Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2002

oktober

De gemeente Hoorn deelt in de vergadering van de bestuursraad van het Samenwerkingsorgaan Westfriesland (SOW) mee dat zij op het standpunt staat dat het SOW dient te worden opgeheven. Als de 13 gemeenten besluiten om het SOW in afgeslankte vorm te handhaven zal Hoorn uit de gemeenschappelijke regeling treden. Burgemeester P. Janssens kondigt aan dat hij in maart 2003 zijn functie zal neerleggen en met vervroegd pensioen zal gaan. Na een loopbaan van 38 jaar neemt Nel Kuit afscheid als leerkracht lichamelijke opvoeding aan diverse basisscholen in Hoorn. De gemeente presenteert een ontwerp voor een nieuw bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein De Oude Veiling. In het ontwerp waterplan Hoorn ‘Aqua-liteit’, opgesteld door gemeente, Waterschap Westfriesland en het Hoogheemraadschap, worden investeringen voorgesteld ten behoeve van kano-vaarders en hengelaars in een natte ecologische structuur die aansluit op waterlopen in de regio. De Amsterdamse kunstopleiding Sandberg vertrekt uit Hoorn. De Hoornse politiek wil dat het Openbaar Ministerie samen met de politie meer actie gaat ondernemen om de overlast van jongeren op brommers en scooters tegen te gaan. De gemeente Hoorn stelt zich kandidaat voor de organisatie van het Wereldkampioenschap lange afstand zwemmen in 2006. Philips Communications Systems Hoorn BV maakt bekend dat de vestiging in Hoorn blijft bestaan. Gerard van de Meijden ontvangt de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn bij zijn 25-jarig jubileum als vrijwillig medewerker van de Radio Omroep voor Zieken (ROVOZ). Vanwege het feit dat hij vijftig jaar lid is van de vakbond wordt aan Arend van der Gracht de gouden bondsspeld van FNV Bouw toegekend. De bestuursrechter erkent de bezwaren van de omwonenden tegen een bouwplan van G. van Vliet voor de uitbreiding van zijn rijwielzaak aan de Drieboomlaan. De bouwvergunning wordt ingetrokken. Huurders van de woningcorporaties in Hoorn, Enkhuizen en Wervershoof moeten vanaf 1 januari a.s. zelf actief worden op de huizenmarkt. Het systeem van woningtoewijzing wordt daardoor gewijzigd. De keuze van de huurder uit het aanbod wordt getoetst aan diverse criteria alvorens de woning wordt toegewezen. Er komt definitief in Hoorn geen hbo-opleiding economie als afdeling van de Hogeschool Alkmaar. De raad van Hoorn herroept het voorbereidingsbesluit van een nieuw watersport- annex horecagebouw op het Visserseiland. Het Oostereiland wordt door het Ministerie van Justitie per 1 januari 2003 definitief overgedragen aan de gemeente Hoorn. De gemeente gaat archeologisch onderzoek doen naar sporen van bewoning uit de bronstijd, mogelijk zelfs uit de jonge steentijd, in het gebied Bangert / Oosterpolder. Na 26 jaar daar als kinderarts werkzaam te zijn geweest neemt Johan Drewes afscheid van het Westfries Gasthuis. De krakers van de bovenwoning op het Nieuwe Noord 15 moeten op last van de rechtbank in Alkmaar het pand verlaten. Met het blijspel ‘Ontkoppeld’ van Neil Simon viert de Zwaagse toneelvereniging Vriendenkring het 25-jarig bestaan. Door de ABN Amro Bank wordt een geldwisselautomaat geïnstalleerd aan het Dal ten behoeve van de winkeliers in de binnenstad. De Stichting Penta start met professionele krachten op vier locaties van de scholen Dynamis en Het Spectrum een overblijfvoorziening voor de leerlingen. Op deze scholen wordt het continurooster afgeschaft. Het project ‘veilige zorg’ van het Westfries Gasthuis krijgt de landelijke Goede Praktijkprijs 2002. De winkelpassage de Blauwe Steen zal door de vestiging van drie grootwinkelbedrijven worden gesloten. De raadscommissie stadsontwikkeling en leefomgeving is van mening dat de kruising van de Strip, de hoofdweg door de toekomstige wijk Bangert / Oosterpolder, met de Westfrisiaweg ongelijkvloers aangelegd moet worden. Zo nodig dient de gemeente Hoorn in eerste instantie dit zelf te betalen. Het Sint Janskoor van het Westfries Gasthuis en zijn dirigente Joke Gerritsen- Kwaad vieren het 35-jarig jubileum. Dit wordt gevierd met een concert in de Oosterkerk. Vanwege zijn werkzaamheden gedurende 25 jaar als bestuurslid van volleybalvereniging Nivo ontvangt Rob de Kimpe de bronzen sportmedaille van de gemeente Hoorn. Omdat de activiteiten Hoorn aantoonbaar profijt voor de promotie van de stad hebben opgebracht zal de VOC-tiendaagse volgend jaar worden voortgezet. De gemeente gaat het aantal plaatsen beperken waar honden mogen worden uitgelaten zonder dat de eigenaren verplicht zijn de poep op te ruimen. Met thermische lansen wordt de op het plaveisel van het station Hoorn vastgeplakte kauwgum verwijderd. Door een hevige storm waaien in Hoorn tientallen bomen om. Het vernieuwde geveluurwerk van de vroegere Horlogemakersvakschool (nu sportinstituut Frits van der Werff) aan de Draafsingel wordt geplaatst en in werking gesteld. Carnavalsvereniging Ospylac zal de festiviteiten voortaan vieren in het gebouw van de Showband Hoorn op het Doelenplein. Naast het vroegere vormingscentrum Dijk en Duin zal aan de Bontekoestraat een nieuw pand worden gebouwd voor de verzorging van maximaal acht terminaal zieke patiënten door de Stichting Hospice Dignitas. De fractie van het CDA heeft bezwaar tegen het feit dat de directeur van een gemeentelijk museum op eigen initiatief losgeld betaalt voor een gestolen museumstuk. De gemeente Hoorn en NS Vastgoed tekenen een intentieovereenkomst om uitbreiding van het Transferium en de bouw van woningen en winkels te ontwikkelen. Verscheidene raadsfracties willen twee ouderwetse schoorstenen in de toekomstige wijk Bangert / Oosterpolder behouden als industrieel erfgoed.