Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2003

oktober

B. en W. van Hoorn sturen een voorlopige reactie op het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord aan Gedeputeerde Staten, waarin zij aangeven bezwaren te hebben tegen de beperkingen die de gemeente worden opgelegd. Door het gebrek aan kandidaten voor een aanstelling als stadswacht wordt dit deel van het Bureau Stadstoezicht opgeheven. De politie neemt het werk van de toezichthouders over. Onder meer omdat de procedures voor het verkrijgen van een monumentenvergunning te lang duren, ziet McDonald's af van vestiging in de Hoornse binnenstad. De meerderheid van de gemeenteraad gaat akkoord met het uittrekken van 1 miljoen euro voorbereidingskosten voor de basisinfrastructuur en het zeilopleidingscentrum van de jachthaven in de Schelphoek. De nieuwe school van het Atlas College aan het Dampten gaat ‘VMBO Titaan’ heten. Na een dienstverband van 31 jaar gaat conrector Ko Uiterwaal van de locatie Werenfridus van de scholengemeenschap Tabor met pre-pensioen. Het college van Hoorn onderzoekt de mogelijke vestiging van een basisschool voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok). De Vereniging Oud Hoorn kent aan de Werkgroep Lourdeskapel, die zich inzet voor de restauratie van deze kapel in Zwaag, de jaarlijkse prijs toe: een speciaal schildje en eenduizend euro. De vaste kamercommissie stelt vragen aan de minister voor volksgezondheid in verband met de bedreigde financiële positie van het Gezondheidscentrum Kersenboogerd. Om de begroting de komende jaren sluitend te houden moet de gemeente Hoorn bezuinigen. In de operatie ‘Jackpot’ wordt al 1 miljoen euro besparing in 2004 bereikt. Bij graafwerkzaamheden in het gebied Blokweer treft de Hoornse Archeologische Dienst interessante overblijfselen aan van twee grote kloosters die hier tot 1573 hebben gestaan. Tussen de gemeente Hoorn en het bestuur van de Stichting De Waalrakkers ontstaat een conflict, omdat de gemeente geen geld wil besteden aan een professionele onderwijskracht voor de kinderboerderij. Het bestrijden van overlast op de spoorlijn Hoorn - Enkhuizen leidt tot een conflict tussen de top van de NS en personeel in de regio. De problemen rond het station Kersenboogerd zijn ook zaak voor de gemeente Hoorn. Het bedrijf B.Haring Interieurverzorging wordt na 82 jaar bij gebrek aan opvolging opgeheven. Na een succesvol seizoen in de Oosterkerk besluit de Hoornse organisatie Abendmusiken om als rechtspersoon (stichting) door te gaan met het houden van concerten op de zaterdagnamiddag. Winkelcentrum De Huesmolen is aangewezen als een van de tien landelijke voorbeeldprojecten voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. De ondernemers zijn begonnen met verbetering van hun winkelcentrum. De Inspectie Werk en Inkomen constateert dat de gemeente Hoorn zich niet aan de regels houdt bij het in behandeling nemen van aanvragen om een bijstandsuitkering. Het college heeft de staatssecretaris gevraagd oog te hebben voor de positieve resultaten die de Hoornse werkwijze oplevert. De gemeente wil mensen met een gesubsidieerde ID-baan per 1 januari in dienst laten treden bij een nieuw op te zetten Detacherings- en uitstroompool (DUP). Kunstenaar Ron Schaft voorziet liefhebbers van grafische kunst op abonnement maandelijks per e-mail van een werk dat uitgeprint aan de muur gehangen kan worden. B en w presenteren voor het eerst een programmabegroting. Voor het jaar 2004 is deze sluitend gemaakt door bezuinigingen en een trendmatige verhoging (2,5%) van de belastingen. De Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften concludeert bij de behandeling van het bouwplan voor het voormalige terrein van Van der Maat aan de Westerblokker dat de gemeente ten onrechte een vrijstelling heeft gegeven voor de bouw van een appartementencomplex: het wordt te groot en te massaal voor de omgeving. De archeologische dienst van Hoorn treft in Blokker bij het vooronderzoek van het vroegere klooster Nieuwlicht (gebouwd vermoedelijk rond 1390) twee waterputten aan, in combinatie met vrijwel intacte systemen voor de afvoer. Om uitkeringsgerechtigden aan het werk te zetten wil de gemeente Hoorn de organisatie Werk-Direct oprichten, een samenwerkingsverband van het bedrijf voor sociale werkvoorziening in West-Friesland Op/Maat en reïntegratiebedrijf Rentree. Zo speelt men in op de nieuwe Wet Werk en Bijstand die per 1 januari van kracht wordt. In cultureel centrum De Huesmolen wordt een Uitvaartmarkt gehouden. Een luisteronderzoek door een studente van de Hogeschool InHolland toont aan dat de reden waarom naar Radio Hoorn weinig geluisterd wordt is de onbekendheid met de zender. Een marketing plan moet daar verbetering in brengen. Intermaris Woondiensten, Zeeman Vastgoed en Zorggroep De Omring werken samen aan een nieuwe opzet voor de bouwplannen op de plaats van de WFG locatie Streekziekenhuis aan de Wabenstraat. De gemeente wil de stolpboerderij van party-centrum De Nadorst in Blokker op de gemeentelijke monumentenlijst plaatsen. Viervoudig wereldkampioen kickboksen Ernsto Hoost exposeert zijn trofeeën in de tentoonstelling Glansrijk Gewonnen in het Westfries Museum.