Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1999

juni

Woonzorgcentrum Avondlicht zal woonruimte en zorg bieden voor uitbehandelde psychiatrische patiënten. Hiervoor wordt samenwerking tussen Avondlicht, psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch en Kruis- en Thuiswerk in West-Friesland opgezet. De Stichting Stad Hoorn wil bij de organisatie van de woensdagmarkten in het zomerseizoen de nadruk gaan leggen op het thema Hoorn Antiek Stad. De Stichting Stad Hoorn klaagt over het feit dat de gemeente 'stelselmatig' geen bijdrage levert aan haar kosten om activiteiten in de stad te organiseren. Op de plannen van de Stichting De Muziektent om op het Baatland een permanent podium te plaatsen wordt afwijzend gereageerd. Per 1 augustus a.s. zullen de s.g. TABOR en de Joh. Post Mavo fuseren. De fusie voltrekt zich in feite tussen de Mavo-school en de locatie d'Ampte, waar per genoemde datum het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs van s.g. TABOR van start gaat. Als onderdeel van het festival Oude Muziek vindt de intocht van Philips de Goede plaats in het centrum van de stad. Aan de optocht nemen 175 verklede personen deel. Bij opgravingen op het Jeudje worden de fundamenten blootgelegd van de Geertentoren, een 16e eeuwse verdedigingstoren. De Unie 55+ wil dat de gemeente onderzoek doet naar het plaatsen van lichtmasten die werken op zonne-energie op plekken waar geen normale lantaarnpalen kunnen worden geplaatst. Mede door de subsidie van de gemeente heeft de nieuwe VVV een financieel gunstig jaar achter de rug. Als argument voor het opnemen van een vertegenwoordiger van de Hoornse Ondernemersfederatie in de raadscommissie economische zaken voert de burgemeester aan dat deze commissie de "voortdurende deskundigheid" die daardoor wordt geboden, goed kan gebruiken. De Stichting Hoornse Stadsfeesten organiseert, voor het eerst, een driedaags programma in de binnenstad. De ledenvergadering van de VVV Hoorn gaat akkoord met plannen om een grotere huisvesting te huren dan wel zelf te bouwen. Met de aankoop van de vroegere Urker reddingboot 'Hessel Snoek' verwerft de Hoornse brandweer zich een nieuwe, grotere blusboot. De gemeente verwijdert de groenstrook voor de woningen in de Willem de Zwijgerlaan en loopt daarmee vooruit op de uitvoering van de plannen voor woningbouw op de sportvelden. De bezwaarprocedure tegen deze plannen loopt nog. Met een subsidie van fl. 50.000 voor de aankoop van een gebouw aan de Kromme Elleboog gaat de vereniging voor niet-westerse kunst- en cultuurvormen 'De Spil' van start. Bij de presentatie van zijn boek 'Risdam, een Hoornse stadswijk' ontvangt de schrijver en vroegere directeur van het projectbureau N. J. Groot de zilveren legpenning van de gemeente Hoorn vanwege zijn blijvende verdiensten. Met het doel geld te verwerven voor de bouw van nieuwe huizen voor jongeren en senioren verkoopt de Woningstichting Hoorn huizenblokken in zes Hoornse straten. De renovatie van het Truidemanhof gaat van start. De Woningstichting Hoorn ontwikkelt plannen voor de bouw van 14 jongerenwoningen in de Kersenboogerd bij de straten Kap en Nok. Na een impasse van bijna een jaar zijn de werkzaamheden aan de kademuur op het Baatland hervat. John de Vrieze (16) uit Bovenkarspel ontvangt de Carnegie medaille vanwege het redden van de vierjarige Manon Russell uit de auto die op Lappendag 1998 op het Jeudje te water was geraakt. De minister van Volksgezondheid, E. Borst, geeft het Westfries Gasthuis toestemming voor de bouw van een nieuw ziekenhuis, een psychiatrisch centrum en een parkeergarage aan de Van Dedemstraat voor een bedrag van 200 miljoen gulden. De monumentencommissie van de gemeente Hoorn spreekt zich uit tegen de bouw van antennes voor mobiele telefonie op de torens van de Koepelkerk en de Noorderkerk. Nu het Horizoncollege zich terugtrekt uit de plannen voor een technocentrum voor het technisch onderwijs aan het Dampten wordt realisatie van een nieuw scholencomplex voor Atlas en Tabor onzeker. Het gerenoveerde Julianapark en Schellinkhouterdijkgebied is officieel in gebruik genomen. De Stichting Stad Hoorn bepleit een onderzoek naar de aanleg van parkeergarages aan de rand van de binnenstad: langs de Draafsingel en op de Vale Hen. Als reactie op klachten over het vervoer in de spitsuren kondigen de Nederlandse Spoorwegen aan dat de dubbeldekkers op het traject Hoorn-Amsterdam langer zullen worden. De commissie economische zaken stemt in met de verkoop van het starterscentrum De Oude Veiling aan D. Kamstra, voor Rentree de cordinator van het centrum.