Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2002

november

Omdat een simpele groenstructuur gemakkelijker kan wijken voor nieuwbouw, wordt in het bestemmingsplan Bangert / Oosterpolder het Drachterbos vervangen door het Drachterveld: een recreatief landschap met veel water. De Dienst Justitiële Inrichtingen blijkt een huurcontract voor de inrichting op het Oostereiland te hebben dat afloopt op 31 december 2003. Adrie van Dulmen beëindigt na 42 jaar zijn schoenmakersbedrijf op de hoek Ramen / Duinsteeg. De gemeenteraad van Hoorn dient zelf een gedragscode op te stellen om de integriteit van het bestuur te waarborgen. Dit voorstel van het college sluit aan bij het protocol voor de handelwijze van ambtenaren. De parlementaire enquête naar bouwfraude, waarin de gemeente Hoorn is betrokken, is aanleiding tot deze voorstellen. Er komt een nieuwe urnenmuur op de begraafplaats van Hollands Hof aan de Berkhouterweg. Tijdens de feestavond vanwege het 150-jarig bestaan van het familiebedrijf ontvangt Het Huis Ruttenberg het predikaat Hofleverancier. Het voorstel voor de instelling van een binnenstadsmanagement in Hoorn wordt in de commissie mens en bedrijf positief ontvangen. Omdat een bureau Stadstoezicht zonder voldoende stadswachten geen nut heeft, stelt de VVD voor het bureau in zijn huidige vorm af te schaffen. De Raad van State is van oordeel dat de geplande nieuwbouw van watersportcentrum De Haai slechts via een nieuw bestemmingsplan voor de kop van het Visserseiland tot stand kan komen. De fractie van Groen Links in Hoorn zegt bij de behandeling van de nota bestuurlijke en ambtelijke integriteit veel meldingen binnen te krijgen over misstanden binnen het stadhuis. De commissaris van de Koningin J. Borghouts verricht de officiële opening van het woningbouwproject het Jeudje. Het Westfries Gasthuis wint de Innovatieprijs 2002, een onderscheiding door de Nederlandse vereniging van directeuren in de gezondheidszorg, die elke twee jaar wordt toegekend. Het gemeentelijk archief van Hoorn is getroffen door een schimmel in het semi-statische archief, waarin alle stukken van na 1950 liggen opgeslagen. De gemeentelijke lasten voor de inwoners van Hoorn zullen volgend jaar met 3,5% stijgen. Jaap Schaper ontvangt de jaarlijkse onderscheiding van de vereniging Oud Hoorn voor zijn inzet voor het behoud van beeldbepalende monumenten in Hoorn. In de parochie van de H. Michaël in Westerblokker wordt de Braziliaanse priester Carlos Fabril geïnstalleerd als parochie vicaris. Dick Peereboom en An Winnubst vieren hun zestig jarig huwelijksjubileum. Het college van Hoorn wijst het voorstel van de fractie van de VVD om een deel van de gemeentelijke reserves te gebruiken voor de aanleg van een viaduct over de Westfrisiaweg af. De gemeente beveiligt schoolgebouwen tegen vandalisme door de aanleg van hekwerk, rolluiken en dakranden met scherpe punten. Voordat de gemeente Hoorn de intentieverklaring voor het project Blauwe Berg ondertekent, wil het college zekerheid hebben omtrent de financiële risico's die dat met zich mee brengt. Jeanne Gerdes viert haar 40-jarig jubileum in het onderwijs. Zij heeft daarvan 30 jaar als muziekdocente op de Van Bockxmeerschool gewerkt. Door de inzet van een pendelbus met een gratis halfuursdienst tussen het parkeerterrein aan de Nieuwe Wal en het NS-station probeert de gemeente verkeersproblemen bij de intocht van St. Nicolaas te voorkomen. De sluis tussen het Kleine en Grote Oost wordt door de gemeente aan het Waterschap Westfriesland overdragen. De brug blijft eigendom van de gemeente. In de wand van de sluis wordt naast de wapens van de gemeente Hoorn en van het Waterschap een gedenksteen onthuld. De gemeente zal graag meewerken aan de ontwikkeling van een Regionet voor het openbaar vervoer. Zij verwacht er een verbeterde bundeling van verkeersstromen van en een uitbreiding van de capaciteit van de verbinding met de Randstad. De onlangs door fractievoorzitter Paul Visser van GroenLinks gedane bewering dat er zeer veel meldingen zijn binnengekomen van corruptie onder ambtenaren in het Hoornse stadhuis, roept veel kritische reacties op. Het college van Hoorn geeft geen medewerking aan de komst van een reuzensupermarkt van Albert Heijn aan de Van Aalstweg, maar wil wel meewerken aan het vinden van een andere plaats voor de ontwikkeling van zo'n vestiging in de gemeente. In delen van Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier wordt per 1 januari a.s. parkeren-met-vergunning ingevoerd. Vanwege drukke werkzaamheden ziet Janet Willemsma af van haar functie van fractievoorzitter van de Hoornse CDA-fractie. Johan van der Tuin volgt haar op. De plannen om het verkeer op de lintwegen van Blokker en Zwaag beter te regelen roepen boosheid en onbegrip op bij de betrokken bewoners. Van 14 december tot en met 5 januari zal er voor het eerst op de Roode Steen geschaatst kunnen worden op een kunstijsbaan. Voor het idee om het Samenwerkingsorgaan Westfriesland op te heffen vindt het gemeentebestuur van Hoorn geen enkele steun in de regio. De Koninklijke EHBO afdeling Hoorn viert het 75-jarig bestaan. Met een orkest van 80 man onder leiding van Jan van Ossenbruggen, dat vijf zangkoren uit Zwaag begeleidt, viert muziekvereniging De Herleving haar 90e verjaardag. De gemeente is van plan om vijf topmonumenten van de stad: de Hoofdtoren, de Oosterpoort, de Boterhal, de Waag en een pand aan de Wisselstraat, te verkopen aan vereniging Hendrick de Keijser. De vereniging Oud Hoorn keert zich hier tegen. De leegstand van winkelpanden in de Hoornse binnenstad is in tien jaar tijd gestegen van 13 naar 40 panden. Zij zijn vooral gelegen in de straten die grenzen aan het winkelrondje. Burgemeester en wethouders melden dat er geen geld is voor een grote bouwkundige ingreep voor de locatie Copernicus van het Atlas College. Zij erkennen de matige conditie waarin het gebouw verkeert. Het gemeentebestuur is bijzonder ontevreden over de manier waarop het werk van de nieuw aangelegde kruising Maelsonstraat bij de Provincialeweg is uitgevoerd. Met het opstellen van de ‘maatregelen top-10’ proberen bewoners van de Grote Waal de overlast van jongeren in de wijk te beteugelen. De gemeente zegt hierbij steun toe. Ondersteund door 3832 handtekeningen verzoekt de Hoornse Atletiekvereniging Hollandia om het behoud van de atletiekbaan op de Blauwe Berg. De commissie welzijn en volksgezondheid pleit vooralsnog voor het doen van bodemonderzoek om te bezien of aanleg van een wedstrijdbaan daar wel zin heeft. Het Westfries Museum verwerft op een kunstveiling in Keulen een schilderij van Jan Albertszoon Rotius (1624-1666), waarop een Hoornse regentes is geportretteerd. Sharon Haring en Bart Stam sluiten als eersten hun burgerlijk huwelijk in de gerestaureerde Nederlands Hervormde kerk van Zwaag.