Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2001

maart

Wethouder voor onderwijs J. van Es verricht de officiële opening van het tijdelijk schoolgebouw aan de Volkerakweg in de Kersenboogerd. De openbare basisschool De Klipper en de oecumenische basisschool Dynamis nemen het gebouw in gebruik voor een periode van vermoedelijk 15 jaar. Aan de Weel in de Grote Waal wordt naast de Jules Verneschool een woontoren van acht verdiepingen met appartementen voor senioren gepland. De gemeente presenteert het Veiligheidsplan Kersenboogerd. Zij hoopt dat door de uitvoering ervan het gevoel van onveiligheid in de wijk wordt verminderd. Familiebedrijf Welkers (‘De Stad Maastricht’)sluit na 160 jaar op 1 april a.s. de deuren. De eigenaar van de speciaalzaak in o.a. serviezen, glas, porselein en keukenbenodigdheden heeft geen opvolger. De Raad van State ziet geen redenen om de vergunning te schorsen voor de bouw van het appartementencomplex met dertig woningen en een parkeergarage (in de volksmond ‘De Skischans’) aan de Karperkuil / Binnenluiendijk. Om hun bedrijf te legaliseren vroegen de eigenaren van een ‘massagesalon en privéhuis’ in de Kersenboogerd een vergunning aan. Het college van burgemeester en wethouders weigert deze en koppelt daar meteen een aanschrijving aan, waarin de eigenaren worden gesommeerd het bedrijf per 1 juli a.s. te sluiten. Verloskundige Margreeth van der Kwast ontvangt het emancipatiespeldje van Salto, omdat zij zich inzet voor de keuze van vrouwen om thuis te bevallen. Bij het Bureau Stadstoezicht zijn slechts twee stadswachten aangesteld en is er een vacature voor nog negen.Door de gunstige economie zijn er weinig langdurig werklozen die de open plaatsen kunnen bezetten. Een klein groepje krakers heeft bezit genomen van de woning aan het Nieuwe Noord 15. Het pand staat al ruim twee jaar leeg. De vrijwilligers die dagelijks warme maaltijden bezorgen bij ouderen, dreigen per 1 april met hun werk te stoppen. Zij zijn het niet eens met de plotselinge prijsverhoging met twee gulden naar fl. 10,75 per maaltijd. Een belangrijk deel van de tentoonstelling ‘100 Jaar Wonen’, die eerst in de Beurs van Berlage te Amsterdam te zien was, is aangekocht door het Museum van de Twintigste Eeuw. Aan de stadskant van de Kleine Oostbrug plaatst de gemeente een noodkazerne voor de brandweer. Vanwege restauratie van de brug is de binnenstad anders niet snel genoeg bereikbaar. Minister van Financiën G. Zalm slaat de eerste paal voor de nieuwbouw van het Westfries Gasthuis. Met de bouw is een bedrag van ruim 200 miljoen gulden gemoeid. Het gemeentebestuur draait de plannen van het Westfries Museum om de entreeprijs per 1 april a.s. af te schaffen, voorlopig terug. Met de stemmen van de VVD-wethouders tegen besluit het college om dit jaar de organisatie van vier grote dansfeesten voor de jeugd mogelijk te maken: sporthal De Opgang wordt gratis ter beschikking gesteld en per feest is er een garantstelling van fl. 2.750 voor het geval er met verlies wordt gedraaid. Voor de aanleg en inrichting van de Hoornse Stadsspeeltuin aan de Holenweg wordt door de gemeente fl. 625.000 beschikbaar gesteld. Omwonenden van het geplande complex ouderenwoningen aan de Westerblokker betichten gemeente en projectontwikkelaar ervan doelbewust een verkeerde voorstelling van zaken te geven: in de gepresenteerde tekeningen wordt een verkeerde schaal gebruikt, waardoor het complex minder massaal lijkt. De eigenaar van winkelpassage Blauwe Steen maakt plannen bekend om het complex op te waarderen. Hij stelt voor om op de passage woningen te bouwen. Het buurtmoederproject van interculturele groepjes moeders Bijdehand&Rugzak uit de Grote Waal ontvangt een waarderingslogo van Noord-Holland Nu, een project dat multicultureel Noord-Holland in de schijnwerpers zet. De stichting Faunabeheer in Amstelveen tekent beroep aan tegen de jachtvergunning die de gemeente Hoorn heeft aangevraagd bij het ministerie van Landbouw: de gemeente jaagt ten onrechte en op de verkeerde manier op kraaien en kauwen. De fractie van D66 stelt voor om in de nieuwe wijk Bangert en Oosterpolder een nieuwe, moderne begraafplaats aan te leggen. De Woningstichting Hoorn gaat verder onder de naam Intermaris (= tussen de zeeën) Woondiensten. Uitbreiding van het werkgebied buiten de grenzen van West-Friesland wordt niet uitgesloten. Mevrouw Alida Mater ontvangt op haar 100e verjaardag bezoek van de burgemeester van haar woonplaats Enkhuizen en van de burgemeester van Hoorn, waar zij, in verband met de sloop van verzorgingshuis Overvest, verblijft in het Liornehuis. Ben Kalb, oud-burgemeester van Zwaag, Nibbixwoud en van Drechterland, pleit ervoor alle ambtketens van de West-Friese gemeenten die na herindeling worden opgeheven, in het Westfries Museum onder te brengen. Hij zegt dat bij de overdracht van een aantal museumstukken van de voormalige gemeente Zwaag. Daarbij is ook de begin dit jaar teruggevonden zilveren ambtketen van de burgemeester van Zwaag. Het DNA-onderzoek van de ‘mummie’ in het Westfries Museum toont aan dat het hier niet gaat om een eskimo. De commissie kunst en cultuur van de gemeente reageert positief op plannen om voor Radio Hoorn een nieuwe locatie in het winkelcentrum van de Grote Waal in te richten. Het college van Hoorn gaat toch akkoord met gratis entree tot het Westfries Museum. Het betreft een experiment dat tot en met 1 oktober van dit jaar mag duren.