Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2006

november

De politie onderzoekt of er opzet in het spel is bij de ingestorte stolp aan de Dorpsstraat in Zwaag. Hans Kraijer, Jos Hylkema en Tjerk Zult van de Hoornse brandweer worden benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau bij hun afscheid van het korps. Voor nachtopvang zal in de nieuwe winteropvang voor dak- en thuislozen aan het Dampten in Hoorn per keer € 3,- betaald moeten worden. De commissie stad en ruimte gaat in meerderheid akkoord met het ontwerp voor een kleinere jachthaven aan de Schelphoek. Het college kondigt aan dat het Westfries Museum een interim manager krijgt die de verzelfstandiging van het museum moet voorbereiden. De commissie van beheer is daarmee feitelijk opgeheven. Capaciteitsproblemen belemmeren voetbalclubs nabij de wijk Bangert en Oosterpolder bij de opvang van nieuwe (jeugd)leden. Het voorstel van het Dorpenoverleg Blokker en Zwaag om bij de wijk Bangert en Oosterpolder een geboortebos aan te leggen wordt niet gehonoreerd. Eigenaren van panden in De Huesmolen reageren geschokt op de tarieven die gelden voor de verlenging van de erfpachtcontracten. De toekomstige bestemming van het Oostereiland moet voldoen aan voorwaarden die de gemeenteraad stelt. Zo luidt de motie die door een meerderheid wordt aangenomen. De gemeentelijke belastingen stijgen in 2007 met 1%. Bewoners van het Keern stellen voor besluitvorming inzake plannen voor verbouwing van het kruispunt Keern/Provincialeweg uit te stellen tot de rotonde bij de Blauwe Berg er ligt. Het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) aan de Joh. Poststraat wordt officieel in gebruik genomen. Mevr. B.J. Boukens-Nicolaï is 25 jaar actief voor de Radio Omroep voor Zieken (Rovoz). Zij ontvangt bij het 40-jarig jubileum van de omroep de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn. Het college eist dat binnen drie maanden een restauratieplan voor de ingestorte stolp aan de Dorpsstraat wordt ingediend. Vijf Hoornse organisaties ontvangen samen € 10.000 uit het Intermaris Jubileumfonds. De Jeugdraad Zwaag bestaat 25 jaar. Stichting Burenhulp Blokker viert het 25-jarig bestaan in het Sint Jozefpark. Bibliotheek Hoorn breidt de bezorging van boeken aan huis uit naar de gehele gemeente. Met de voorstelling ‘Ongelikt’ in Schouwburg het Park viert toneelvereniging Kunst naar Kracht het 75-jarig bestaan. De gemeente en De Peyler Projectontwikkeling bv tekenen een overeenkomst voor de realisatie van de nieuwe jachthaven ‘Marina Kaap Hoorn’ aan de Schelphoek. Mevr. Trijntje van Leeuwen-van Oosten viert in Westerhaven haar honderdste verjaardag. De gemeente voert het jeugdlintje in. Vlak voor Koninginnedag zullen maximaal tien 6 tot 18-jarigen worden onderscheiden wegens verdiensten voor de Hoornse gemeenschap. Zmlk-school De Stormvogel betrekt het nieuwe gebouw aan de Wabenstraat. De Stichting Aids Benefiet Concert organiseert het Hoorns Globe Festival in wijkcentrum De Grote Beer. Het college ziet af van de aanleg van een parkeergarage in de plannen voor het centrumgebied van de wijk Bangert en Oosterpolder. Op tien donderdagen in 2007 zal er een kaasmarkt op de Rode Steen worden georganiseerd. Intermaris Woondiensten gaat een deel van de flat in de Zuiderkruisstraat in de Grote Waal betrekken bij de bouw van een nieuw woonzorgcomplex. Koosje Lanting, voorheen wethouder en raadslid voor D66, overlijdt op 70-jarige leeftijd.