Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1999

oktober

De Stuurgroep Vrede en Internationale Samenwerking (VIS) organiseert in schouwburg Het Park een multicultureel evenement. De muntjesactie (inzamelen van buitenlands muntgeld na de grote vakantie) van dit jaar brengt fl. 4.000 op. De stuurgroep verdubbelt dit bedrag. Het geld wordt besteed aan projecten in Tanzania, Suriname en Bosnië. Hoorn krijgt ruim veertig duizend gulden van de provincie voor cultuurprojecten. De gemeente wil de bewegingsarmoede onder de jeugd gaan bestrijden. Daartoe wordt een sportpas ingevoerd. Daarmee kunnen jongeren op een goedkope manier kennis maken met verschillende takken van sport. Bewoners van de Westerdijk geven aan dat de aanleg van verkeersdrempels in de straat niet heeft geholpen om de snelheid en hinder van het verkeer te verminderen. De gemeente wil ook op de extra koopavonden en koopzondagen betaald parkeren invoeren in de binnenstad. De bestuursrechter in Alkmaar oordeelt dat de Stichting Behoud Karakter Hoornse Binnenstad geen belanghebbende is waar het gaat om het verleggen van de Binnenluiendijk bij de Karperkuil. De huurders van de (flat)woningen rond het stationsgebied in de Kersenboogerd voorkomen de liquidatie van hun vereniging De Kersentuin. Er is een nieuw bestuur gevormd. In het kader van de jaarlijkse aankoopronde van de gemeente Hoorn wordt in de Boterhal een selectie gemaakt uit het werk van kunstenaars uit Hoorn en Heemskerk. De gemeenteraad besluit om bijna 39 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor de nieuwe schouwburg. Tevens wordt besloten om de naam van de schouwburg in Hoorn te behouden: Het Park. De Stichting Stad Hoorn vindt dat alle activiteiten die plaatsvinden in de Hoornse binnenstad gecoördineerd moeten worden. Zij stelt voor om een binnenstadsorganisator aan te stellen en dat de gemeente daarvoor haar verantwoording neemt. In de gemeenteraad nemen twee nieuwe leden plaats: R. Witteveen voor de PvdA en J. Kukler voor GroenLinks. Petra Meinssen is benoemd tot pastoraal werkster in Hoorn. Daarmee is het pastoresteam in de r.k.parochie compleet. Tosca van der Walle is 25 jaar in dienst als archeologe van de gemeente Hoorn. De collectie etsen van Rembrandt van Rijn van de Stichting Mecenas in het Westfries Museum lokt in tien dagen tijd 8000 bezoekers. In de bibliotheek aan de Wisselstraat wordt de tentoonstelling over het Kwaliteitsplan Binnenstad Hoorn geopend. In de nota Subsidies Amateurkunst 2000-2003 spreekt de gemeente haar bezorgdheid uit over de terugloop van het aantal jeugdleden van amateurkunstverenigingen. Directeur P. Hörchner neemt na ruim 30 jaar afscheid van het Sociaal Wetenschappelijk Bureau van het S.O.W. Na een dienstverband van 34 jaar neemt drs. J. Voorn als rector afscheid van de locatie Werenfridus van s.g. TABOR. De concertstichting Johan Messchaert viert haar 80-jarig bestaan met een indrukwekkend seizoensprogramma. Bij de werkzaamheden voor de herinrichting van de binnentuin van de centrale bibliotheek aan de Wisselstraat wordt geconstateerd dat een deel van de grond is vervuild met lood. Jan Schunselaar neemt afscheid van zwembad "De Wijzend". Vanaf de oprichting heeft hij deel uitgemaakt van de commissie en later het bestuur van de stichting die verantwoordelijk is voor het zwembad in Zwaag. In samenwerking met de radiozender 538 organiseert de scholengemeenschap TABOR een actie waarvan drie goede doelen, aangewezen door de drie locaties van de school, profiteren. De actie levert 21.000 gulden op. De centrale bibliotheek aan de Wisselstraat wordt voor bijna anderhalf miljoen gulden verbouwd. Bij de nieuwe inrichting komt het accent te liggen op digitale informatievoorziening. Zonder overheidssteun, maar met een renteloze lening van het Bisdom Haarlem om de laatste aanvulling aan particuliere fondswerving te verkrijgen, wordt de restauratie van het Maarschalkerweerdorgel in de Cyriacuskerk (Koepelkerk) aan het Grote Noord begonnen. Co Waterman treedt af als voorzitter van het Overleg Leefbaarheid Binnenstad. Hoewel aan de norm voor de uitruktijden van politie en brandweer niet is, en kan worden, voldaan zijn beide betreffende organisaties tevreden over de getroffen maatregelen voor de Lappendag in augustus van dit jaar. De CDA-fractie in de gemeenteraad bepleit de oprichting van een gemeentelijk monumentenfonds.