Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2007

maart

De Vereniging Oud Hoorn organiseert op Internationale Vrouwendag een speciale stadswandeling ‘Historische vrouwen in Hoorn’. Scholengemeenschap Oscar Romero krijgt ruim 100.000 euro subsidie van Bètapartners en Universum, organisaties die het exact onderwijs in Nederland op een hoger peil willen brengen. Het hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier kapt rigoureus bomen langs de Westfriese Omringdijk aan de oostkant van Hoorn. De dijk moet daar versterkt worden. Stichting Sportinstuif 't Bon uit Hoogwoud ontvangt een Eenhoornzegel. De gemeente toont zo waardering voor de organisatie van sport- en spelactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Achttien deelnemers komen uit Hoorn. Het college wil geen geld steken in de vertaling van ‘De Kroniek van Velius’, die door de Vereniging Oud Hoorn wordt bezorgd. De brug over de Provincialeweg nabij de spoorlijn in de Kersenboogerd wordt voorzien van een hoog hekwerk. Om het lage BTW tarief voor kermissen te redden sturen Hoornse gemeenteraadsleden een brief aan hun partijgenoten in Den Haag en ondersteunen zo een initiatief van kermiswethouder Van Weel. Jaap Ay wordt benoemd tot erelid van de Showband Hoorn bij zijn vijftigjarig lidmaatschap van de vereniging. De gemeenteraad neemt een motie aan waarin het college wordt opgedragen geld beschikbaar te stellen voor de uitgave van de kroniek van Velius in hedendaags Nederlands. Bij zijn afscheid als bestuurslid van het MAK, waarin hij een belangrijke voortrekkersrol vervulde, ontvangt Cor Freeke de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn. Voorzitter Arthur Brink neemt na 22 jaar betrokkenheid bij het openbaar speciaal onderwijs in Hoorn afscheid van de scholen Eenhoorn, Stormvogel en Piramide. De gemeente en ProRail bereiken overeenstemming over het opnemen van drie liften in het plan voor een nieuwe voetgangersbrug bij het NS-station Hoorn. Onderzoek in opdracht van het college wijst uit dat het erfpachtstelsel in de gemeente moet worden afgeschaft. Intermaris/Hoeksteen krijgt toestemming voor de bouw van 32 zogenoemde flitswoningen aan de Holenweg voor een periode van maximaal vijf jaar. Medewerkers van het Westfries Museum en enige vrijwilligers werken mee aan de vierdelige serie ‘Landgenoten’ die voor Teleac wordt geproduceerd door Ruud Spruit. Met een goed bezette historische optocht door de binnenstad begint het programma van Hoorn 650. Op de Roode Steen wordt de proclamatie van de stadsrechten nog eens voorgelezen en een lied gezongen op de wijze ‘Daar in het kleine café aan de haven’ . Met als doel meer leven op het plein te brengen gaan acht horecabedrijven op de Roode Steen samenwerken. Eenentwintig leden van de Hoornse brandweer vieren hun jubileum. De Hoornse illustrator en ontwerper Jack Staller presenteert zijn boek met 128 tekeningen en schilderijen over het leven van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, van wie dit jaar de vierhonderdste geboortedag wordt gevierd. De gemeenten Hoorn en Enkhuizen blokkeren niet langer de fusie van de GGD Westfriesland met Alkmaar en Den Helder. Een schetsplan voor de Van Aalstweg wordt aan de gemeenteraad gepresenteerd. In het plan zijn drie torenflats opgenomen, bovenop nieuwe winkels. Op een catwalk van 1650 meter, uitgelegd in de binnenstad, showen honderd modellen de nieuwste mode aan zo'n 20.000 belangstellenden. Een conflict tussen de projectontwikkelaar en de gemeente Hoorn veroorzaakt vertraging in de voortgang van het bouwplan Groenwijck in Blokker. De gemeente viert dat op 26 maart 1357 Hoorn de stadsrechten ontving. Alle jarige inwoners van die dag zijn uitgenodigd op de superverjaardagsreceptie in Schouwburg het Park. In de serie ‘Mooi Nederland’ verschijnt de speciale Hoornse postzegel. De fractie van het CDA wil dat het achteraf betalen voor parkeren op de Noorderveemarkt zo snel mogelijk weer wordt ingevoerd. Bovendien vraagt zij naar het onderzoek dat de gemeente in 2004 zou houden naar een publieksvriendelijk systeem voor achteraf betalen bij parkeren op een aantal locaties in Hoorn. De gemeente wijst drie schepen met als thuishaven Hoorn aan als officiële trouwlocatie. Intermaris/Hoeksteen gaat aan de Achterstraat tien woningen bouwen voor starters op de woningmarkt. D66 raadslid Arthur Helling verlaat de Hoornse politiek en wordt opgevolgd door Ina Bakker. De winteropvang voor daklozen sluit het eerste seizoen af. Het Westfries Gasthuis neemt een ‘bike for life’ in gebruik: een driewieler met o.a. reanimatieapparatuur, die in en om het ziekenhuis wordt ingezet. Directeur Gerrit van der Neut neemt wegens pensionering afscheid van de verzorgingshuizen St. Jozefpark in Blokker, de Perelaar in Zwaag en het Noorderlandhuis in Hoogkarspel. Kinderen van alle basisscholen in Hoorn krijgen het boekje ‘Hiep Hiep Hoorn’ over de monumenten van de stad, ter gelegenheid van 650 jaar stadrechten.