Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2002

april

De restauratie van de kapel op de RK begraafplaats aan de Drieboomlaan, ontworpen in 1871 door de Hoornse bouwmeester A. C. Bleys, wordt afgerond. De heren J. van Es (PvdA), R. Tonnaer (PvdA), H. Hansen (VVD), A. Helling (D66) en mevrouw C. van Weel - Niesten (CDA) worden beëdigd als wethouder van de gemeente Hoorn. De fracties van GroenLinks en Hoorns Belang steunen het nieuwe college niet. Het spreekrecht van burgers bij vergaderingen wordt uitgebreid. Voorafgaand aan ook de raadsvergadering kunnen zij onder voorwaarden maximaal vijf minuten het woord voeren. De gemeente neemt afscheid van de wethouders Jaap Schaper, Gerard van der Meer, Dineke Vermulst en Cees van Rijs. Jaap Schaper en Gerard van der Meer worden daarbij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De beheerscommissie van het Westfries Museum gaat, tegen de zin van het college van burgemeester en wethouders, door met het experiment van gratis entree tot het museum. Niet duidelijk is wie daarover eigenlijk de zeggenschap heeft. Oud-raadslid Kitty Hartgers (GroenLinks) geeft haar koninklijke onderscheiding terug aan de gemeente en krijgt daarvoor de zilveren penning van de gemeente Hoorn, met daarop de tekst ‘een kanjer’. De gemeente gaat de schades door vandalisme en inbraak in de schoolgebouwen versneld herstellen door een aangepaste procedure toe te passen. Klarinettist Piet Werkhoven wordt bij muziekvereniging De Herleving in Zwaag gehuldigd, omdat hij vijftig jaar muzikant is. Omdat de gemeente Hoorn over 2002 38 eurocent te weinig in mindering heeft gebracht op de aanslag onroerende zaakbelasting, zal voor 2003 een bedrag van € 45,80 worden aangehouden. Het college van Hoorn heeft aanwijzingen dat er ‘prijsafspraken’ gemaakt zijn bij de bouwbedrijven die destijds voor de aanbesteding van de nieuwe schouwburg en voor de tunnel onder de spoorlijn in de Dinkelweg zijn uitgenodigd. Ten behoeve van de restauratie van de Lourdeskapel in Zwaag wordt een obligatieactie gestart in het dorp. Het vroegere missiehuis op de Blauwe Berg wordt door het Samenwerkings Orgaan West-Friesland aan de gemeente Hoorn verkocht voor 3,4 miljoen euro. Directeur B. Steenweg van het Atlas College uit zijn zorgen over de toekomst van het openbaar voortgezet onderwijs in Hoorn en wijst op de oorzaak daarvan: de locatie Copernicus is aan vervanging toe. De gemeente wil daar niet toe overgaan. Het bestuur van de Stichting Stad Hoorn halveert de contributie voor de winkeliers in de hoop hen daarmee aan de stichting te binden. Door een 4-1 zege op Westfriezen behaalt Always Forward het kampioenschap in de vierde klasse B van de KNVB. De Hoornse Zondags Cup, een organisatie die regelmatig liefhebbers uit de regio bijeen brengt om hen op afgelegen plaatsen met auto's sprintjes te laten trekken, wil in Hoorn voortaan ‘legale’ races organiseren. Zij dient daartoe een verzoek in bij de gemeente en bij de politie. In het pand van restaurant De Galgenbocht aan de Dubbele Buurt wordt een coffeeshop gevestigd waar softdrugs worden verkocht. De coffeeshop in de Grote Havensteeg wordt per 1 mei op last van de gemeente gesloten. Het Atlas College ontvangt van staatssecretaris Karin Adelmund van Onderwijs een emaillen schildje dat aangeeft dat de school gekwalificeerd is voor de ‘basis beroepsgerichte leerweg’. De gemeente Hoorn en de politie West-Friesland zullen niet meewerken aan de legalisering van straatraces. In antwoord op vragen van PvdA-raadslid E. Wagemaker deelt het college mee geen enkel machtsmiddel te hebben om een snelle invulling van de afgebrande bioscoop Winston aan de Roode Steen af te dwingen. De vereniging Oud Hoorn koopt Onder de Boompjes 22 en Pakhuisstraat 1, onderdeel van het Oost-Indisch pakhuis, voor € 57.727. De vereniging Oud Hoorn viert het feit dat 25 jaar geleden voor het eerst stadswandelingen werden georganiseerd door Henk Saaltink en Leo Hoogeveen. Tijdens een bijeenkomst op het stadhuis worden G.van Ophem tot ridder en J. Manshanden, L. Visser, H. Kluizenaar en mevrouw M. Krijgsman-Schermerhorn tot lid benoemd in de Orde van Oranje- Nassau. De horeca ondernemers en de bewoners van de Dubbele Buurt protesteren tegen de vestiging van een coffeeshop in het pand op nummer 24. Jo Roelof Zeeman viert in de schouwburg Het Park het veertigjarig bestaan van zijn bedrijf.