Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

1999

september

Aan de Westerdijk wordt gestart met voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe schouwburg Het Park. Uitspraken van de Hoornse fractievoorzitters over zijn positie hebben Marcel Deen doen besluiten na 14 september niet meer in de gemeenteraad terug te keren. De verkoop van kaarten voor het nieuwe seizoen in schouwburg Het Park bereikt een record: 68.500 kaarten in abonnementen en 3.000 losse kaarten. Zeven schippers krijgen een bon op het Hoornse Hop: drie van speedboten en vier van waterscooters (jet ski's). Er werd te hard gevaren binnen 250 meter van de wal. Als gevolg van een verkeersongeluk overlijdt Hans van Steenbergen. Hij was o.a. meer dan 30 jaar dirigent van het koor Soli Deo Gloria en meer dan 25 jaar hobodocent aan de muziekschool. Het voorstel om het algemeen maatschappelijk werk in Hoorn voort te zetten onder de paraplu van de Stichting Opvang Centrum wordt in de raadscommissie welzijn en milieu goed ontvangen. Een herhaald voorstel om wooncomplexen voor ouderen aan de Stan Kentonhof en Koopvaarder deels op kosten van de Wet Voorzieningen Gehandicapten aan te passen, wekt de woede van raadsleden, maar wordt toch aangenomen. Door een extra subsidie van 2,3 miljoen gulden van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sociale zaken kan de gesubsidieerde kinderopvang in Hoorn worden uitgebreid met 190 plaatsen. Het nieuwe jongerencentrum Manifesto aan de Holenweg wordt officieel door wethouder J. van Es geopend. De gemeenteraad kiest C. van Rijs (GroenLinks) als opvolger van de teruggetreden wethouder Marcel Deen. Het schoolgebouw nabij de hoek Johan Poststraat/Koepoortsweg wordt gesloopt om plaats te maken voor een complex met veertien appartementen. De Hoornse politiek vindt dat het nog steeds zinvol is om bij Rijk en Provincie te blijven pleiten voor het doortrekken van de Westfrisiaweg richting Alkmaar. Zij neemt zo een ander standpunt in dan het college van burgemeester en wethouders. De eeuwenoude beuk in het Claes Stapelhof wordt door zwammen aangetast en moet worden omgezaagd. De Hoornse tekenaar en schrijver Peter Dorleijn ontvangt de Hoornse Kunst- en Cultuurprijs. De plaatsing van afvalbakken op het gerenoveerde Grote Noord roept protest op: reclame op de bakken is in strijd met de regeling die de gemeente hiervoor invoert per 1 januari a.s.. Ruimtenood bij het basisonderwijs in de Kersenboogerd dwingt de gemeente extra noodlokalen te laten plaatsen. Zij is nog steeds bezig met een alternatief hiervoor. In de Sporthal Zwaag is gevaar voor besmetting met de legionella-bacterie geconstateerd. Met 24 andere grote steden zal Hoorn van het Rijk extra geld krijgen voor de opvang van verslaafden en dak- en thuislozen. Een speciale techniek maakt het mogelijk om de riolering in de Eikstraat en de Kruitmolenstraat te renoveren zonder dat dit ten koste gaat van de bomen die daar staan. Met een feestelijk programma wordt gevierd dat het grootscheepse onderzoek in Hoorn naar diabetes tien jaar geleden is gestart. De "Hoorn-studie" heeft inmiddels internationale bekendheid verworven. Na een bestuursperiode van bijna 25 jaar neemt Wim Veenhof afscheid als voorzitter van het Centraal Overleg Sport van de gemeente Hoorn. Voormalig voorzitter van de Stichting Achterstraat Ed Wagemaker onthult een kuntwerk (pop-art) op de nok van de Mariakapel in de Korte Achterstraat. Wethouder D. Vermulst opent de verkeerstunnel in de Dinkelweg officieel door het startschot te lossen voor een skeelertocht door West-Friesland.