gebleven.

 • Als ik kijk naar onze website en facebookpagina zit ik hier dit jaar weer geweldig veel werk achter. Op Facebook hadden we 1436 Gasten en gemiddeld 192 keer per dag bezochten mensen onze website. Ongekende aantallen. Onze website is dan ook een bron van informatie voor velen die iets over Hoorn en haar verleden willen weten. Het biografisch woordenboek blijft maar uitdijen. De kwartaalbladen zijn doorzoekbaar en de beeldbank is een prachtig medium aan het worden.

Statistiek-toevoeging website-redactie: De website wordt nog steeds goed gevonden en bezocht.  Hier op de website kunt u een overzicht vinden van de 100 meest bezochte pagina’s. Google Analytics meet de bezoekers en bezoekgegevens door robotbezoeken goed uit te filteren. De gegeven bezoekersaantallen lijken daardoor te komen van echte bezoekers. Over het afgelopen jaar zijn 70.000 sessies (bezoeken) gemeten, dat is iets meer dan de 68.000 van 2017. De gemiddelde sessieduur is daarentegen teruggelopen, van 3.05 minuut in 2017 naar 2.54 minuut in 2018. Mogelijk hangt dit samen met een doorklik naar het Zijper Systeem waar onder andere de Beeldbank in is ondergebracht.

Statistiek-toevoeging Facebook-redactie: Het aantal mensen (zie hier)dat onze pagina leuk👍 vindt bedraagt op 3 januari 2019 maar liefst 1436 personen, we hebben zelfs nog méér volgers: 1454 personen en andere pagina’s volgen onze FB-pagina. De meeste betrokkenheid is er rond lunchtijd (piek rond 12:00 uur) en in de avonduren (tussen 18:00 en 21:30 uur). Er zijn fanatieke volgers die een bericht na plaatsing meteen een ‘duimpje’ geven." "(...) Veel bereik en waardering hadden onze berichten over de uitzending van Andere Tijden met daarin Hans Bouwens (zanger George Baker) en zijn zoektocht naar zijn Italiaanse vader, berichten over bomen in Hoorn (waarvan velen nog steeds vinden dat die te gemakkelijk gekapt en omgezaagd worden), en de berichtgeving over het christelijk gemengd koor Soli Deo Gloria, dat in december haar honderdjarig bestaan vierde. 
In 2019 gaan we enthousiast verder met de promotie van Historisch Hoorn via FaceBook. Het lidmaatschap als verenigingspagina van de groepen ‘Kéék op Hoorns Verleden’ en ‘Hoornse Verhalen, mensen en foto’s’ biedt daartoe nieuwe perspectieven." 

Toevoeging Statistiek Beeldbank-redactie:De Beeldbank is steeds meer het bezoeken waard. (zie hier de statistiek)De foto’s worden nu door een 15-tal mensen nagekeken op dubbele foto's en onscherpe foto’s worden verwijderd. De foto’s zijn dit jaar verrijkt met informatie van Googlemaps, kadaster, Huizen straten mensen, de monumentenstatus etc. Via het Zijpersysteem kunnen we veel informatie koppelen op basis van de adressen. Het bezoek aan de Beeldbank is tov 2017 gestegen van  zo’n 1.000 naar 5.000 bezoekers. De digitale versie van alle Kwartaalbladen is dit jaar online gekomen en heeft zo’n 700 bezoekers geteld, met raadpleging van ruim 8400 artikelen. De database Hoorn Huizen Straten Mensen is van 35 naar 1570 bezoekers gestegen.  De gescande publicaties in de database zijn door 559 bezoekers bekeken.  De foto’s van de Verenigingsactiviteiten die opgeslagen zijn in een aparte Beeldbank zijn door 136 bezoekers bekeken.

Hieronder gaat de speech van Jaap verder:

Beeldbank VOHDe beeldbank is nu gekoppeld aan allerlei andere informatiebronnen zodat u nu niet alleen de foto van een gebouw of bouwdeel vind maar het is gekoppeld aan Google maps, het kadaster, het biografisch woordenboek en allerlei artikelen zoals bijvoorbeeld uit het kwartaalblad. Een stukje vakmanschap waar we dankbaar voor zijn.

Nu wordt door een grote groep de beeldbank doorgespit op dubbele foto’s, fouten en andere ongein. Met 35000 foto’s niet bepaald een geringe klus.  

Piet Verhoeven
Hier overhandigt Piet Verhoeven de schenkingsakte aan Jaap van der Hout.

Binnenkort wordt de beeldbank uitgebreid met een kleine 8000 foto’s van Piet Verhoeven.

Tijdens onze laatste ledenvergadering heeft u nog kunnen genieten van zijn verhaal over goddeloze kerken. Piet is lid van de Monumenten en Welstandscommissie en maakt van ieder te behandelen plan een foto. Een foto van het pand tijdens een vergunningsaanvraag en een foto van het uiteindelijke resultaat. Ook deze serie is weer een aanwinst voor onze beeldbank. Piet bedankt voor al deze foto’s en je bereidheid ze aan ons af te staan.

 

 • Misschien is het u opgevallen, maar we hebben in het pakhuis behoorlijk opgeruimd het afgelopen jaar. Veel overbodig materiaal is weggebracht en we werken steeds meer digitaal en dat laatste scheelt bergen papier.
 • Ook onze werkgroep Hoorn, huizen straten, mensen is het afgelopen jaar weer zeer actief geweest en het digitaliseren van het archief van deze groep begint vorm te krijgen.

 

 

 • Bestuurlijk is er het afgelopen jaar het nodige gebeurd, Piet van Iersel, Rita Lodde en Carel Brouwers hebben afscheid genomen als bestuursleden. Daarvoor in de plaats hebben we Paula Lieshout en Matt Wever welkom mogen heten binnen ons bestuur.
 • In de laatste ledenvergadering is de toekomstvisie aangenomen. Het bestuur is begonnen met de verdere uitwerking van deze toekomstvisie. Dit jaar gaan we daarover verder in gesprek met onze vrijwilligers over de uitwerking. Huisvesting hoort daar ook bij, het was tenslotte de aanstichter van deze visie. Ook daar hopen we dit jaar meer duidelijkheid over te geven. Een kleine groep is begonnen met de verschillende mogelijkheden in beeld te brengen.
 • Daarnaast zijn er nog veel vrijwilligers op de achtergrond actief zoals het kwartaalblad, de bezorging van het kwartaalblad, de ledenadministratie, de bemensing achter info@hoorn.nl, onze bibliotheek of op de voorgrond als gastvrouw of gastheer hier in het Oost Indisch Pakhuis.

Zoals ik al zei, ik ben vast de nodige activiteiten vergeten, namen heb ik niet genoemd. Iedereen weet wie waar actief is en waardeert de wederzijdse inzet.

Ik wil dan ook het glas heffen op jullie, die er gezamenlijk voor zorgen dat de Vereniging kan draaien en samen de basis vormen van de Vereniging Oud Hoorn.

Proost op weer een prachtig jaar.

Jaap van der Hout

 

 

 

 

Nieuwsarchief