Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2004

juli

Winkelcentrum de Korenbloem in Risdam Noord zal worden uitgebreid. Het Diabetes Onderzoekcentrum maakt dan plaats voor een supermarkt en appartementen. Door de gewijzigde aanpak van politie en justitie is het aantal aangiftes van huiselijk geweld in Hoorn gestegen van 21 in 2002 naar 47 in 2003. De Roode Steen wordt afgesloten voor het autoverkeer. De maatregel roept veel weerstand op. Bewoners van het Bazillehof in de Kersenboogerd tekenen bezwaar aan tegen de uitbreiding van basisschool Het Spectrum. Bij zijn afscheid als ambtenaar van de gemeente ontvangt Peter van Loon de bronzen legpenning van Hoorn. Hoornse bestuurders die in de periode 1994 tot 2002 in het stadhuis aan het bewind waren, willen niet reageren op het rapport bouwfraude in Hoorn. Hans Walenkamp neemt na veertig jaar onderwijs afscheid op scholengemeenschap Werenfridus. Kinderkoor De Merels in de Kersenboogerd wordt na veertien jaar opgeheven wegens vertrek van de dirigente Carolien Le Large. De rechtbank in Alkmaar wijst een voorlopige voorziening toe aan de Hoornse ambtenaar H. Wiebes: diens ontslag moet worden teruggedraaid. De gemeente mag van de rechter niet beginnen met de bouw van vier extra lokalen bij basisschool Het Spectrum voordat ze de bezwaren van de buurtbewoners heeft behandeld. Voor de bestrijding van onkruid in de stad gaat de gemeente weer gif gebruiken in plaats van gasbrander of borstel. Omdat ze door iepziekte zijn aangetast worden vijftien bomen in de stad gerooid. Bij wijze van proef geeft de gemeente voor de duur van een jaar het beheer van de bedrijventerreinen Hoorn 80 en Westfrisia uit handen. Uit onderzoek blijkt dat het bezoek aan het Hoornse winkelhart in de afgelopen vier jaar gedaald is. De gemeente heeft een nota over de detailhandel in de maak om het tij te keren. Omdat de bestaande constructie leidt tot overlast door hangjongeren en junks worden de trappenhuizen bij de woonflats langs de Rijnweg in de Kersenboogerd vervangen. Vanwege eisen van de brandweer zal op Lappendag het lint van marktkramen in de stad onderbroken moeten zijn. Daardoor is er aanmerkelijk minder plaats voor ambulante handelaren en winkeliers. Het strandje Zon en Vreugd, aan de Westerdijk naast de schouwburg, wordt officieel in gebruik genomen. De verkoop van abonnementen voor schouwburg Het Park is ten opzichte van vorig jaar met ruim een derde gestegen. De Vereniging van Bewoners van het Havenkwartier wil, om de schrikbarende toename van het autoverkeer sinds de afsluiting van de Roode Steen te beteugelen, dat de passage via de Hoge Brug voor auto's wordt afgesloten. Leefbaarheid in beweging, het proefproject dat uitgevoerd is in de Kersenboogerd, is uitgeroepen tot beste project in een landelijk pilot van negen projecten. Stadsspeeltuin De Speelhoorn ontvangt de tienduizendste bezoeker, Kaylee Havelaar (5). De fractie van de PvdA is van mening dat verplaatsing van de postbussen van het Grote Oost naar de Huesmolen een verdere verschraling van de voorzieningen in hartje Hoorn betekent. Hoornaar Pim de Bruijn peilt via internet de meningen van de Hoornse bevolking en ondernemers over de afsluiting van de Roode Steen voor autoverkeer. De resultaten van de inburgeringscursussen die nieuwe Nederlanders in Hoorn gevolgd hebben stemmen tot tevredenheid. De Raad van State stemt in met het bestemmingsplan dat het mogelijk maakt dat hoogbouw tot tien meter wordt gerealiseerd op het terrein van de voormalige garage Van der Maat in Blokker. De sponsoring voor de ponydag, de dag van het paard en de kortebaan draverij blijft zodanig achter dat gevreesd wordt dat één van deze activiteiten volgend jaar geen doorgang zal kunnen vinden. Uit een studie van de Nederlandse Spoorwegen en het ministerie van verkeer en waterstaat blijkt dat de lijn Enkhuizen – Amsterdam onvoldoende rendabel is. De Ouderenunie stelt aan de orde dat het wandelpad langs de schouwburg niet goed toegankelijk is voor ouderen en invaliden met een rollator, rolstoel of booster.