Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2004

april

De theaterproductie ‘Trekvogels’ van Wijktheater Het Gezelschap wordt in de Hoornse wijken gespeeld. Elf vrouwen stelden het stuk samen op basis van eigen verhalen en ervaringen. Zij willen zo de dialoog tussen de diverse culturen tot stand brengen. Het Museum van de Twintigste Eeuw bestaat 10 jaar. De PvdA-fractie in de gemeenteraad stelt dat er geen reden is om te twijfelen aan de integriteit van de bestuurders die Hoorn de laatste vijftien jaar heeft gekend. Ad Buur wordt onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij is 25 jaar lid van de Raad van Toezicht van het Westfriesgasthuis en directeur van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. De jackpot van 7,9 miljoen euro van de Lotto loterij valt op een in Hoorn gekocht lot. De gemeenteraad neemt het rapport ‘Onderzoek Bouwfraude’ voor kennisgeving aan. Zij wijst de motie van GroenLinks af, waarin wordt gevraagd om een schriftelijke reactie van oud-bestuurders op het rapport. De gemeenteraad stelt € 10.000 beschikbaar voor verplaatsing van het Künckelorgel uit de kerk aan de Eikstraat naar de Oosterkerk. De gemeente gaat de ‘schuifelroute’ vanuit het Jozefpark naar winkelcentrum De Beurs in Blokker verbeteren. Aan de Dorpsstraat 290 wordt het gebouw van het Serviceloket Bangert en Oosterpolder geplaatst. Ab van der Deure ontvangt bij zijn afscheid na 33 jaar van het Atlas College de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn. Geen aanwijzing als 30-km gebied, wel extra maatregelen ten behoeve van een deel van de Dorpsstraat, dat is het compromis dat de gemeenteraad accepteert nadat wethouder C. van Weel (en met haar het gehele college) dreigde met opstappen. De nieuwbouw van het Westfriesgasthuis blijkt te klein. De afdeling cardiologie zal worden uitgebreid. De schoolbesturen van de basisscholen stellen voor het schoolzwemmen af te schaffen en het vrijkomend budget te besteden aan beter bewegingsonderwijs. Het Clusius College op de Blauwe Berg neemt een nieuw technisch centrum in gebruik voor de opleidingen plantenteelt, recreatie, groen- en tuinmanagement en loonwerk. In de Nota Ouderenbeleid concludeert de gemeente dat het aantal nieuwe woningen dat tot 2010 voor opvang van de bevolkingsgroei gebouwd moet worden, geheel op het conto van de oudere burgers komt. Dat maakt ook een extra wijksteunpunt noodzakelijk. Door ‘hiaten in de procedure’ wordt de bouw van het nieuwe archief voor de West-Friese gemeenten naast het voormalige Missiehuis met vijf maanden uitgesteld. De Rugbyclub West-Friesland (RCWF) kan met de door de gemeente voorgestelde € 36.000 de clubhuis accommodatie op De Blauwe Berg niet renoveren. Het college stelt voor om aan de rand van de binnenstad, bijvoorbeeld op de Vale Hen, een groot luxe hotel te realiseren, compleet met een grote parkeergarage. Het echtpaar Lou en Truus Hendriks viert het 65-jarig huwelijksfeest. Omdat hij na zijn huwelijk in Haarlem zal gaan wonen zal Erwin Fillet (Hoorns Belang) zijn zetel in de raad moeten opgeven. Zijn functie van fractie-voorzitter legt hij na drie weken neer: het is niet te combineren met zijn werkzaamheden als volkszanger/entertainer. De Hoornse ondernemer Kees Hermans reageert op de plannen van het college voor de bouw van een luxe hotel aan de rand van de binnenstad. Hij acht die strijdig met het gezamenlijke belang om in De Blauwe Berg een dergelijke voorziening op te nemen. Het nieuwe GGZ-centrum West-Friesland aan de Maelsonstraat wordt officieel geopend. Daarbij wordt het boek ‘Een tikkie tekort’, over de geschiedenis van vier eeuwen psychiatrische zorg in de regio, gepresenteerd. De Vereniging van Rechtzinnig Hervormden schenkt haar 145 jaar oude Statenbijbel aan verzorgingshuis Westerhaven. Nu zij is gefuseerd met de Nederlands Hervormde Gemeente heeft zij het boek niet meer nodig. Aan de dertigste Hoornse Unicefloop, voor het laatst gestart bij de ‘oude schouwburg’, nemen 1100 gesponsorde kinderen deel. Het ministerie van verkeer en waterstaat biedt de provincie vier spoorlijnen in Noord-Holland, waaronder de lijn Hoorn – Alkmaar, ter overname aan. Eerder heeft het de lijn Enkhuizen – Amsterdam aan het hoofdrailnet toegevoegd. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om een speciale precariobelasting op te leggen aan ondernemers in de binnenstad. Daarmee kan dan een binnenstadsmanagement worden gefinancierd. De Stichting Stad Hoorn zal hiertoe worden gereorganiseerd. De Katholieke Bond van Ouderen Hoorn viert het 50-jarig jubileum met o.a. een ‘wereldreis in eigen stad’, een kennismaking met allerlei verschillende culturen. Door de sterke groei van de basisscholen in de Kersenboogerd zijn in totaal 12 nieuwe lokalen bij de diverse lokaties nodig. Het Hoorns symfonieorkest Sinfonia voert de première uit van ‘Sinfonia Concertante’, gecomponeerd door Horinees Koos Mels. In het huis van bewaring in Zwaag (‘De Glasbak’) worden 37 tweepersoonscellen ingericht. De scoutinggroepen van Hoorn kunnen voortaan profiteren van de subsidie voor jeugdleden die er al jaren is voor sportclubs. De fractie van GroenLinks heeft bezwaar tegen de bouwvergunning die de gemeente heeft afgegeven voor de bouw van reclamezuilen langs de Provincialeweg en de Zwaagmergouw. Ze zijn in strijd met het bestemmingsplan en passen niet in een rustig stadsbeeld. De aanpak van de Hoornse sociale dienst wordt door staatssecretaris Mark Rutte van sociale zaken geprezen om zijn lage instroomcijfers en het effect op het armoedebeleid. Zeven inwoners van Hoorn worden koninklijk onderscheiden: Rita Bax-van Altena en Joop van der Ros worden ridder en Sandra de Heus, Peter van Loon, Theo Rijkhoff, Gonnie de Vries-Kerckhaert en Tine Schipper-Mulder lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook in 2004 stelt de gemeente een miljoen euro beschikbaar voor leningen aan starters op de koopwoningmarkt.