Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2004

november

De Raad van Kerken in Hoorn en het Nederlands Bijbelgenootschap presenteren met een voorleesestafette in het Foreestenhuis de Bijbel in de nieuwe Nederlandse vertaling. Op dertig plaatsen in de Hoornse binnenhaven worden trapjes, onderling verbonden door een drijflijn, aangebracht die drenkelingen in staat stellen om op het droge te komen. De fractie van het CDA wil komen tot een betere kwaliteit op de bedrijventerreinen en stelt voor dat de gemeenteraad criteria vaststelt. Verzorgingshuis Westerhaven en woonstichting Intermaris openen elk hun deel van de nieuwbouw aan de Westerdijk. Gradie Lasonder en Henk Kerckhoffs vieren het 25-jarig jubileum van hun deurwaarderskantoor. Gijs Otten, fractievoorzitter van de VOC-Hoorn, verlaat om gezondheidsredenen de gemeenteraad. Henk de Boer zal de vrijgekomen plaats innemen. Schooldoktersassistente Renske Nauta neemt na dertig jaar afscheid van de jeugdgezondheidszorg. De Hoornse politiek gaat op excursie naar de schoolgebouwen aan de Berkhouterweg om een indruk te krijgen van de sfeer bij een minicampus zoals die van de vmbo scholen van Atlas College en Scholengemeenschap Tabor. Het ontwerp van stedenbouwkundige Sjoerd Soeters voor de Vale Hen wordt door de vereniging Oud Hoorn positief ontvangen. Met een concert in de Oosterkerk en de uitgave van een boek over de eigen geschiedenis viert het Verenigd Hoorns Orkest Sinfonia het 75-jarig jubileum. De gemeente maakt met de herinrichting van voortuinen van de flats aan de Siriusstraat, de Steenbokstraat en de Zuiderkruisstraat een einde aan de illegale, maar jarenlang gedoogde situatie. De Jongerenraad Hoorn gaat van start. De gemeente gaat in beroep tegen de uitspraak van de Alkmaarse rechtbank dat zij inzake de nieuwbouw van de schouwburg het contract met bouwbedrijf Heddes niet had mogen beëindigen. Van de twee in aanbouw zijnde kantoorpanden bij het Westfriesgasthuis zal er één bestemd zijn voor het Diabetes Onderzoekscentrum. De gemeenteraad voert voor een bedrag van 3,7 miljoen aan bezuinigingen door. De rioolbelasting zal ondanks de voorgestelde 8 procent slechts met 4 procent stijgen dank zij een motie van D66 die gesteund wordt door PvdA, VVD en CDA. Het personeel van de OSG West-Friesland in Hoorn wijst de plannen voor concentratie van het voortgezet onderwijs op een campus van vijfduizend leerlingen af. De fractievoorzitters van CDA, PvdA en VVD willen dat de horeca van schouwburg Het Park alsnog snel wordt geprivatiseerd. Onder de huidige regeling zijn de horecawerknemers in de schouwburg aan te merken als gemeenteambtenaar. Het vaste contract dat de gemeente met aannemers voor werken in de binnenstad heeft gesloten zal niet worden verlengd: de investeringen voor de verbetering van de binnenstad worden steeds duurder. De Jongerenraad van de gemeente Hoorn wordt officieel geïnstalleerd. Priscilla Gerard is de eerste voorzitter. Burgemeester Onno van Veldhuizen woont als gast in de moskee aan de Vredehofstraat het einde van de ramadan bij. Hij uit zijn zorgen over de huidige onrust in het land. Zonder drastische ingrepen, zoals sluiting van de vestiging in de Grote Waal, zal de Openbare Bibliotheek niet kunnen voldoen aan de bezuinigingen die door de gemeente in de komende jaren worden opgelegd. Het college vraagt staatssecretaris Schultz van Haegen om garanties dat de dienstregeling van de NS op de spoorlijn Enkhuizen-Amsterdam in de toekomst niet wordt aangetast. De eerste forumavond over de invulling van de Blauwe Berg als vrijetijdscentrum wordt geleid door de twee jongste gemeenteraadsleden Michiel Pijl (25, CDA) en Simon Broersma (26, PvdA). De fractie van de PvdA vindt dat de precarioheffing voor woonschipbewoners omhoog moet van € 4,30 naar € 15 per m2 per jaar. Er is een rechtsongelijkheid ontstaan bij vergelijking met de lasten van bewoners van woningen aan de vaste wal. Twee jaar na de oplevering wordt het kruispunt bij de Maelsonstraat en de uitrit van de parkeergarage van het WFG ingrijpend gewijzigd. Verkeer vanaf de Koepoortsweg kan dan niet meer over de kruising. Na diverse negatieve reacties van politieke partijen en personeel van betrokken scholen trekt wethouder J. van Es het voorstel voor een campus voor het voortgezet onderwijs terug. Met de gemeenteraad en de schoolbesturen wordt nu ook gekeken naar alternatieve mogelijkheden. Als gevolg van een landelijke reorganisatie gaat het Bureau Rechtshulp in Hoorn per 1 april 2005 dicht. Hulpvragers zullen zich dan in Alkmaar moeten melden. De kunstenaarsvereniging Hoorn & Omstreken behoudt voor het komend jaar de subsidie van de gemeente voor een betaalde kracht. Om de stabiliteit ervan vast te stellen worden de bomen op het heringerichte Achterom aan een trekproef onderworpen. André Ruttenberg wordt onderscheiden met de gouden speld van de Gregoriusvereniging wegens zijn inzet gedurende veertig jaar in en voor het Caeciliakoor van de Koepelkerk. Voor het Bewoners Preventie Team in de Grote Waal meldt zich een tiental vrijwilligers. Het surveilleren in de wijk en zichtbaar aanwezig zijn gaat begin volgend jaar van start. Scholengemeenschap Tabor laat de locatie aan het Dampten overdag bewaken door een beveiligingsbedrijf. Aanleiding is een incident met personen van buiten de school die het toezicht van docenten negeerden. Het begeleid woonproject de Vlindertuin, gevestigd in een gerenoveerde stolp aan de Lageweg, wordt feestelijk geopend. J. van Ossenbruggen, gemeenteraadslid voor de VVD, stelt voor het Weeshuiscomplex om te vormen tot een kunstencentrum. Hierop antwoordt wethouder J. van Es namens het college dat de verkoop van het complex aan een projectontwikkelaar al rond is. In buurthuis De Schoor vindt een discussie plaats, georganiseerd door de Marokkaanse Stichting Anoual, Overleg Leefbaarheid Hoorn Noord, de Turkse stichting en welzijnsstichting Netwerk. Zij overleggen over wat de buurt kan doen om verschillende bevolkingsgroepen meer met elkaar in contact te brengen. De medische staf van het Westfriesgasthuis schenkt een kunstwerk van Han Schuil bij gelegenheid van de nieuwbouw van het ziekenhuis. Het krijgt een plaats achter de pilaren bij de ingang van het complex. De bouw van het nieuwe Regionaal Historisch Centrum naast het SOW-gebouw op de Blauwe Berg gaat van start. Verontrust door het feit dat de vloer van de Koepelkerk is verzakt doet de Stichting Koepelkerk onderzoek naar de kosten en de wijze van aanpak van het herstel. Bij de basisscholen Dynamis, De Hoeksteen en De Duiventil in de Kersenboogerd worden in totaal vier semi-permanente schoollokalen geplaatst. Het Horizon College wil binnen vier jaar beschikken over een centrale huisvesting voor het MBO ter vervanging van de bestaande gebouwen aan de Maelsonstraat.