Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1999

februari

De ondernemers Ben Waardijk en Willem van Vliet schrijven een prijsvraag uit voor studenten aan de Technische Hogeschool van Delft. Opdracht is een oplossing te bedenken voor de problematiek van de bereikbaarheid van de binnenstad. Wethouder Wethouder D. Vermulst stelt de apparatuur voor betaald parkeren op het Transferium in gebruik. Het is haar eerste officiële handeling als wethouder van Hoorn. Onderzoek naar de beoordeling van de kwaliteit van de leefbaarheid in wijken en buurten levert voor Hoorn als geheel de kwalificatie ruim voldoende op. De hoogst beoordeelde wijk is Blokker. Bij het NS- en het busstation wordt de eerste telefooncel van Telfort geplaatst. Tegen de bouw van een flatgebouw met schuin dak aan de Binnenluiendijk, nu al bijgenaamd 'de Skischans', worden bezwaarschriften ingediend door het Komitee Woontoren ABC Nee (500 protestbrieven) en de Vereniging Oud Hoorn. Op het station Kersenboogerd wordt een 'gemakswinkel' ingericht onder de naam Wizzl. De winkel is zeven dagen per week open. De oorspronkelijke plannen voor de bouw van woningen boven en bij de nieuw te bouwen Jules Verneschool aan de Orionstraat worden gewijzigd. Eerst wordt het plan voor de school uitgevoerd. Hoornse huishoudens die minderjarige kinderen hebben én een minimum inkomen, krijgen met ingang van dit jaar een éénmalige uitkering van fl. 1.000. De Hoornse Muziekschool Gerard Boedijn start een opleiding voor muzikanten die in een band (Popgroup) willen spelen. Ook bestaande bands kunnen een opleiding volgen. Het college luistert naar de vele protesten en trekt het wijkverkeersplan voor de binnenstad in om met belanghebbenden te gaan overleggen. Postbode Willem Bervoets maakt zijn laatste ronde in o.a. de Eikstraat en gaat na dertig jaar in de vut. Het college van b en w vraagt bij de Provincie een subsidie aan van ruim vier miljoen gulden voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op diverse kruispunten en fietspaden. De Hoornse Carnavalsvereniging Ospylac viert een Carnavalsmis in de Cyriacus en Franciscuskerk aan het Grote Noord, waarin pastor Gerard Weel voorgaat en de kapel De Notenkrakers mede de muziek verzorgen. In Zwaag organiseert Het Masker voor de 25e keer de carnavalsoptocht. Hun Prins Jan Jozef is de stadsprins voor 1999. Gemeenteraadslid Jan van Ossenbruggen doet een korte stage in peuterspeelzaal De Peutermolen in de Huesmolen. Het besluit van het college om het wijkverkeersplan voor de Hoornse binnenstad in te trekken wordt door de CDA-fractie met instemming begroet. Het plan voor de invulling van de nieuwe wijk Bangert-Oosterpolder wordt door de Hoornse politiek gunstig ontvangen. Bij het winkelcentrum Grote Beer worden glasbakken ondergronds geplaatst. De oudercommissie van de Bernard van Bockxmeerschool aan de Tweeboomlaan schaft zelf speeltoestellen aan nadat een verzoek om inrichting van de speelplek door de gemeente is afgewezen. Het fietspad langs het Keern wordt gerenoveerd en voorzien van een asfaltlaag. De culturele stichting platVorm laat van zich horen middels de eenmalige uitgave van de gedichtenbundel “Mirroir des autres”. De Hoornse Wereldwinkel gaat akkoord met verhuizing naar het voormalige badhuis aan de Kruisstraat. Dit gebouw wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw, waarin een woning is opgenomen. De brandweerkazernes voor Blokker en Zwaag worden verplaatst en vervangen. Het college maakt zich zorgen over de gevolgen van het rekeningrijden. Dit plan van de rijksoverheid om op de rijkswegen rond de grote steden het verkeer tijdens de ochtendspits een extra bijdrage op te leggen, ondervindt veel bezwaren. De Hoornse VVD-fractie noemt het ontbreken van een brandstofpunt voor schepen in de haven "een blamage" en onderschrijft aldus eerdere kritiek van de CDA-fractie. Restauratie van de toren van de Grote Kerk valt fl. 50.000 duurder uit dan voorzien. De herinrichting van het gebied Grote Oost - Oude Doelenkade gaat van start. De Stichting Regionaal Waterskicentrum Noord-Holland vraagt naast verplaatsingskosten ook een afkoopsom, omdat het gebouw De Haai op het Visserseiland wordt vervangen door een nieuw gebouw op een andere plaats daar. De gemeente is dan eigenaar. Het overleg verkeert in een impasse.