Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2001

augustus

Het college schrijft een brief aan de directie van de Nederlandse Spoorwegen om te protesteren tegen de aangepaste dienstregeling 16 juli tot 2 september. PvdA-raadslid E. Wagemaker stelt voor de blusdam aan de Westerdijk ter hoogte van schouwburg Het Park te verwijderen. Deze doet geen recht aan het karakter van de Westfriese Omringdijk. De gemeente stelt 380.000 gulden beschikbaar voor de bouw van een multifunctioneel gebouw bij kinderboerderij De Waalrakkers in de Grote Waal. De Hoornse kermis bestaat dit jaar uit 70 attracties. Zij zijn geplaatst tussen de Roode Steen, waar de nostalgische kermis staat opgesteld, en de Vale Hen. De productiewerkzaamheden (o.a. telefooncentrales) bij de vestiging van Philips gaan verdwjnen. Van de 230 arbeidsplaatsen blijven er nog 104 over, voornamelijk service- en staffuncties. Met het slaan van de eerste paal luidt wethouder Jack van Es de bouw in van het nieuwe sportcomplex van v.v.De Blokkers in het gebied ‘De Fruittuinen’. De raadsleden Marjon van der Ven en Roger Tonnaer van de PvdA willen dat er in de winterperiode een ijsbaan op de Roode Steen wordt neergezet. Aan het Dampten wordt in het orthopedagogisch centrum een voorziening gestart voor probleemkinderen uit het voortgezet onderwijs. In de zgn. time-out klas worden zij gedurende maximaal zes maanden begeleid. De gevel van het Westfries Museum wordt na 23 jaar weer grondig geschilderd. Er wordt naar gestreefd om het oorspronkelijk kleurgebruik terug te brengen. Wethouder Jaap Schaper kondigt aan in het komend voorjaar de Hoornse gemeentepolitiek te verlaten. Omdat Hoorn niet kan voldoen aan de milieu-eisen van het ministerie van landbouw stellen burgemeester en wethouders voor de najaarsveemarkt niet meer te houden. De najaarsgoederenmarkt zal blijven bestaan.