Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2003

december

Extra kosten voor beheer en onverwachte investeringen maken de parkeergarage bij het Jeudje voor de gemeente € 190.000 duurder dan begroot. Bij de Europese aanbesteding van de ijsbaan op de Blauwe Berg blijkt dat de onderneming die bouwt, ook de exploitatie van de ijsbaan in de komende tien jaren voor eigen rekening moet voeren. De bestuursrechter van de Raad van State uit harde kritiek op de manier waarop de gemeente een appartementengebouw op het terrein van voormalige garage Van der Maat in Blokker wil verwezenlijken. De gemeenteraad gaat niet akkoord met een verhoging van de afvalbelasting met nog eens drie procent en is verheugd over het feit dat bij verkoop van het CAW aan de Huisvuilcentrale in Alkmaar er geen afdracht van BTW aan het Rijk behoeft plaats te vinden. De Raad van Kerken wil per 1 januari het ‘Inloophuis De Steeg’ beginnen in de Grote Havensteeg. Het college van Hoorn wil het kunstenaarsinitiatief Hotel Mariakapel in 2004 steunen met een subsidie van € 7.325. De gemeente gaat deskundigen van Bureau Jeugdzorg inschakelen om intensieve ‘bemoeizorg’ te geven aan een aantal gezinnen in de wijk De Grote Waal. Intermaris Woondiensten, Zeeman Vastgoed en Zorggroep De Omring gaan het gebied rond het voormalige Streekziekenhuis ontwikkelen zodat er een woon-zorg zone ontstaat waarin koop- en huurwoningen en een woonzorgcentrum samen gaan. De Vereniging Belangenbehartiging Risdam daagt de gemeente Hoorn voor de bestuursrechtbank om zo gegevens in de openbaarheid te krijgen. Het betreft gegevens over de verkeersintensiteit bij het doorgaan van de plannen op de Blauwe Berg. Het Museum van de Twintigste Eeuw vraagt vergunning voor een drijvend terras bij het pand aan de Bierkade, nu de aanvraag van toestemming voor een terras op de kade wordt afgewezen. Ter gelegenheid van de geboorte van prinses van Oranje Catharina-Amalia krijgen jong en oud in de gemeente beschuit met (oranje) muisjes voorgeschoteld. In Hoorn zijn ook éénoudergezinnen met kinderen tot vijf jaar per 1 januari 2004 verplicht om werk te accepteren. Het besluit van burgemeester en officier van justitie om het gebied rond het station in de Kersenboogerd per 3 december voor een jaar aan te wijzen tot veiligheidsrisicogebied is niet in strijd met het recht van lichamelijke integriteit, zo verklaart burgemeester O. van Veldhuizen in de raadsvergadering. Bij een actie in de wijk Kersenboogerd treft de politie op vijf adressen een illegale hennepkwekerij aan. In totaal worden 3500 planten weggehaald. Na 25 jaar wijkopbouwwerk bij de Stichting Netwerk neemt Arie Moerkerk afscheid; hij gaat met vervroegd pensioen. De Hoornse politiek wil dat, in navolging van het Rotterdams ‘aso-project’, er snel werk wordt gemaakt van een steviger aanpak van de overlast door scooterterreur. Burgemeester O. van Veldhuizen wordt benoemd tot voorzitter van het SamenwerkingsOrgaan Westfriesland (SOW). De provincie stemt in met de besluiten van Hoorn en Wester-Koggenland om middels een kleine grenscorrectie het gebied Blauwe Berg geheel op Hoorns grondgebied te brengen. Het laatste kunstwerk van Servaas, ‘de Kus’, wordt in het water langs de Grevelingenweg geplaatst. Om de verkeersproblematiek op de lintwegen van Blokker en Zwaag aan te pakken zullen voorlopig eerst 45 en later nog eens 100 parkeerplaatsen worden aangelegd. Het Westfries Museum koopt een schilderij met een aanzicht van de Hoornse haven aan, geschilderd door Jan Claesz Rietschoof. Wethouder J. van Es verklaart dat de Belangenvereniging Risdam geen inzage krijgt van het verkeerstechnisch onderzoek in de ontwikkelingen rondom de Blauwe Berg: er zijn geen onderliggende onderzoeksgegevens, er is slechts een computermodel. Het nieuwe bestemmingsplan voor de bebouwing van de vroegere voetbalvelden van De Blokkers wordt door de politiek goedgekeurd. Albert van Heest ontvangt vanwege zijn talrijke verdiensten voor de gemeenschap van Hoorn de bronzen legpenning van de gemeente. Op 61-jarige leeftijd overlijdt Kitty Hartgers. Zij was tot 2002 een boegbeeld van de linkse politiek in Hoorn. De actie voor aidsbaby's in Zuid-Afrika tijdens de feestelijkheden rond het vierde lustrum van locatie Oscar Romero van scholengemeenschap Tabor brengt ruim € 5000 op. In totaal 20 allochtone opvoeders ontvangen een inburgeringscertificaat na het doorlopen van een programma dat een jaar duurde. Het college maakt bekend dat met ingang van 2004 er twee keer per jaar een eigen Stadskrant zal worden uitgegeven, huis aan huis te verspreiden, om zo de communicatie met de burgers te verbeteren.