Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2001

mei

De plannen voor de IJburgferry, een snelle bootdienst tussen Hoorn en de nieuwe wijk van Amsterdam IJburg, zullen in de eerstkomende jaren niet worden gesteund door subsidie van de provincie. De commissie voor bezwaar- en beroepschriften adviseert het college het sekshuis aan de Lijster te gedogen tot de eigenaars er op 1 november 2002 mee stoppen. De bouw van het Milieu Activiteitencentrum en Kinderboerderij (MAK) in de Blokweer gaat bijna 9 ton meer kosten dan was geraamd in 1999. Naar aanleiding van groeiende overlast van de ontwikkelingen in de binnenstad zal in het Venenlaankwartier een Overleg Leefbaarheid worden opgericht. Voor 4,9 miljoen gulden zal de gemeente de beschikking krijgen over 222 openbare parkeerplaatsen in de nieuwe parkeergarage onder het Jeudje. De gemeente wil de begraafplaats aan de Berkhouterweg uitbreiden en die aan het Keern weer openstellen. De Vereniging Hoornse Huurdersorganisaties De Boog heeft aan 10.000 huurders de oproep gedaan bezwaar aan te tekenen tegen de waardebepaling van hun woning voor de onroerendezaak belasting: hierin komen onverklaarbaar grote verschillen voor en er zijn veel fouten gemaakt. De afspraken die de gemeente heeft gemaakt met horeca en politie over het beleid in het weekeinde blijken een positieve uitwerking te hebben. De heer F. van Beusekom, 25 jaar medewerker bij de sociale dienst, ontvangt bij zijn afscheid de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn. Het raadslid R. Witteveen (PvdA) attendeert middels een brief NS Railinfrastructuur op de onveilige situatie op de spoorwegovergang in de Koepoortsweg. De vestiging van Philips in Hoorn gaat binnen afzienbare tijd dicht. Binnenkort worden al 40 van de 230 personeelsleden ontslagen. Wethouder Vermulst wijst het voorstel om in de spoorwegovergang in de Koepoortsweg een verzinkbare driehoek aan te brengen af: die vormt een te gevaarlijk obstakel voor de fietsers. Intermaris Woondiensten dient een plan in voor de bouw van 29 (koop)appartementen voor ouderen aan de Westerdijk. Het Bureau Stadstoezicht heeft plaats voor nog tien medewerkers. Door het personeelstekort voldoet het niet aan de verwachtingen. Horeca Nederland afdeling Hoorn maakt bezwaar tegen de organisatie van dansfeesten in sporthal De Opgang. Zij wil dat de horeca-exploitatie wordt uitbesteed aan een regulier horecabedrijf. Mevrouw A. Klaij is de tweemiljoenste bezoeker van zwembad De Waterhoorn. De vier grote Hoornse fracties in de gemeenteraad reageren teleurgesteld op de plannen van gedeputeerde Meijdam voor de herindeling in West-Friesland. In plaats van de gevraagde 3300 ha worden slechts 1000 ha gebiedsuitbreiding toegekend. In De Brug, een nieuwe afdeling van het Streekziekenhuis, wordt aan patiënten die in het ziekenhuis zijn uitbehandeld alvast verpleeghuiszorg geboden. Zo werken het Westfries Gasthuis en Nicolaas Verpleeghuis samen om de wachtlijsten te bekorten. Voor uitbreiding van basisschool Het Ooievaarsnest in Zwaag wordt door de gemeente 1,2 miljoen gulden uitgetrokken. De Jeugdafdeling van s.v. Always Forward organiseert voor de dertigste en laatste keer een vakantiekamp voor de eigen jeugdleden.