Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1997

mei

Bewoners rond de Vollerswaal vinden dat de grens voor de last van verkeersdrukte is bereikt. Zij stellen voor verkeersdrempels aan te leggen of de straat af te sluiten voor doorgaand verkeer. De inzending van de Stichting VOC Kamer Hoorn-Enkhuizen is, met vier andere inzendingen, uit 147 gegadigden genomineerd voor de landelijke Toerisme Prijs. Winkelbedrijf Kwantum in het Runshopping Centre geeft gehoor aan de sommatie van de gemeente Hoorn van eind 1995 om de verkoop van fietsen, radio's en t.v.'s te staken. Het hek rond het terrein van de Watersportvereniging Hoorn in het Julianapark zal vóór 1 juli door de gemeente worden verplaatst in het kader van de renovatie van het gehele park. De kosten worden later met de vereniging verrekend. Bewoners van de flats aan de Glazenwagen ondervinden overlast van de terreur van een groep jeugdigen die vernielingen aanrichten en lawaai maken. Het onderzoek naar diabetes dat al jaren in Hoorn gaande is, wordt uitgebreid naar geheel West-Friesland. Het college van burgemeester en wethouders stelt voor een onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid de afdeling Sportzaken los te koppelen van het gemeentelijk apparaat. De renovatie van de Roode Steen is voltooid. Het plein is nu geheel autovrij. De s.v. Always Forward stelt de gemeente voor bij de inrichting van het sportcomplex Wilhelminapark het E-veld in ere te herstellen en dit zodanig te verplaatsen dat het beter bij de overige velden aansluit. In ruil daarvoor wordt dan het D-veld ingeleverd. Het Centraal Overleg Sport is voorstander van het idee om de sportafdeling van de gemeente te verzelfstandigen. Het verlangt daarbij dat het een plaats in het bestuur van de organisatie krijgt toegewezen. Voor bijna anderhalf miljoen gulden zal het complex van de hockeyvereniging HMHC opnieuw worden ingericht. Er wordt een nieuw kunstgrasveld aangelegd en één grasveld wordt geschikt gemaakt voor de bouw van kantoren. Het college van B. en W. heeft 8 locaties geselecteerd voor de komst van een discotheek voor tenminste duizend bezoekers ("megadisco"). Sommige daarvan liggen niet op Hoorns grondgebied. De commissie middelen van Hoorn gaat akkoord met de verplaatsing van het hoofdveld van v.v. Hollandia ten behoeve van de herinrichting van het Julianapark. Twee jeugdvoetbalelftallen uit Pribam (Tsjechië), waarmee Hoorn een stedenband onderhoudt, nemen deel aan het pinksterjeugdtoernooi van s.v. Always Forward. Tijdens de kermis in Zwaag worden in het zwembad De Wijzend vernielingen aangericht. Bijna 300 kinderen leggen het verkeersexamen af. Van hen behaalt 10% het diploma niet. Een gesprongen persleiding voor rioolwater even ten noorden van de Westfrisiaweg leidt tot grote overlast in een flink deel van West-Friesland. De gemeente koopt de panden van Ridderikhoff en Van Schoten op de hoek van de Roode Steen en het Grote Oost. De nieuwe Stichting Vrouwen in de Bijstand presenteert zich bij de sociale dienst en hoopt op een prettige samenwerking als zij vrouwen die problemen ondervinden met de dienst, met raad en daad bijstaat. Er zijn 2973 stemmen uitgebracht in de verkiezing voor het ontwerp van de nieuwe schouwburg. 82% stemde voor het plan van Alberts en Van Huut. B. en W. van Hoorn gaan een strenger beleid voeren ten aanzien van de terrassen in de stad: er worden eisen gesteld aan het meubilair en aan de hoogte van de zijschotten. De oecumenische basisschool De Rakkers viert het 25-jarig bestaan. De brandweer in Hoorn vindt dat de jaarlijkse lappendag zou moeten worden afgeschaft. Er ontstaan tijdens de laatste dag van de kermis "onbeheersbare situaties". Burgemeester Janssens noemt dit een realistische problematiek. Een plek in het Julianapark waar giftige grond is aangetroffen, is afgezet met een hekwerk.