Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2004

augustus

Het preventief fouilleren door de politie in de Kersenboogerd heeft een positief effect. Over voortzetting van de acties moet nog een besluit genomen worden. Wethouder Roger Tonnaer maakt met vijf vrijwilligers een rondgang langs de torenuurwerken die onder het beheer van de gemeente vallen. De conclusie luidt dat een stadsklokkenmaker zeer gewenst is. Op het IJsselmeer (Markermeer) rond Hoorn vinden de wereldkampioenschappen ZOOM 8 zeilen plaats. Deze klasse is bedoeld voor de jeugd tot negentien jaar. Het gemeentebestuur is zeer teleurgesteld over de uitspraak van de rechter waardoor het besluit tot afsluiting van de Roode Steen wordt geschorst. De gemeente moet nu een nieuw plan maken voor het autoluw maken van dit gebied in de binnenstad. Tijdens de Hoornse kermis zullen op maandag, dinsdag en donderdag de ritprijzen aan een maximum gebonden zijn: € 1,50 voor kindervermaak en € 2,50 voor groot vermaak. Op woensdag, familiedag, geldt een voordeliger tarief. De brandweer brengt in de binnenstad spandoeken aan die voor de duur van de Hoornse kermis de vluchtroute aangeven. Op de kermis staan 71 attracties. Op de Roode Steen is de nostalgische kermis opgesteld. De monumentencommissie in Hoorn keurt het bouwplan voor een doorbraak in het pand van een supermarkt aan het Kleine Noord goed, ditmaal op basis van de juiste tekeningen. De gemeente Hoorn twijfelt niet aan de levensvatbaarheid van de te bouwen kunstijsbaan. De exploitatie ervan is gebaseerd op alleen aan schaatsen gerelateerde activiteiten. De gemeente Stede Broec heeft hierover twijfels geuit. Veertien zwemmers krijgen een toegangsverbod voor zwembad de Waterhoorn, waarvan de helft langdurig wegens seksuele misdragingen. De gemeente maakt een herinrichtingsplan voor de Muntstraat. Omdat Univé zich als financier terugtrekt gaat de bouw van een verloskundig centrum bij het Westfriesgasthuis niet door. Wethouder H. Hansen presenteert het ontwerp voor het bouwplan Vale Hen van architect Sjoerd Soeters. Op het gemeentelijk sportcomplex Lingeweg worden twee kunstgrasvelden en een gerenoveerd natuurgrasveld voor korfbalvereniging ADOS aangelegd. Op het resterende gedeelte bouwt Intermaris Woondiensten zorgappartementen voor verstandelijk gehandicapten en een woongemeenschap voor oudere Vietnamezen. Niet via juridische procedures, maar langs de weg van het overleg wil de gemeente de afsluiting van de Roode Steen bereiken. Het gemeentebestuur geeft toe dat het ten onrechte voorbij is gegaan aan het feit dat de gevolgen van het inkrimpen van aantal marktkramen op Lappendag ook een zaak is van de Hoornse winkeliers. De gemeente Hoorn kan voor de periode 2005 – 2009 rekenen op een rijksbijdrage van ruim twee miljoen euro voor stedelijke vernieuwing. Dat is minder dan de helft van het bedrag van de vorige planperiode. Het driemaal daags luiden van de Angelusklok van de Koepelkerk aan het Grote Noord wordt in ere hersteld. De gemeente nodigt alle inwoners uit om in een serie ‘stadsgesprekken’ mee te denken over de ontwikkelingen van de stad in de komende dertig jaar. De Vereniging van Rechtzinnig Hervormden mag van de rechter het orgel van de kerk aan de Eikstraat naar Workum verkopen. De Vereniging Oud Hoorn tekent hiertegen beroep aan en stelt voor om de eigenaren ‘in redelijke mate schadeloos’ te stellen. Twee jaar na de oplevering is de lekkage op diverse plekken in de parkeergarage van het Jeudje nog niet verholpen. Hevige regenval zorgt op een aantal plaatsen in Hoorn voor wateroverlast. De werkgroep Jeugd en Jongeren in Blokker bereidt plannen voor om te komen tot een tijdelijk gebouw voor activiteiten voor de jongere jeugd bij winkelcentrum De Beurs. Na de sluiting van het postkantoor aan het Grote Oost worden de diensten voor het publiek aangeboden in een tabakspeciaalzaak aan de Veemarkt. De jaarmarkt in Blokker wordt gevormd door 250 kramen en andere attracties. Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur vraagt J. Alsema inzage in de niet-geanonimiseerde verklaringen die in het kader van het onderzoek bouwfraude tegenover het onderzoeksbureau zijn afgelegd. Het college van Hoorn wijst dit verzoek af. De Kunstenaarsvereniging Hoorn en Omstreken bestaat 25 jaar. De oude schouwburg aan de Westerdijk en het voormalige Streekziekenhuis aan de Wabenstraat worden gesloopt. De Raad van State concludeert na het horen van een aantal bezwaarmakers dat het bestemmingsplan voor Bangert en Oosterpolder grote onzekerheid oplevert voor mensen die een bouwvergunning willen aanvragen. Ook dient nader onderzoek naar de verkeersveiligheid van de wegenstructuur plaats te vinden. Het bestemmingsplan moet in opdracht van de Raad van State opnieuw worden gemaakt. Als een van de eerste gemeenten in Noord-Holland gaat Hoorn de nieuwe wet Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur toepassen om crimineel geld in het bedrijfsleven te weren. Op een vol plein voor schouwburg ’t Park wordt de film ‘Spiderman 2’ in de open lucht vertoond. De gemeente Hoorn geeft haar ontslagen directeur gemeentewerken alsnog inzage in de anonieme verklaringen in het rapport bouwfraude. De eigenaar van het pand Oude Doelenkade 7 wil de schoorsteen van de voormalige kaasfabriek daar slopen: een gevaar voor de omgeving en geen geld voor de restauratie. Het college wil meer mogelijkheden opnemen in de plaatselijke verordening om overlast van hanggroepen en het gebruik van drugs op straat beter te kunnen aanpakken.