Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2006

december

Omdat op een aantal punten nog duidelijkheid moet worden verkregen is de gemeenteraad niet van plan in te stemmen met de fusie van GGD's in Noord-Holland Noord. Ben Gitzels uit Zwaag ontvangt tijdens zijn afscheidsreceptie van Liefdewerk Oud Papier (LOP) de zilveren legpenning van de gemeente Hoorn als blijk van waardering voor zijn verdiensten voor het verenigingsleven gedurende vijftig jaar. Albert de Graaf neemt na 22 jaar afscheid als secretaris van de Stichting Kerkmeijer-De Regt. Mevr. Dora van Kleef viert in haar woning in Westerhaven haar 100e verjaardag. Op bedrijventerrein Westfrisia komt een dagopvang voor daklozen. Intermaris huurt het pand. MBO-leerlingen van het Clusius College voeren het idee van hovenier Jos Bouwhuis uit om versierde kerstbomen op pontons in de stadsgrachten aan te brengen in het kader van de komende feesten rond Hoorn 650 jaar stad. De gemeente begint aan de uitvoering van het onderhoudsplan voor de 251 houten bruggen in Hoorn. De kosten worden op totaal 1,4 miljoen euro geraamd. In Kunstijsbaan De Westfries wordt de eerste training gegeven van de nieuwe ijshockeyclub Blue Mountain Cougars, die is voortgekomen uit de sportschool van scholengemeenschap Tabor. De aanleg van de nieuwe jachthaven Marina Kaap Hoorn gaat van start. Loretta Adriaanse (13 jaar) wordt Nederlands kampioen karate in haar klasse 12- en 13-jarigen onder 58 kilo. Ernesto Hoost neemt in Japan afscheid van de K1 vechtsport. Hij bereikte de halve finale, waarna hij onder een staande ovatie werd onderscheiden met de Gouden Handschoenen. Wethouder Witteveen stelt voor een honk voor jeugd van 12 tot en met 15 jaar onderdeel te laten worden van een brede school bij basisschool De Bussel. Uit wetenschappelijk onderzoek door Joost Cox, gemeentesecretaris van Alkmaar, komt naar voren dat Hoorn niet in 1357, maar een jaar eerder de stadsrechten kreeg van Willem V. Na Fred, Cees, Fred en Cees komt er geen vijfde generatie De Vries in de woonstudio aan de Gedempte Turfhaven. Het bedrijf wordt door Joke Ruijter voortgezet. Het werk aan de turborotonde bij de Blauwe Berg gaat van start. Burgemeester en Wethouders stellen het ‘College Uitvoeringsprogramma 2006-2010’ vast, de eerste keer dat de plannen van college en raad systematisch en gedetailleerd zijn uitgewerkt. Will Groot van Jeugdgebouw Honky Tonk in Zwaag biedt aan de jeugd van Blokker ook op te vangen. Bedrijven en bewoners in de Huesmolen krijgen uitstel van b-etaling van de erfpacht. Diverse fracties in de gemeenteraad hebben gevraagd bij hun verzoek om een discussie over de functie van erfpacht in Hoorn. VOC Hoorn stelt voor om de film ‘An inconvenient truth’, over de problematiek van opwarming van de aarde en milieu, aan middelbare scholieren te vertonen. De gemeente en de Stichting Netwerk gaan na of er mogelijkheden zijn om een internetcafé voor jongeren te maken in de wijk Grote Waal. Het Burgerjaarverslag 2005 wordt door de gemeente gepubliceerd. Het college blaast de inspraakbijeenkomst over het jeugdwerk in Blokker af. Wegens het ontbreken van een vergunning wordt de bouw van een zogenoemde flitswoning door Intermaris Hoeksteen aan het Keern stilgelegd. De voorzitters van de fracties in de gemeenteraad spreken af in de kwestie opheffing commissie van beheer van het Westfries Museum geen commentaar te geven. De bewonersgroep van de Grote Waal wint de landelijke Hevo wijkprijs van € 5000 voor de bevordering van de leefbaarheid in wijken. Het plan van een aantal winkeliers om voor de vierde keer in de maand december op zondag de winkeldeuren in de binnenstad open te zetten, wordt door het college verboden. Zes buurtmoeders die op basis van een ID-baan werkzaam zijn bij Netwerk en zich inzetten voor verdere integratie van allochtone moeders, krijgen een vast contract en dus een echte baan bij de welzijnsstichting. De vier raadscommissies worden samengevoegd tot één algemene commissie. Deze gaat met ingang van 2007 besluitvorming op alle gebieden voorbereiden. Theo Jacobs maakt 28 jaar deel uit van de Hoor- en Adviescommissie voor Bezwaarschriften. Bij zijn afscheid als voorzitter krijgt hij de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn. Risicovolle processen voor onder meer de politierechter zullen in verband met de veiligheid niet meer gehouden worden in het gerechtsgebouw aan het Grote Oost, maar worden verplaatst naar het Paleis van Justitie in Alkmaar. De voorgenomen fusie van drie GGD's in Noord-Holland Noord wordt drie maanden uitgesteld, omdat op verschillende vragen van de Hoornse gemeenteraad nog geen antwoord kan worden gegeven en instemming van Hoorn vereist is. Het college erkent, dat inzake het opheffen van de bestuurscommissie van het Westfries Museum het beter was geweest om eerst een gesprek met de gehele commissie te hebben. Nu is alleen een brief gestuurd met de mededeling dat de commissie is opgeheven. Burgemeester en wethouders gaan toch onderzoeken of aan de IJsselweg een Jeugd- en Jongeren Centrum voor de groep van 6 tot en met 19 jaar kan worden gebouwd. De Voedselbank Hoorn verstrekt sinds de start in september nu aan bijna 50 huishoudens wekelijks een pakket met levensmiddelen, af en toe aangevuld met bruikbare non-food producten. De initiatiefnemers voor het Centrum voor Varend Erfgoed presenteren een plan voor de ontwikkeling van het Oostereiland, waarbij het historische havenfront blijft behouden. De laatste uren van 2006 verlopen in Hoorn rustig.