Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2002

juli

De gemeente zal bij de provincie de aanleg van een ongelijkvloerse kruising ter ontsluiting van bedrijventerrein Westfrisia en de toekomstige wijk Bangert/Oosterpolder bepleiten. Werkmaatschappij Maas Dijkenbouw van de Giesbers Groep uit Wychen gaat de bouw van de nieuwe schouwburg uitvoeren. Daarbij is de eis van de gemeente opgenomen dat het bouwwerk 20% steviger is dan de normen voorschrijven. De fabricage van de stalen constructie voor de nieuwe toneeltoren wordt gedaan door Flevo Staalbouw BV in Zwaag. De Adviesgroep Emancipatie Hoorn houdt op te bestaan. De leden stellen gefrustreerd hun functie ter beschikking. De Hoornse politiek staat afwijzend tegenover de plannen voor de bouw van een compleet nieuw winkelcentrum in de Kersenboogerd. Zij is wel positief over opwaardering van het huidige winkelgebied. De Adviesgroep Volkshuisvesting legt haar taak neer. Bij een controle door verschillende diensten op de bedrijventerreinen Hoorn 80 en Schelphoek worden bij 142 ondernemingen in totaal 118 tekortkomingen in het kader van de milieuwetgeving geconstateerd. Eind augustus zal aan het Oostereiland een ponton met een brandstofpomp en een innamestation voor vuilwater en oliehoudend afvalwater voor de plezier- en beroepsvaart in gebruik worden genomen. Het Openbaar Ministerie start een vooronderzoek naar het instorten van de toneeltoren van schouwburg Het Park (in aanbouw) op 10 april 2001. Het gaat hierbij om het opsporen van bewijsbare strafbare feiten. Het college ziet geen aanleiding om het Westfries Museum uit te breiden. Daardoor is er geen plaats om een aangeboden collectie schilderijen en grafiek te aanvaarden. Bij opgravingen aan de Westerdijk worden diverse voorwerpen uit de zestiende en de zeventiende eeuw aangetroffen.