Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2005

september

Voetbalvereniging De Blokkers bestaat 75 jaar. De tunnel onder het station Kersenboogerd wordt door inwoners van de wijk onder leiding van Gerrie Voortman betegeld met mozaïek. Hoornse ondernemers van elektronicamarkten verzetten zich tegen de komst van Mediamarkt op het Runshopping Centre. Ook de tweede editie van de Hoornse Haven Concerten is een groot succes. Via verhoging van de precariorechten wil de gemeente geld vrij maken voor het binnenstadsmanagement. De fracties van CDA en GroenLinks stellen voor medewerkers van stadstoezicht in te zetten bij de beheersing van de verkeerssituatie bij de scholen. Op de plaats van het te slopen Liornehuis zal zorgorganisatie De Omring een nieuw verpleeghuis bouwen voor mensen die lijden aan Alzheimer of aanverwante ziektebeelden, dat in 2009 in gebruik zal worden genomen. Het Hoornse zeilduo Lobke Berkhout en Marcelien de Koning behaalt het wereldkampioenschap zeilen in de 470-klasse. Zij ontvangen de gouden sportpenning van de gemeente. Bij de viering van het 75-jarig bestaan van voetbal- en handbalvereniging Westfriezen ontvangen P. Schouten en P. Slijkerman de gemeentelijke sportdraagmedaille en krijgt de vereniging een cheque van € 750. De parkeertarieven in de binnenstad worden met ingang van 1 januari verhoogd. De Rabobank Blokker-Zwaag viert het honderd jarig bestaan. Wethouder Roger Tonnaer en directeur van Stichting Netwerk Anky Weiland verrichten de officiële opening van het vernieuwde wijkcentrum De Cogge in Risdam-Noord. De gemeente doet mee aan een proef met de nieuwe stempas. Bij de volgende verkiezingen voor de gemeenteraad kan de kiezer stemmen in een willekeurig stemlokaal. Het experiment om de voorjaarskermis op de Dubbele Buurt en op de Vale Hen te houden is mislukt. Planning van deze kermis voor volgend jaar is onzeker, gezien het voornemen om allerlei kleine evenementen te combineren en zo de kwaliteit te verbeteren. Theo Brandsen, Henk de Jong, Aart Heneweer, Cees Meuleveld en Rob ter Hofstede, allen meer dan 20 jaar actief als vrijwilliger bij de brandweer in Hoorn, zwaaien af en worden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bewoners van verzorgingshuis Avondlicht worden overgehaald om alle betalingen in het tehuis met de chipknip te doen. De gemeente wil het gehele Doelenplein reserveren voor parkeren door vergunninghouders. Het college geeft voor de ontwikkeling van nieuwbouw op de Vale Hen de voorkeur aan de huidige plaats voor de doorgaande weg, de Hoge Vest. De fietsenstalling op het Transferium bij station Hoorn wordt aanzienlijk uitgebreid en verbeterd. Op de kinderboerderijen De Woid en De Waalrakkers kan toch weer een educatief medewerker worden aangesteld. Per 1 januari 2006 komen de Hoornse kinderboerderijen onder één bestuur: dat van MAK Blokweer. De verbouwing van de twee bestaande schoolgebouwen aan de Wabenstraat tot één nieuwe school voor zeer moeilijk lerende kinderen gaat in november van start. Cees Groot steekt met zijn zeilschip Reality in zijn eentje in 42 dagen de Atlantische Oceaan over. Bij terugkeer in Hoorn ontvangt hij de sportdraagmedaille van de gemeente. De Stichting Jachthaven wil bij de Grashaven een aantal overnachtingsplekken voor campers realiseren. Een minderheid in de gemeenteraad wil dat de rekenkamer van de raad onderzoek doet naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van het geld voor het voorplein van schouwburg Het Park. De bibliotheek in de Grote Waal gaat per 1 januari 2006 dicht. De rechter geeft in een kort geding procedure Woonstichting Intermaris toestemming om een woning te ontruimen om een einde te maken aan extreme overlast van de hoofdbewoner.