Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1999

augustus

Taxibedrijf Noordwest maakt bezwaar tegen de beperking van het vrij parkeren op het parkeerterrein van het Westfries Gasthuis, locatie Sint Jan. De laatste kermis van het millennium wordt officieel geopend door wethouder D. Vermulst. Vanuit de hoogwerker van de brandweer laat zij het muntjes regenen over de toegestroomde jeugdige liefhebbers, die met de vangst gratis bezoek aan de kermisattracties kunnen brengen. In het gebied De Hulk, grenzend aan de wijk de Grote Waal, worden 16 iepen gerooid, omdat ze zijn aangetast door de iepziekte. De PvdA raadsleden E. Wagemaker en E. Ottens stellen in hun notitie over stedenbouw en architectuur voor om kopers van een nieuw te bouwen huis meer invloed te geven op de architectuur. De gemeente neemt maatregelen om in sportaccommodaties besmetting met de legionellabacterie te voorkomen. Via een ingezonden brief in het dagblad voor West-Friesland wordt aandacht gevraagd voor het ontbreken van o.a. voldoende sanitaire voorzieningen bij het strand in het gerenoveerde Julianapark. Vier kerken in Hoorn bundelen de krachten om het jeugdwerk een nieuwe impuls te geven. Met een gebedsdienst in hun moskee herdenken de Turkse mensen in Hoorn de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Werkzaamheden in verband de aanleg van drie rotondes in de Oostergouw gaan van start en zorgen voor bijna twee maanden stremming van het verkeer. Wethouder Marcel Deen neemt ontslag als wethouder van de gemeente Hoorn. Aanleiding is een financiële kwestie met zijn vroegere werkgever, de Stichting Participatiewerk Enkhuizen. Met deze stichting heeft hij een schikking getroffen. PvdA raadslid Ria Wilms stelt voor dat de gemeente bij de verkoop van bedrijfsgrond de eis stelt dat deze binnen een jaar wordt bebouwd. De jaarlijkse kortebaandraverij op de Turfhaven wordt goed bezocht en levert de totalisator een record omzet van fl. 26.925 op. In Blokker viert Cees Bos dat hij veertig jaar werkzaam is bij Installatiebedrijf J. en P. Schouten. Door de uitspraak van de bestuursrechtbank te Alkmaar kan de bouw van het appartementencomplex van architect Van Herk voortgang vinden. Onderzoek door de Consumentenbond onder 1500 treinreizigers wijst uit dat het NS station van Hoorn als één na beste van Nederland wordt beoordeeld. De raadsfracties van PvdA en VVD vragen de Kamercommissie voor verkeer niet in te stemmen met het plan van de minister de treindiensten in Noord-Holland Noord te privatiseren.