Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn - Actualiteit

Invasie 1799 Onheil over Noord-Holland, voorinschrijving   (04-08-2021)

Invasie 1799Vertel iemand uit Medemblik, Alkmaar of Groet, Schagerbrug of zelfs Beverwijk, dat ruim tweehonderd jaar geleden meer dan 40.000 Britten en Russen het vredige platteland overstroomden en in gevechten met eenzelfde aantal Bataven en Fransen alles kortwiekten wat hen in de weg stond, hij zal de schouders ophalen. Vraag een willekeurige Horinees of Hoornaar naar deze geschiedenis. De kans is groot dat hij of zij jou glazig zal aankijken.

Toch is dat precies wat er in de stormachtige late zomer en natte herfst van het jaar 1799 gebeurde. ‘Invasie 1799. Onheil over Noord-Holland.’ schetst deze ‘verzwegen’ periode met maar liefst vijf volwassen veldslagen, talloze doden en gewonden, vermisten en krijgsgevangenen naast een geheel verdwaasde bevolking in woord en beeld. De verhalen geven soldaten een stem en een gezicht, tekenen uit hun eigen mond de ellende en die van de inwoners op, schilderen de verwoesting van dijken, bruggen en wegen en beschrijven de erfenis die de bevolking van tal van dorpen aan de bedelstaf zou brengen. Dat het geen hersenspinsel is, maar realiteit, blijkt wel uit het feit dat er ook nu nog altijd overal sporen uit die tijd worden aangetroffen in de vorm van bodemvondsten.  De Historische vereniging Oud Hoorn is een van die trotse bewaarders van deze historie. Het is maar dat u het weet.

De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan het schrijven van deze bijna vergeten geschiedenis. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de onmisbare kennis van historische verenigingen door heel Noord-Holland. Hun inbreng is terug te vinden in het verhaal waarin ook Hoorn prominent aan bod komt.

Begin november komt het boek uit. Dat het bijzonder wordt, kunt u alvast zien in de bijlage.

Leden van de vereniging kunnen nu al intekenen. Voor hen geldt een introductiekorting. In plaats van € 25 betalen zij € 22,50.

Interesse? Bestellen kan via een simpele mail aan boblatten1949@gmail.com. Vermeld dan alstublieft uw naam en Historische vereniging Oud Hoorn.

Ook voor eventuele vragen kunt u op dit emailadres terecht.

Hoe werkt het verder? Hebt u ingetekend, dan ontvangt u een mail met daarin een betaalverzoek en de vraag hoe u het boek wilt ontvangen. U kunt namelijk kiezen uit twee mogelijkheden:

  1. door ophalen op het bekende adres: Vereniging Oud Hoorn, Oost-Indisch Pakhuis, Onder de Boompjes 22, 1621 GG Hoorn;
  2. via verzending per post. In dat geval komen er portokosten bij. Volgens het huidige tarief € 4.60.

Nieuwsgierig geworden? Zie de bijlage.

 

Hartelijk dank voor uw belangstelling.

 

 

In kort bestek:
Zo’n 300 pagina’s in woord en beeld vertelllen het verhaal van de landing van een sterke
Brits-Russische expeditiemacht op de kust tussen Groote en Kleine Keeten, in het noorden van Noord-Holland. Meer dan 80.000 soldaten, onder hen 38.000 Britten en Russen, leverden een heftige strijd tussen Den Helder en Beverwijk. Doelen: de revolutionaire Fransen verdrijven, het Bataafse leger verslaan en,  en passant, het gezag van Oranje herstellen. Het werd een korte, maar zeer heftige periode in onze geschiedenis, met maar liefst vijf grote en zware veldslagen.
De ravage was onbeschrijflijk. Het gezicht van de Zijpe, Sint Maarten, Kamp, Groet, Schoorl,
Bergen, Bakkum, Castricum en tal van andere dorpen en steden werd zwaar geschonden, met
als grootste verliezers de inwoners. Onschuldige burgers raakten gewond, werden gedood,
gekoeioneerd en van hun have en goed beroofd. Tientallen bruggen werden verwoest, boerderijen, huizen en molens in brand gestoken, polders onder water gezet. Het was de uitwerkingvan enkele maanden oorlog. Ook werd het onderlinge wantrouwen tussen Patriotten en Oranjegezinden verder uitgezaaid, en dat in een toch al tot op het bot verdeeld land. Ooggetuigen, onder wie een Fransman, een Schot, een Bataaf en Rus, vertellen het menselijke verhaal achter de werkelijke
gebeurtenissen. Naast opnamen van bijzondere bodemvondsten accentueren tientallen
historische prenten het geheel.

 

Nieuwsarchief