Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2003

mei

De gemeente wil door een gesprek met alle betrokkenen nog één poging doen om de impasse in de kwestie De Haai op het Visserseiland te doorbreken. In de Blokweer wordt bij het milieucentrum MAK een slotensysteem aangelegd om een natuurlijke zuivering van het oppervlaktewater teweeg te brengen en waterberging te creëren. De Stadskroeg van Adri en Marijke Braakman viert het zesde lustrum en schenkt de ontvangen giften (totaal € 2.000) aan twee goede doelen: de Stichting One Fine Day en Hospice Dignitas. Joke Vijn neemt na 14 jaar afscheid van Schouwburg Het Park. Dermatoloog J. Tafelkruijer beëindigt zijn werk in beide locaties van het Westfries Gasthuis, waar hij 26 jaar aan verbonden was. De afdeling Hoorn van het Katholiek Vrouwen Gilde viert het 90-jarig bestaan. Martin de Vries wordt, voorlopig tot het einde van dit jaar, aangesteld als procesmanager en aanjager om te komen tot een nieuw centrum-management in de Hoornse binnenstad. De Wereldwinkel in Hoorn bestaat 25 jaar. Met de subsidie van tienduizend euro die de provincie Noord-Holland daarvoor verstrekt, gaat Hoorn onderzoek doen naar de stand van het toeristisch aanbod in de stad als startpunt van jaarlijks te verrichten metingen op dit terrein. Het college wijst het verzoek van de Stichting Zonnelicht om een basisschool gestoeld op neo-humanistische grondslag in Hoorn te mogen stichten af. De gemeenteraad draagt de huidige burgemeester van Nieuwkoop, O. van Veldhuizen, voor als de nieuwe burgemeester van Hoorn. De raad van Hoorn spreekt unaniem de intentie uit voor de aanleg van een rotonde voor de aansluiting van de Berkhouterweg, het Dampten en De Blauwe Berg op de Provincialeweg. Rita Kok, de echtgenote van ex-premier Wim Kok, verricht de officiële opening van restaurantcafé Ridderikhoff. Grafisch ontwerper Wim Crouwel opent het Affichemuseum in een van de voormalige waterschapspanden aan het Grote Oost. Henk van Briemen neemt na 20 jaar afscheid als secretaris van v.v.Hollandia. Om de fouten in de riolering op het industrieterrein Hoorn 80 te herstellen moet de gemeente € 485.000 uitgeven. Theatergroep Het Gezelschap krijgt vanwege zijn uitzonderlijke kwaliteit een meerjaren subsidie van het landelijk Fonds voor Amateur- en Podiumkunst in Den Haag. Het stedenbouwkundig programma van eisen voor het gebied aan de Westerdijk, dat het college aan de gemeenteraad presenteert, roept verdeelde reacties op en wordt door wethouder H. Hansen teruggenomen. Het Overleg Leefbaarheid Binnenstad (OLB) wordt niet opgeheven. Corné Stam wordt Nederlands kampioen rolstoeldansen en bereikt tevens de derde plaats in de Europese rangschikking. Wethouder Cylia van Weel reikt aan hem om die redenen de sportmedaille van de gemeente Hoorn uit. De Hoornse brandweer komt geheel los te staan van de nieuwe regionale brandweerorganisatie, die vanuit Alkmaar wordt aangestuurd. De nieuwe leiding bestaat uit Rein Hulst en zijn plaatsvervanger Peter Entius. Het amateurfestival Oude Muziek Nu beleeft met succes zijn zevende editie en staat in het teken van de Engelse componist Henry Purcell. De Hoornse voorjaarsnota maakt duidelijk dat er fors moet worden bezuinigd op de uitgaven van de gemeente. Watersportvereniging De Karperskuyl stelt voor het gebouw van de voormalige scheepswerf Droste te gebruiken voor diverse van haar activiteiten en het zo te behouden. Zij is bereid tot een grondruil met de gemeente ten behoeve van de aanleg van parkeerplaatsen.