Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1998

juni

Elke maand uitstel van de realisatie van het plan Visserseiland kost de projectontwikkelaar fl. 30.000 renteschade. Dit gegeven gebruikt de advocaat in de hoorzitting bij de Raad van State. De Hoornse politiek geeft te kennen dat zij weinig vertrouwen heeft in de toekomst van het Samenwerkingsorgaan West-Friesland. Patron-cuisinier Constant Fonk van restaurant De Oude Rosmolen heeft de proef voor de kwalificatie SVH Meesterkok met goed gevolg afgelegd. De Dienst Sociale Werkvoorziening heeft na een aantal moeilijke jaren een winst geboekt van ruim twee miljoen gulden. In de Hoornse openbare bibliotheken is een Jongeren Informatiepunt (JIP) ingericht, waar gegevens over school, werk, hulpverlening en vrijetijdsbesteding kunnen worden opgevraagd. Door de uitspraak van de Raad van State is de schorsing van de bouwvergunning voor het nieuwbouwproject Visserseiland opgeheven. De jaarlijkse Avondvierdaagse telt het recordaantal van 2.056 deelnemende wandelaars. De gemeente Hoorn gaat een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering afsluiten voor cliënten van de sociale dienst. Het college wil fl. 33.840 bijdragen in de kosten van een haalbaarheidsonderzoek naar de vestiging van een zorghotel in het Liornehuis. Bestuurslid K. Bakker van de Industriële Kring West-Friesland stelt voor om een extra weg, zwevend boven de bestaande Provincialeweg dwars door Hoorn, aan te leggen. Daardoor zou de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Hoorn 80 en een deel van West-Friesland verbeteren. Met een kritische noot over de rommelige reclame-uitingen in de straat opent wethouder Th. Hoogkamer het heringerichte Grote Noord. Vooral de Hoornse binnenstad heeft te lijden van wateroverlast als gevolg van het noodweer dat boven delen van West-Friesland losbarstte. Na een dienstverband van 37 respectievelijk 35 jaar nemen Meindert de Boer (timmeren) en Gerard Kursten (metaal) afscheid als docent van scholengemeenschap Tabor, locatie d'Ampten. Wethouder Th. Hoogkamer slaat de eerste paal voor de aanleg van de spoortunnel in de Dinkelweg in de wijk Kersenboogerd. In het vierjarenplan ‘Hoorn kiest voor de jeugd’ legt het college vast hoe het onderwijsachterstanden wil bestrijden dan wel voorkomen. Aan de Vereniging Oud Hoorn wordt de Kunst- en Cultuurprijs 1997 van de gemeente Hoorn uitgereikt. Onderzoek van het bureau Landview in opdracht van de gemeente wijst uit dat de bodemvervuiling in het Venenlaankwartier ernstiger is dan tot dusverre was aangenomen. De West-Friese Alarmcentrale voor brandweer en ambulance verhuist van de Blauwe Berg naar Alkmaar. De actie ‘Dag aan de Slag’ van de jubilerende school Werenfridus brengt zo'n 27.000 gulden op voor goede doelen. Vanwege de rampzalige financiële situatie verleent de gemeente aan het zwembad De Waterhoorn vrijstelling van de betaling van huur. Door het beschikbaar stellen van 400 kaarten voor de voorstelling ‘Don Quichotte’ in het kader van Theaterfestival Karavaan subsidieert de gemeente het theaterproject. De ondernemers van de Gouw, Nieuwstraat en Kerkstraat presenteren een herinrichtingsplan dat zij graag vóór het jaar 2000 gerealiseerd willen zien. Vanwege teveel tegenstand in de wijk ziet het college er van af om vergunning-parkeren in te voeren in Hoorn-Noord. De voetballers en begeleiders van voetbalvereniging Hollandia worden onderscheiden met de sportmedaille van de gemeente Hoorn vanwege het behalen van het kampioenschap in de KNVB Hoofdklasse A, de KNVB-beker voor amateurs en de districtsbeker. 29 juni . Na ruim 26 jaar wordt Jongerencentrum Troll aan de Geldelozeweg gesloten. De activiteiten voor jongeren worden voortgezet in andere accommodaties totdat het nieuw te bouwen centrum Manifesto in gebruik genomen kan worden.