Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2002

augustus

De gemeente heeft bij de taxaties voor de onroerende zaak belasting door taxatiebedrijf Damastes BV door vertraging een schade van 3 ton euro geleden. Het bedrijf is inmiddels opgegaan in het Amsterdamse bedrijf Taxaties Onroerend Goed Nederland. De gemeente claimt het bedrag via de rechter. De vereniging Bewoners van het Havenkwartier zal alle statenfracties van de provincie vragen een formeel onderzoek in te stellen naar de procedure rond de verplaatsing van het gebouw De Haai. Langs de spoorlijn in het oostelijk deel van de Kersenboogerd zullen geluidwerende maatregelen worden getroffen. Op advies van bureau Omegam zullen de vijf kastanjebomen bij de sluis Kleine Oost niet worden gekapt. De gemeente en energiebedrijf Nuon zijn in conflict over de kosten van de aanleg van het gasnet in woonwijk De Groene Steen. Volgens de nieuwe Gaswet moet de gemeente de rekening betalen. Het nieuwe voetbalcomplex De Blokkers aan de Gildenweg wordt met de wedstrijd De Blokkers tegen de profs van FC Volendam officieel in gebruik genomen. De Werkgroep Vakantie- en Feestprogramma's in Zwaag krijgt ter gelegenheid van haar 25 jarig bestaan tijdens het huttendorp voor de schooljeugd de Eenhoornzegel ter waarde van 1000 euro. Omdat de betrokken gemeentes de vergoeding ervoor niet betalen, is de nieuwkomerklas voor jonge niet-Nederlandstalige kinderen in Hoorn niet meer bestemd voor kinderen van buiten de stad. De ABN Amro Bank ontvangt en verstrekt niet langer kleingeld in het filiaal aan het Dal. Zestig Hoornse middenstanders voelen zich hierdoor gedupeerd. Op de kermis staan 70 attracties. Tijdens een presentatie van de plannen voor de bouw van de nieuwe VMBO-school van het Atlas College aan het Dampten gaat de Hoornse politiek akkoord met het benodigde bedrag van ruim 16 miljoen euro. Vanaf 10 oktober zal het Amsterdamse gezelschap Warner & Consorten een aantal theatervoorstellingen geven in het gebouw van de voormalige Drukkerij Noordholland aan de Draafsingel. Piet Timmerman en Wim Ruiter ontvangen een erepenning voor hun werk als vrijwilliger bij het gemeentelijk sportopbouwwerk gedurende respectievelijk 21 en 12,5 jaar. Als tijdelijke voorziening, ten bedrage van 367.500 euro, wordt door de afdeling Railinfrabeheer van de NS een kunststoffen dak op de voetgangersbrug over het spoor van station Hoorn geplaatst. Basisschool Het Ooievaarsnest en buitenschoolse opvang Het Herdertje maken gebruik van gezamenlijke ruimtes in de uitgebreide school in Zwaag. Wethouder J. van Es noemt deze situatie uniek in Nederland en stelt haar als voorbeeld voor andere scholen in Hoorn. De Provincie heeft geen geld beschikbaar om bij de verdubbeling van de Westfrisiaweg een ongelijkvloerse kruising bij de nieuwe wijk Bangert/Oosterpolder aan te leggen. Het jaarlijkse begoniatapijt op de Roode Steen wordt uitgevoerd in een ontwerp dat de historie van de V.O.C. weergeeft. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) ziet af van de plannen voor een tijdelijke opvang in Hoorn. Het echtpaar Ab en Miep van Dijkhuizen-van Zutvent viert het 65-jarig huwelijksjubileum. Het Huis Ruttenberg Opticiens viert het 150-jarig jubileum van dit Hoornse familiebedrijf. Burgers vanaf 16 jaar kunnen een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Dit is opgenomen in de Verordening Burgerinitiatief die in september wordt vastgesteld. De commissie stadsontwikkeling wijst unaniem het plan af voor de bouw van 29 appartementen in de Florastraat in Blokker, omdat het ontoelaatbaar afwijkt van het voor dit perceel vastgestelde programma van eisen. De commissie welzijn stelt een advies over plannen om het onderkomen van de Brijderstichting boven het huidige postkantoor aan het Grote Oost uit te breiden uit. Omwonenden ondervinden overlast van verslaafden en dealers op straat en daarmee is in het voorstel geen rekening gehouden. De werkzaamheden aan de nieuwe schouwburg Het Park zijn hervat.