Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2003

februari

Wegens gezondheidsredenen neemt Agaath Oostrom afscheid van de Ouderenraad, het Dienstencentrum, het Zorg Innovatie Platform, de Stichting Welzijn Ouderen en het overleg met Intermaris. De vier Hoornse Carnavalsverenigingen roepen Toon Steltenpool uit tot Prominent van het jaar 2002. Archeologen vinden fragmenten van de kapel van het voormalige klooster Bethlehem aan de Bangert in Blokker. Burgemeester P. Janssens en commandant H. Nijenhuis nemen afscheid bij de Hoornse brandweer. In de feestelijke bijeenkomst worden 15 jubilarissen gehuldigd: brandmeester D. Gravendijk (30 dienstjaren), brandmeester A. Henneweer (25 jaar), S. Bok, R. Baas en H. Kaptein (15 jaar), J. Bakker, J. Entius, P. Grim, A. de Haan en D. Laan (12,5 jaar) en W. Braunschweiger, S. van Doorn, P. den Hartog, W. Koning en M. Verhoef (10 jaar). De gemeente trekt € 400.000 uit voor een verbouwing in het stadhuis: het bedrijfsrestaurant wordt verplaatst naar de huidige foyer bij de raadszaal. De vrijkomende ruimte wordt bestemd voor kantoor. Wethouder A. Helling van toerisme plaatst de eerste eenhoorn, die het gemeentewapen van Hoorn vasthoudt, op een gemeentelijke bewegwijzeringspaal op de Roode Steen. In Zwaag wordt de Schoolstraat voorzien van een nieuwe naam: Kalbstraat, genoemd naar de laatste burgemeester van de zelfstandige gemeente Zwaag. De Hoornse metaalwerkplaats van Han de Ridder aan de Veermanskade wordt verplaatst naar het bedrijventerrein Hoorn 80. Provinciale Staten gaat alsnog akkoord met een onderzoek naar de mogelijkheid om de toekomstige kruising van de Bangert/Oosterpolder met de Westfrisiaweg ongelijkvloers te maken. Burgemeester P. Janssens presenteert het nieuwe coffeeshopbeleid aan de gemeenteraad. In het voorstel worden 8 plaatsen buiten de binnenstad genoemd waar vestiging van een ‘uitgiftepunt’ mogelijk zou kunnen zijn. De gemeente Hoorn en Hermans Onroerendgoed B.V. komen een intentieverklaring overeen. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de vestiging van onder meer een ijsbaan, bioscoop, hotel, horecagelegenheden en een discotheek. De fractie van Hoorns Belang vindt dat overwogen moet worden om na de oplevering van de nieuwe Parkschouwburg de oude schouwburg tijdelijk te gebruiken als bioscoop. De publicatiestichting Bas Baltus presenteert het boek ‘Twee eeuwen stadsbestuurders van Hoorn’, door Leo Hoogeveen en Arie van Zoonen. Het eerste exemplaar wordt door de schrijvers uitgereikt aan burgemeester P. Janssens. De Cliëntenplusraad, een adviesorgaan voor de gemeentelijke sociale dienst, verspreidt in Hoorn een speciale krant. Doel is informatie te verstrekken over de mogelijkheden die er zijn om een (minimum)inkomen aan te vullen. In het vervolg zal de uitgave als een kwartaalblad voor geïnteresseerden verschijnen onder de naam ‘De Kleine Beurs’. Verpleeghuis Lindendael wordt volledig verbouwd. Vierpersoons slaapkamers worden vervangen door eenpersoonskamers. Projectontwikkelaar Bot Bouw Initiatieven wil de panden Draafsingel 57 (voormalige boerderij Meta) en 58 (Schermeroord) tot woningen terugbrengen en de monumentale waarde zo veel mogelijk handhaven. Het college wil hier medewerking aan verlenen door een subsidie te verlenen van € 22.689. Het college doet voorstellen voor het inrichten van diverse openbare toiletvoorzieningen. Daarbij is geen rekening gehouden met een voorziening voor het verluieren van baby's. Een van de conclusies uit het rapport dat Heddes Bouwgroep heeft laten maken nadat de toneeltoren van de nieuwe schouwburg in aanbouw op 10 april 2001 was ingestort, luidt dat het ontwerp van deze toren niet deugt. Het rapport wordt gebruikt bij de procedure die over de schadeclaim van de gemeente Hoorn is ingezet. Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Hoorn solliciteren 27 kandidaten, onder wie vier vrouwen. Het aantal bijstandsgerechtigden bij de gemeente Hoorn is in het vierde kwartaal van 2002 voor het eerst sinds 1999 gedaald tot onder de 1300. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening is gestegen van gemiddeld 38 tot 60 per maand in het laatste kwartaal. Als het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw op het Dampten gereed is zal de sociale dienst van de gemeente Hoorn met negentig werkplekken vanuit het stadhuis daar naartoe verhuizen. Zo'n 150 buurtbewoners nemen deel aan een Turkse maaltijd, informatie over de islam en gezellige gesprekken in de moskee aan de Vredehofstraat. De ingrijpend gerestaureerde voormalige directeurswoning van de gasfabriek wordt bewoond door acht mensen met een (verstandelijke) handicap. De restauratie is gerealiseerd door Intermaris Woondiensten. Noodzakelijke rioleringswerkzaamheden en de aanleg van een rotonde in de Grote Waal nemen nu een jaar in beslag. De ondernemers van het winkelcentrum De Grote Beer constateren dat de omzet daalt. Het 100-jaar oude, nu 40 jaar niet onderhouden pand op de hoek Oude Doelenkade / Mallegomsteeg wordt volledig gerestaureerd. Het is inmiddels tot monument verklaard.