Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2005

juli

Witte stof, met een jeansachtig effect in de kleur lavendelbleu, daaruit bestaat het ontwerp van couturier Edgar Vos voor de bedrijfskleding van het verplegend personeel van het Westfries Gasthuis. Wethouder Arthur Helling opent officieel het terras op de boot bij restaurant SoDa in de Appelhaven. Het Platform Binnenstadsmanagement presenteert aanbevelingen om de binnenstad aantrekkelijk te houden voor toeristen en klanten. De gemeente Hoorn en consortium Vaessen/Optisport ondertekenen de realisatie- en exploitatie overeenkomst voor de ontwikkeling van de West-Friese kunstijsbaan in het gebied Blauwe Berg. Het grootwinkelbedrijf in Hoorn verzet zich tegen brancheverruiming op het Runshopping Centre zoals door Bouwfonds voorgesteld. Het college van Hoorn wijst het opnemen van een jeugdhonk in het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder af. Een nieuwe, kleine kazerne op een strategisch punt kan de zorg van de brandweer verbeteren. Vanaf de Nieuwe Wal zijn Risdam Noord, het Westfrisia Bedrijventerrein en Zwaag onvoldoende snel bereikbaar. Bij de voormalige TSH aan de Johannes Poststraat komt een nieuw wijkcentrum dat de drie bestaande wijkcentra De Schoor, ’t Hop en Het Slot zal vervangen. Om de kloof tussen autochtone en allochtone buurtbewoners te verkleinen organiseert Hoorn-Noord een wijkfeest, waarbij een gezamenlijk ontbijt, bezoek van wijkbewoners aan de kerk en de moskeeën en uitwisselen van informatie de voornaamste programmapunten zijn. In het ‘kastelenkwartier’ van de Kersenboogerd wordt het gedragscodeproject afgerond. De gemeente zal in de komende tien jaar zo'n 240 woningen bouwen voor starters op de koopwoningmarkt. Richtprijs is maximaal 110.000 euro per woning. De overlegorganen voor de binnenstad en voor het Venenlaankwartier keren zich tegen de plannen van de gemeente om hun buurthuizen te sluiten. Fractievoorzitter C.van der Maat van VOC Hoorn stelt aan de orde dat bij de aanleg van het voorplein bij de schouwburg voor de trap betonplaten zijn gebruikt, terwijl in de begroting op granieten treden was gerekend. Het materiaal voor die traptreden was al besteld, maar is niet gebruikt. Het voormalige postkantoor aan het Grote Oost wordt door de gemeente te koop aangeboden. De rechtbank concludeert dat het Hoornse gemeentebestuur de ex-directeur van Gemeentewerken terecht heeft ontslagen. Wethouder H. Hansen presenteert een lijst met 55 locaties in de bebouwde kom van Hoorn, Zwaag en Blokker waar in totaal 2800 woningen kunnen worden gebouwd. Broer en zus Jan en Trudy Tol staan 50 jaar op de Hoornse zaterdagmarkt. De gemeente sluit zich aan bij een initiatief van het landelijk platform binnenstadsmanagement om continue het aantal bezoekers aan de stad per week, het bezoek aan evenementen en de diversiteit van winkels te meten. De directies van de scholen voor voortgezet onderwijs Atlas en Tabor willen meewerken aan verder onderzoek naar toekomstige huisvesting op voorwaarde dat de gemeenteraad zich bewust is dat het eilandenmodel veel duurder zal uitvallen dan de vorming van een campus. De stichting Ouderenraad Hoorn vraagt aandacht voor klachten over de OV-taxi. De wethouders R. Tonnaer en H. Hansen achten opname van een jeugdhonk voor Blokker in het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder niet raadzaam en willen ook afzien van de locatie IJsselweg hiervoor. De intocht van Sint Nicolaas in Nederland in 2007 tegen het decor van de Hoornse haven, dat is de wens van de fracties van het CDA en de VVD. Gedeputeerde T. Hooijmaijers adviseert de gemeente om door middel van een tunnel onder het Keern de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren en het gebied noord van het station te bebouwen, deels over de spoorlijnen heen. Hij zegt bij zijn bezoek aan de stad 2,4 miljoen euro toe voor stadsvernieuwing. Leden van de commissie stadsontwikkeling onderschrijven de uitkomst van een onderzoek van de horeca dat Hoorn toe is aan meer trendy variatie in het aanbod. De gemeenteraad besluit dat op de plaats van de vroegere schouwburg Het Park een daghorecabedrijf moet komen. Het plan van supermarktketen Deen en Intermaris voor de bouw van een complex woningen met daaronder een supermarkt aan de Westerdijk wijst de raad af. De Hoornse politiek geeft het college duidelijk te kennen dat voor (woning)bouwplannen de stadsparken niet mogen worden gebruikt. Het stukje grond dat Volkstuinvereniging De Boogerd pacht van de gemeente, blijkt een bestemming als locatie voor nieuwbouwwoningen te hebben gekregen. Hoornse horeca - ondernemers lanceren een kermislied. De rechter beslist dat de gemeente Hoorn en projectontwikkelaar Mega Projecten uit Zenderen geen overeenkomst hebben gesloten aangaande gronden in Bangert en Oosterpolder. Omdat het opruimen van een baggerdepot achter het Keern te lang werd uitgesteld moet de gemeente Hoorn een door de bestuursrechter opgelegde dwangsom van 25.000 euro betalen aan de bezwaarmaker. CDA-raadslid C. Schaap krijgt in de politiek weinig steun voor zijn voorstel om in de wijk Bangert en Oosterpolder een flatgebouw van zo'n 14 bouwlagen te realiseren. Een groep jongeren uit Hoorn kraakt de leegstaande school aan de Wabenstraat. VVD-raadslid H. van Lunteren geeft de Vereniging Bewoners van het Havenkwartier in overweging een referendum te houden om het raadsbesluit inzake de bouw van een supermarkt en woningen op het terrein van de oude schouwburg te toetsen aan de mening van de bevolking.