Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2003

juli

De kinderboerderijen in Hoorn worden weer opengesteld voor het publiek. Vanaf half maart waren zij gesloten in verband met de vogelpest die in grote delen van het land heerste. De afdeling Hoorn van de Vereniging voor Veldbiologie presenteert een wandelgids waarin het bomenbestand in de binnenstad wordt beschreven. De fractie van GroenLinks verzet zich tegen het kappen van negen ‘monumentale’ bomen in de Johannes Poststraat. Op sportcomplex De Blauwe Berg wordt het Boekweit Tennistoernooi voor de vijfentwintigste keer georganiseerd. Na een uitspraak van de Hoge Raad moet de wijze waarop de gemeente baatbelasting vaststelt voor ondernemers op de Rode Steen opnieuw worden beoordeeld door het Gerechtshof in Den Haag. Nu de gemeente in de procedure voor de aanbouw bij de Oosterkerk vergunning van gedeputeerde staten nodig heeft, treedt Hans Schipper terug als voorzitter van de Stichting Oosterkerk. Met ingang van 2004 zal Van Wijk Lederwaren, een van de oudste familiebedrijven van de stad, het bedrijf aan het Grote Noord beëindigen. De voorlopige overlastvergunning voor de coffeeshop aan de Dubbele Buurt wordt ongewijzigd omgezet in een definitieve. Bert Balk uit Blokker voorkomt dat de sluitsteen van de vroegere toegangspoort naar het 14e eeuwse klooster Nieuwlicht naar de puinkraker wordt afgevoerd en draagt deze over aan de archeologische dienst van de gemeente Hoorn. Aan de Westerdijk worden door de archeologische dienst opgravingen verricht naar restanten van de vroegere Westerpoort. De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen verleent Hoorn een definitieve vergunning voor archeologische opgravingen. Hierdoor zijn bodemvondsten eigendom van de gemeente. Jo en Til Tang-Van Ommen vieren hun 65-jarig huwelijksfeest. De fractie van de PvdA vindt dat het onderzoek naar de oorzaak van Hoorns aandeel in de bouwfraude te traag verloopt en stelt vragen aan het college. Het college geeft de voorkeur aan het ontwikkelen van woningbouw boven het plan om een hotel te vestigen op de plaats van de oude schouwburg. De Hoornse kermis brengt dit jaar € 465.000 op aan stageld van 71 attracties. De vier overgebleven iepen langs De Hulk zijn ook aangetast door de iepenspintkever en zullen worden gerooid.