Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1998

april

Op koopzondagen zal de winkelexpres weer rijden. De proef in december 1997 krijgt hierdoor een vervolg. Busreizigers die vanuit de stadswijken naar het centrum zijn gekomen, worden vanaf de halte Veemarkt gratis naar hun wijk teruggebracht middels een kwartierdienst. Drie lokalen van de voormalige St. Jozefschool aan het Achterom worden bestemd voor gebruik door het Leger des Heils. In deze Booth's Boutique wordt tweedehands kleding verkocht en hulpverlening georganiseerd. De enkele eeuwen oude beuk aan de Gravenstraat is, vanwege de slechte conditie na opgravingen ten behoeve van archeologisch onderzoek, vervangen. In de wortels van de 15-jaar-oude beuk die er nieuw geplant is, begroeven kinderen hun ‘brieven aan de toekomst’. Vanwege onvrede over de afhandeling van aangiften van diefstal van bromfietsen wordt in Hoorn een meldpunt brommerdiefstal "Samen Sterk" opgericht. Aan de Veemarkt is op het oude adres het nieuwe kantoor voor VVV en ANWB geopend. De provincie kent fl. 865.000 toe voor de herinrichting van het Julianapark. Opgericht is de stichting ‘Hoorn - Oude Muziek Nu’. Zij legt zich toe op het jaarlijks organiseren van een meerdaags festival van oude muziek in de Hoornse binnenstad. Het college stelt voor om op de Veemarkt, en later ook op een locatie aan de oostzijde van de binnenstad, een permanent bewaakte fietsenstalling in te richten, waarvan men gratis gebruik kan maken. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders wil dat een groter aantal branches zich kan vestigen in het Runshopping Centre aan de Van Aalstweg. Het voorstel van de nieuwe partij Hoorns Belang om ook leden van de steunfracties van kleine partijen toe te laten in raadscommissies wordt niet door het college overgenomen. Femke Baltus-Uiterwijk begint een handtekeningenactie om te voorkomen dat bezoekers van het nieuwe tuincentrum aan de Berkhouterweg kunnen parkeren op het terrein van de aangrenzende begraafplaats. Uit een woning aan de Venenlaan zijn door politie en medewerkers van de dierenambulance 74 katten gehaald na klachten van omwonenden over ondraaglijke stank. Doordat in Hoorn op korte termijn een tekort aan beschikbare bedrijfsgrond dreigt, wordt bezien of er bij uitgifte criteria gehanteerd moeten worden met betrekking tot werkgelegenheid, milieu, groeikansen en dergelijke. De Woningstichting Hoorn gaat rechtstreeks aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tien woningen, verspreid over heel Hoorn, verhuren. Uit gezondheids- en veiligheidsoverwegingen is de verkoop van etenswaren en dranken tijdens de vrijmarkt op Koninginnedag voorbehouden aan beroepshandelaren met een vergunning. De gemeente gaat inventariseren hoe ernstig het is gesteld met vernielingen op Hoornse sportcomplexen. Voor de eerste keer in de 40-jarige geschiedenis van het Hoorns schoolvoetbaltoernooi berust de verantwoording bij de afdeling sportzaken van de gemeente. Ton Ross ontvangt na 20 jaar werk voor het schoolvoetbal, van de KNVB de zilveren speld. De Stichting Landelijke Geschenkenbon stelt de bestuursleden van de failliet gegane Regionale VVV West-Friesland hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld. Tegelijkertijd zijn ook de gemeentebesturen van Hoorn en Enkhuizen aansprakelijk gesteld. Vanuit zijn studio op het Grote Noord 1 gaat het regionale televisiestation Regionet van start.