Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Ach Lieve Tijd 7: Zeven eeuwen Hoorn,
zijn bewoners en hun handel

In Het Park ging de zaadhandel goede tijden tegemoet. Er werd al spoedig uitsluitend op monster gekocht, waarmee veel gesjouw overbodig werd. Grote firma's in Amsterdam, de Zaanstreek en zelfs Rotterdam ontdekten de Hoornse beurs als een belangrijk afzetkanaal voor hun zaden en later volgden andere bedrijven die zijdelings met de land- en tuinbouw te maken hadden, zoals zakkenmakers, kunstmestfabrikanten en verzekeraars.
De Eerste Wereldoorlog veroorzaakte een tijdelijke terugval, maar in de jaren twintig bloeide de handel weer op. Maar lang zou het niet duren. Met het naderen van de crisisjaren verslapte de handel, mede door de concurrentie van andere beurzen en doordat coöperaties van tuinders zelf zaad gingen verhandelen. In 1958, bij het vijftigjarig bestaan werd nog wel een jubileumfeest gevierd, maar toen was al duidelijk dat de zaadhandel een aflopende zaak was.

In de twintigste eeuw is de Hoornse binnenstad het winkelcentrum van oostelijk West-Friesland geworden. Steeds meer winkeliers vestigden zich in de oude binnenstad. Dat heeft meer dan eens geleid tot botsingen tussen de voorstanders van Hoorn als ‘koopstad’ en de strijders voor het behoud van het historische stadsschoon. Dat zij elkaar soms ook konden vinden, blijkt wel uit de ontwikkelingen rond de Grote Kerk in het hartje van de stad. De kerk werd van de ondergang gered en herbergt nu een kledingzaak en een meubelwinkel, tot tevredenheid van alle partijen.

AFBEELDING(EN) ZIJN BINNENKORT BESCHIKBAAR = Linksboven: J. Gravendijk deed al omstreeks 1840 aan de Kerkstraat in hoeden en petten, maar het bijwerken van vieze en kale plekken met zwarte inkt kon je eigenlijk geen schoonmaken noemen. Ook de drie zoons Gravendijk gingen in deze handel (WFM).

Daarnaast: Dit kruideniers winkeltje is afgebeeld op de gevelsteen van het pand Breed 32 (AWG).

Links: Een landbouwtentoonstelling bracht altijd veel drukte en bedrijvigheid in de stad. Op deze foto trekt een feestelijke optocht over het Grote Oost. Voorafgegaan door een kolossale tulband gaat hier de bakkerspatroonsvereeniging voorbij (AWG).

 

© 1987 Uitgeverij Waanders b.v., Zwolle
Druk: Waanders b.v., Zwolle

ISBN 90 6630 549 5