Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2003

april

In een discussiestuk dat het college van burgemeester en wethouders voor de raadsleden heeft gemaakt wordt berekend dat het overdragen van vijf grote monumenten aan de vereniging Hendrick de Keyser de gemeente een besparing van € 200.000,-- per jaar oplevert. Bedoelde monumenten zijn: de Hoofdtoren, de Waag, de Boterhal (het oude Sint Jans Gasthuis), de Oosterpoort en het oude deel van de bibliotheek aan de Wisselstraat. De vereniging Oud Hoorn bestrijdt het plan van het college. Op voorwaarde dat projectontwikkelaar Scholtens uit Andijk meebetaalt aan de kosten, wil de gemeente het watersportgebouw annex restaurant De Haai op het Visserseiland verslepen naar een betere plek. De gemeenten dienen per met ingang van 2004 zelf voor de uitvoering van de Bijstandswet zorg te dragen. In de nieuwe regeling neemt de gemeente Hoorn de verplichting op voor nieuwe uitkeringsgerechtigden om een aantal uren per week met werk of scholing actief te zijn. Jan en Jopie Lauret nemen na 19 jaar afscheid als huismeester van het Sint Pietershof. Twee jaar na de instorting wordt het hoogste punt van de toneeltoren van de nieuwe schouwburg opnieuw bereikt. Pastor Gerard Weel neemt na 19 jaar afscheid van de Parochie Hoorn. De gemeente moet vaart maken met de besteding van het Investeringfonds Stedelijke Vernieuwing. De uitvoering van een aantal plannen, waaronder Hoorn Kern Gezond en de aanpak van het wijkpark Risdammerhout, heeft vertraging opgelopen. In een stedenbouwkundig plan voor het Kleine Oost wordt de voormalige werf van Droste bestemd voor een parkeerterrein. Mevrouw Jannie van Zoonen is 25 jaar in dienst bij de Archeologische Dienst Hoorn. De opleiding voor volwassenenonderwijs (vavo), waar mensen een vmbo-, havo- of vwo-diploma kunnen behalen, wordt niet langer in Hoorn georganiseerd. Het Horizon College biedt deze onderwijsvorm met ingang van het nieuwe schooljaar alleen nog in Alkmaar aan. De twee Ridderikhoffpanden aan de Rode Steen en het Grote Oost zijn in oude glorie hersteld. In het pand aan de Rode Steen is een restaurantcafé ingericht, dat wordt ‘gerund’ door mensen met een arbeidshandicap. Prorail onderzoekt voor eigen rekening de mogelijkheid van ondertunneling van de spoorwegovergang op het Keern. Drie leden van de Vereniging Oud Hoorn worden benoemd tot erelid: Leo Hoogeveen en Arie Boezaard bij hun afscheid als bestuurslid en Femke Uiterwijk, die al 25 jaar stadswandelingen leidt en meer dan 10 jaar de cursus Bouwkunst verzorgt. Het Waterplan Hoorn, dat tot doel heeft de kwaliteit van het water en directe omgeving te verbeteren, staat politiek onder druk van de economische neergang. Wethouder C. van Weel zal zich er echter sterk voor maken. De Vereniging Oud Hoorn verzoekt het college geen vergunning af te geven voor de sloop van de schoorsteen van de oude kaasfabriek ‘De Discus’ achter de Oude Doelenkade en Korenmarkt. De Ouderenraad Hoorn dringt er bij het college op aan de nieuwbouw van 16 appartementen aan de Westerblokker zo snel mogelijk tot uitvoering te brengen. De provincie wijst bedrijventerreinen in Hoorn (Westfrisia en Hoorn 80) en Medemblik aan voor een proef met breedbandinternet als onderdeel van een programma om betreffende bedrijven meer met elkaar samen te laten werken. Bij een grootschalige actie op het woonwagenkamp aan de Bobeldijkerweg neemt de politie wapens in beslag en ontmantelt er twaalf hennepkassen. Het overleg Leefbaarheid Risdam-Zuid en Nieuwe Steen is verontrust door de plannen van de gemeente Hoorn met het gebied de Blauwe Berg. Het oude pand van Op/maat aan het Dampten wordt verkocht aan Leekerweide. In de schouwburg Het Park is een algeheel rookverbod van kracht geworden. Minister M. van der Hoeven (CDA) rondt de restauratie van de Noorderkerk formeel af met de symbolische overdracht van het gebouw aan de Nederlands hervormde Gemeente. De Stichting Hoorn tegen Zinloos Geweld krijgt vergunning voor het organiseren van het popfestival Rocken tegen Knokken. Wethouder financiën J. van Es becijfert in een notitie een korting van 6 miljoen euro op de uitkering van het Rijk aan de gemeente als gevolg van de financiële tekorten bij de Rijksoverheid in de komende jaren. Woningcorporatie Intermaris en projectontwikkelaar Zeeman Vastgoed verwerven de locatie van het Westfries Gasthuis aan de Wabenstraat. Zij gaan daar een nieuwe woonwijk bouwen voor zo'n 150 woningen. B. Bakker, J. Nannings, J. Rood, H. Nijhuis en A. Steen worden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau, I. Leter en C. Valentijn tot ridder in de orde van Oranje Nassau. J. van der Zel wordt benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlands Leeuw.