Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1998

augustus

De Hoornse kermis brengt fl. 850.000,- aan staangeld op, bijeengebracht door 73 exploitanten. Omdat de bedrijfsoppervlakte van 26 m2 te klein is volgens de inrichtingseisen van de drank- en horecawet moet Café The London Cab op de Dubbele Buurt zijn deuren sluiten. Het bedrijf Indoor Karting Hoorn kan de plannen voor een kartbaan in Risdam-Noord financieel niet rond krijgen en besluit van realisering af te zien. Als bijdrage aan de oplossing van problemen met de bereikbaarheid van de binnenstad voor automobilisten sturen E. Wagemaker en H. Zantkuijl een ontwerp voor een passend verkeersbord naar de ANWB. Op de r.k. begraafplaats aan de Drieboomlaan is het door versoepeling van het beleid toegestaan modern en kunstzinnig vormgegeven grafmonumenten te plaatsen. De bepaling in het concept-bestemmingsplan voor het Hoornsche Hop dat proefboringen niet zijn toegestaan, blijkt door een uitspraak van de Raad van State achterhaald te zijn. Rijksbeleid gaat boven het verbod in het bestemmingsplan. Het CDA in Hoorn wil dat de gemeente een aparte seniorenadviseur aanstelt voor het geven van voorlichting aan ouderen en ondersteuning bij hulpaanvragen. In het jaarverslag over 1997 van de Hoornse ombudscommissie wordt de aanbeveling gedaan de taakstelling te verbreden tot de gehele regio West-Friesland. Bewoners van de Koepoortsweg keren zich op grond van ervaringen tegen de ruimere sluitingstijden van de horeca in het weekeinde. De CDA-fractie van Hoorn constateert, dat de afspraken voor de verdeling van woningbouw in het SOW-gebied niet zijn nagekomen: in de landelijke gemeenten zijn meer woningen gebouwd dan was afgesproken. De Stichting Vluchtelingenwerk in Hoorn geeft aan dat het bijzonder moeilijk blijkt te zijn om het voorgeschreven aantal inburgeringscontracten per jaar te halen. Om administratieve rompslomp te besparen zal de sociale dienst niet meer het krediet terugvorderen dat als overbrugging aan een cliënt wordt verstrekt. Het aantal fraudegevallen door cliënten van de gemeentelijke sociale dienst is ten opzichte van 1997 nu al fors toegenomen. De gemeente gaat miljoenen guldens investeren in schoolwoningen: gebouwen met ruimtes die eerst als klaslokaal dienst doen en later tot woning kunnen worden omgebouwd.