Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1997

maart

Drukkerij 't Venhuis uit Venhuizen neemt de exploitatie en de machines van de drukkerij van de Dienst Sociale Werkvoorziening over. Veilig Verkeer Nederland houdt in samenwerking met de zes Hoornse voetbalverenigingen een actie tegen alcoholmisbruik. Omdat Hoorn op korte termijn te weinig ruimte heeft voor nieuwbouw krijgt Drechterland van de provincie de opdracht nieuw te bouwen ten zuiden van Hoogkarspel. Door een Rijkssubsidie van fl. 343.794 kan de Stichting Opvangcentrum Hoorn 51 dak- en thuislozen extra onderbrengen. Vijf architecten ontwerpen in totaal 240 koopwoningen in de stijl van Hilversums vroegere gemeente-architect Dudok. Zij worden gerealiseerd in het nieuwste deel van de Kersenboogerd. Aan de Wogmergouw in Risdam Noord wordt begonnen met de bouw van een complex van 45 woningen voor allochtone ouderen. D. Homberg (50) uit Heemskerk wordt benoemd tot hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gemeente heeft een bestemmingsplan opgesteld voor het Hoornsche Hop. Daarin wordt uitgegaan van het behoud van bestaande natuurwaarden in de enig aangegeven bestemming: Markermeer. Behalve op bijdragen voor stadsvernieuwing en -verbetering behoeft de gemeente niet te rekenen op Rijkssteun voor de bouw van betaalbare woningen. De zorg voor bouwen voor minder draagkrachtige inwoners is een taak van de hele regio. In straten waarvan de naam met een V of een W begint worden foutief opgestelde gemeentelijke aanslagen voor de onroerende zaakbelasting bezorgd. De Gemeenschapsraad Zwaag stelt voor om een deel van het geld uit het Fonds Investeringen Noord-Holland in te zetten voor de aanleg van een bos in de Blokweer. De vereniging Oud Hoorn dient een schorsingsverzoek in bij de rechtbank in Alkmaar tegen de verleende bouwvergunning voor een woningcomplex op het Visserseiland. Zo verzet zij zich tegen de inmiddels begonnen bouwactiviteiten: sloop van een woonhuis. De bestemmingsplanprocedure is nog niet afgerond. Zonder dat het overleg met de horeca-ondernemers daarover is afgerond kondigt de gemeente aan op maandag 17 maart te beginnen met de herinrichting van de Roode Steen. Een van de daders van de inbraak op 11 december 1994 in het huis van G. Bouter, oud-rector s.g. West-Friesland, aan de Koepoortsweg, meldt zich bij de recherche. Bij deze inbraak werd G. Bouter vermoord. Peter Janssen uit Zwaag bleef vier dagen en nachten op straat liggen voor een gratis keuken bij de opening van een nieuw bedrijf aan de Factorij. Bewoners van de wijken rondom het plangebied Blokweer verzetten zich met een handtekeningenactie tegen het plan van de gemeente om in een deel van het terrein 200 woningen te bouwen en de rest voor recreatie te bestemmen. Schermer Wijnkopers, al 250 jaar gevestigd op het Kleine Noord, gaat verhuizen naar het gebouw van het waterleidingbedrijf PWN aan de Geldelozeweg. De PvdA in Hoorn stelt voor subsidie te geven aan bewoners van huizen die gezamenlijk verlichting wensen aan te leggen langs donkere achterpaden. Politiechef Ron Louwerse verlaat na 5 jaar dienst in Hoorn de politie en kiest luchthaven Schiphol als nieuw werkterrein. Bewoners van twee appartementencomplexen in de nieuwbouwwijk Kersenboogerd vrezen in de komende jaren veel hinder te zullen ondervinden van bouwverkeer. Zij vragen de gemeente een nieuwe ontsluiting te maken voor het bouwverkeer vanaf de Provincialeweg. Bij het onlangs in gebruik genomen depôt voor grofvuil aan de Factorij schrijft de politie tijdens een vijf minuten durende controle vijf bonnen uit. De bestuurders van de auto's hadden geen of een onjuiste kentekenplaat aan hun aanhanger bevestigd. Door problemen met de software kan de gemeente niet voldoen aan het verzoek van zo'n 850 potentiële bezwaarmakers tegen de aanslag Onroerende Zaak Belasting. De CDA-fractie in de gemeenteraad verzoekt het college zo snel mogelijk een plan te maken om de verkeersveiligheid van het fietspad langs het Keern te verbeteren. Zonder dat omwonenden daarvan op de hoogte gesteld zijn begint de gemeente met de aanleg van het baggerdepôt in het gebied Blauwe Berg. De gemeente stelt jongeren tot 25 jaar in de gelegenheid te solliciteren naar acht nieuwe banen op het stadhuis. Voor dit project om jonge ambtenaren aan te trekken is 800 duizend gulden gereserveerd. De Stichting VOC-Kamer Hoorn-Enkhuizen organiseert in de komende jaren grootscheepse evenementen om het rijke cultuurhistorische verleden toeristisch te exploiteren. Een nieuwe sponsor neemt wat van de financiële zorgen weg. Het Keern tussen De Weel en de Geldelozeweg wordt van een nieuwe asfaltlaag voorzien. In het contract is ook een onderhoudsperiode van 10 jaar begrepen. Ondanks een tekort van fl. 100.000,- in de exploitatie is het bestuur tevreden over het eerste jaar van het zwembad De Waterhoorn. In dat jaar trok het zwembad 380.000 bezoekers.