Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2004

februari

De gemeente subsidieert met ingang van 1 april voortaan alleen de kosten van kinderopvang voor gezinnen met een minimum inkomen. Titaan, de nieuwe vmbo-school van het Atlas College aan het Dampten, wordt officieel in gebruik genomen. Hij vervangt de scholen voor vmbo aan de Kometenstraat, de Johannes Poststraat en de Nieuwe Steen. De Stichting Vlotbrug wil het Jongeren Opvang Centrum Hoorn verhuizen naar de te verbouwen boerderij Lageweg 4, omdat de huidige vestiging te klein is geworden. De fractie van de PvdA stelt wethouder R. Tonnaer, ook PvdA, verantwoordelijk voor de overschrijding van de kosten voor de aanleg van het plein voor de nieuwe schouwburg. Zij verbindt daar overigens geen consequenties aan. Diverse fracties in de gemeenteraad hekelen de rol van de ambtelijke top van de gemeente bij de realisatie van grote projecten. De meerderheid in de gemeenteraad accepteert de spijtbetuiging van het college over de missers bij het project voorplein van de nieuwe schouwburg. Tariefsverhoging brengt de gebruikers van zalenaccommodatie ‘De Witte Valk’ in Zwaag in financiële problemen. Zij vragen de gemeente om subsidie. De fracties van PvdA en CDA willen dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid om schade wegens extra uitgaven voor de inrichting van het plein voor de nieuwe schouwburg, te verhalen op de Grontmij. Deze heeft een onvolledig bestek voor het werk geleverd. Radio Hoorn produceert de duizendste uitzending van het programma ‘Sport Actueel’. GroenLinks vraagt het college om een onafhankelijk onderzoek naar de werkwijze van taxibedrijf Seubers, dat in West-Friesland kinderen vervoert die speciaal onderwijs volgen. Het college wil medewerking verlenen aan de plannen van diverse ondernemingen om een aantal winkelpanden in de binnenstad samen te voegen. Daarvoor is herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Winkelpassage De Blauwe Steen wordt door T. van Rooij verkocht aan Komen Vastgoed Beheer uit Heerhugowaard. Kees en Nel Klaij vieren hun 65-jarig huwelijksjubileum in de Schoutenstraat. Na meer dan honderd jaar (vier generaties) sluit ‘Van Wijk Lederwaren Ruitersport Mandwerk’ het bedrijf aan het Grote Noord. De gemeente draait de aangekondigde bezuinigingen op Kinderopvang in Hoorn terug. De politiek uit forse kritiek op de wijze waarop het college met de problematiek is omgegaan. Scholengemeenschap Copernicus ontvangt een week lang 150 leerlingen uit diverse Europese landen in het kader van een uitwisselingsprogramma. Toneelvereniging Tonegido viert haar 75-jarig bestaan met de opvoering van drie eenakters uit verschillende tijdperken in haar verleden. Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat tweetalig onderwijs aan jonge kinderen van allochtone afkomst in Hoorn beschikbaar blijft. Corien Jonker wordt als eerste vrouw in Hoorn tot notaris benoemd. In Zwaag wordt voor de dertigste keer een Carnavalsoptocht gehouden. De vijftig wagens en loopgroepen worden door zo'n vijftigduizend mensen gadegeslagen. De openbare basisschool De Bussel in Blokker bestaat 25 jaar. Astrid Blok, Marjan Westplat, Jorien Wagenaar en Carla Kolken zijn al die tijd als leerkracht aan de school werkzaam. Omdat er een (geringe) concentratie van asbestvezels in de lucht in de dependance van de Maria-school aan Onder de Boompjes is gecontateerd, wordt de school enige dagen gesloten om maatregelen uit te voeren. Het extra toezicht van het Horeca Interventie Team (Hit) in de binnenstad blijkt een goede uitwerking te hebben en wordt voortgezet. Gunstzorg BV vestigt een Zorghotel in een woonboerderij aan het Keern.