Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2003

september

Het Museum van de Twintigste Eeuw ontvangt een aanschrijving van de gemeente Hoorn in verband met de brandonveiligheid in het museum. De fractievoorzitters van PvdA, CDA en VVD vragen de Vereniging van Rechtzinnig Hervormden in Hoorn het orgel (Künckel)in de kerk aan de Eikstraat gratis beschikbaar te stellen voor plaatsing in de Noorderkerk. In het nieuwe Streekplan van de provincie krijgt Hoorn geen nieuwe ruimte voor uitbreiding aangewezen. Het gemeentelijk budget van een miljoen euro dat beschikbaar was voor leningen aan starters op de woningmarkt, is vrijwel toegewezen. De gemeente werkt niet meer mee om een oplossing voor de verplaatsing van het gebouw De Haai op het Visserseiland te realiseren. De situatie blijft zoals het was. Uit onvrede met het beleid van de gemeente ten aanzien van terrassen in de stad, beëindigt het bedrijf Centipede de sponsoring van verenigingen, stichtingen en groeperingen in Hoorn. Omdat het café van het Runshopping Centre aan de Van Aalstweg sluit, zullen de examens van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen voortaan vanuit De Nadorst aan de Westerblokker worden afgenomen. Door de bijdrage van een sponsor kan het Museum van de Twintigste Eeuw beginnen met het aanbrengen van de vereiste voorzieningen ten behoeve van de brandveiligheid. In woonzorgcentrum Avondlicht wordt een eenpersoons appartement bestemd voor terminale zorg voor mensen van buiten het verzorgingshuis. Ingenieursbureau Aronsohn dagvaardt de gemeente Hoorn voor een schadeclaim in verband met het instorten van de toneeltoren van de nieuwe schouwburg Het Park op 10 april 2001. Sportwandelschool West-Friesland introduceert in Hoorn een nieuwe wandelsport: nordic walking, waarbij de loper zich afzet met stokken. Bij zijn afscheid uit zijn functie van docent en instructeur bij de afdeling automatisering van de gemeente ontvangt Jan Hirschfeldt de legpenning van de gemeente Hoorn. Begonnen wordt met de werkzaamheden voor het opknappen van de gevel van de Hoofdtoren, zeezijde. De gemeente laat onderzoek doen naar het gebruik van het Transferium en de fietsenstallingen in het stationsgebied in het kader van plannen voor vernieuwing van de omgeving van het station. Als gevolg van het feit dat de gemeente garant staat voor de exploitatie van de ijsbaan die op de Blauwe Berg zal komen, stelt wethouder Van Es dat exploitatie en beheer in handen dienen te komen van een professioneel bedrijf. Bezuinigingen van het kabinet Balkenende II dreigen te leiden tot het failliet gaan van het Gezondheidscentrum Kersenboogerd. Rein Beenker behaalt tijdens wedstrijden in het Kanaal door Walcheren de Nationale Titel bij de jeugd op de vijf kilometer zwemmen. Het college vraagt de gemeenteraad om een krediet van een miljoen euro ter voorbereiding van een nieuwe jachthaven van vijf- tot achthonderd ligplaatsen aan de Schelphoek. Nu de aanleg van een tunnel in het Keern onder de Provincialeweg onhaalbaar blijkt schrijft de gemeente een wedstrijd uit voor het ontwerp van een fietsbrug op die plaats. Het eerste skatefestival voor tieners in de wijk Kersenboogerd is een doorslaand succes met het maximale aantal van 50 deelnemers. Door de effectieve manier van werken door de gemeentelijke sociale dienst houdt de gemeente van het vaste jaarlijkse budget vier miljoen euro over. In de binnenstad wordt voor de vijfde keer een Blaaskapellenfestival gehouden. Cultureel Zwaag organiseert een eigen Uitmarkt. Omwonenden blijven bezwaren uiten tegen de bouwplannen van de gemeente op het voormalige Blokkersterrein. Het Architectuurcentrum Hoorn en het Steunpunt Kunstzinnige Vorming West-Friesland presenteren de Moderne Architectuurroutes in Hoorn voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De vrijwilligersorganisatie Mikado ontvangt de Eeenhoornzegel en een bedrag van € 1.000. Mikado leent aangepast speelmateriaal uit voor kinderen met ontwikkelingsproblemen. De Nederlandse Spoorwegen handhaven de kaartverkoop aan loketten op station Hoorn en breiden de dienstverlening uit met ambulante servicemedewerkers en elk uur een extra treinverbinding tussen Hoorn en Schiphol met ingang van 2004. In de wijk Kersenboogerd worden twintig ondergrondse vuilcontainers geplaatst, waarvan de klep geopend kan worden met een pasje. Voor een plan voor de bouw van acht woningen aan de Achterstraat wordt vrijstelling van het bestemmingsplan aangevraagd. Omdat er geen vergunning was aangevraagd voor het slaan van een damwand bij de fundering van de Hoofdtoren, wordt het restauratiewerk daaraan uitgesteld. De rest van de werkzaamheden gaat gewoon door. De commissie stadsontwikkeling gaat akkoord met een bijdrage van € 1 miljoen voor de voorbereiding van het Nautisch Kwartier bij de aan te leggen jachthaven in de Schelphoek. De negen suikeresdoorns aan de noordzijde van de Johan Poststraat zullen worden gekapt. De gerestaureerde Lourdeskapel in Zwaag, gebouwd in 1882, wordt aan het kerkbestuur overgedragen. Autobussen met toeristen die de binnenstad of musea bezoeken, krijgen drie locaties toegewezen als in- en uitstapplaatsen. Het West-Fries Afasiekoor viert in Lindendael zijn 25-jarig bestaan met een jubileum - concert.