Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2006

februari

De VVD en VOC Hoorn besluiten om voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart a.s. in Hoorn een lijstverbinding aan te gaan. Het Diabetes Onderzoek Centrum in Hoorn start in maart een tweede Hoorn-studie. Wethouder Roger Tonnaer (PvdA) voert een persoonlijke campagne om zijn functie van wethouder te behouden. Bij de viering van het 30-jarig bestaan en de oplevering van de 25.000e woning van Zeeman Vastgoed organiseert het bedrijf een symposium in schouwburg Het Park met als thema ‘Chaos of perspectief’. De gemeente heeft zes hectare grond nodig voor de locatie van een nieuwe algemene begraafplaats. Voetbalvereniging Westfriezen acht de problemen door het intensief bespelen van het huidige complex aan de Krijterslaan oplosbaar door de aanleg van twee kunstgrasvelden. Basisschool De Tweemaster mag zich officieel een Daltonschool noemen. Dokter G. Nijpels van het diabetes zorgcentrum wordt benoemd tot hoogleraar huisartsengeneeskunde, in het bijzonder diabeteszorg, aan het medisch centrum van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Herman Freesen ontvangt bij Carnavalsvereniging Het Masker in Zwaag de Hoornse Prominentenring 2005. De PvdA-fractie wil dat er onderzoek wordt gedaan naar het openstellen van voetgangersgebieden in Hoorn voor fietsers. Met de Hoornse Ondernemers Compagnie wil de gemeente parkmanagement ontwikkelen op alle negen Hoornse bedrijventerreinen. Het bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder is door de gemeenteraad vastgesteld. Het voorziet in de bouw van 3400 woningen en een voorzieningencentrum. Er is bouwvergunning aangevraagd voor de herontwikkeling van het winkelcentrum de Korenbloem. Naast extra winkeloppervlak komen er 33 appartementen en een parkeerkelder voor 113 auto's. In woonzorgcentrum Sint Jozefpark viert Mevr.Aafje Roelofs-Nooij haar honderdste verjaardag. Aan vmbo Tabor d'Ampte is vanaf het volgend schooljaar de bovenbouw van de opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid verbonden. Het college moet het stedenbouwkundig programma van eisen voor de Holenweg terugnemen: de commissie stadsontwikkeling mist hierin een verkeersplan, waar zij overigens in oktober j.l. al om had gevraagd. De commissie stadsontwikkeling gaat akkoord met plannen voor de aanleg van een verdiepte bak in de Provincialeweg bij de kruising met het Keern. Buurthuis 't Hop blijft bestaan. Het buurthuiswerk van 't Slot (Venenlaankwartier) en De Schoor (Hoorn-noord) wordt overgeplaatst naar het wijkcentrum in de voormalige TSH aan de Johan Poststraat. De gemeente gaat een nieuw verkeersplan voor de binnenstad maken. Bij de Lingeweg in de Kersenboogerd wordt de eerste paal geslagen voor de woongemeenschap voor Vietnamezen, gekoppeld aan een woongemeenschap voor Leekerweide. De Stichting Kunstijsbaan West-Friesland krijgt van Venhuizer Teun Sluis diens collectie oude schaatsen. Zij zal die in de ijsbaan exposeren. Met de oud-leerlingen Miranda Broers en Michiel Botman maakt oud-docent van Werenfridus Bob Entius deel uit van het landelijk adviesorgaan De Derde Kamer, met 150 leden het schaduwparlement voor Ontwikkelingssamenwerking. De gemeente doet onderzoek naar de verkeersveiligheid bij alle basisscholen (40 locaties) in Hoorn. In diverse woonwijken in Hoorn bestaat onrust over de mogelijke plaatsing van UMTS-zendmasten, nodig voor mobiele beeldtelefonie. Al op zeker vijf plaatsen zijn zulke antennes geplaatst.