Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2008

maart

Het bisdom Haarlem zet een rem op plannen om de Engelbewaarderskerk te verbouwen en bepaalt dat de Koepelkerk (St. Cyriacus en Franciscus) open blijft. Bewoners van de Koepoortsweg komen in verzet tegen plannen van verpleeghuis Lindendael om de panden op nummer 43 en 45 te slopen. De VVD Hoorn pleit voor het houden van een werkconferentie over handhaving van leefbaarheid in de wijken. Aanleiding is het grote aantal meldingen van overvallen, koperdiefstal, vandalisme en handel in drugs. Het hoofdpostkantoor aan de Huesmolen wordt op termijn gesloten. ’De dienstverlening blijft, de locatie verandert’. Anky Weiland, directeur van Welzijnstichting Netwerk, jubileert: ze is 25 jaar ‘bij de zaak’. Sociale Werkvoorziening Op/maat wil het werk uitbreiden met postbezorging, schoonmaken, chauffeurswerk en twee kringloopwinkels. De gemeente neemt maatregelen tegen illegaal gebruik van gemeentegrond. Het ‘kadetjesland’ aan de noordzijde van de Westerblokker bij milieucentrum MAK wordt aangewezen als gemeentelijk monument van Hoorn. De Nadine Foundation neemt het op zich om de afsluiting van de landelijke week tegen geweld op 20 september te organiseren in schouwburg Het Park. Ondernemers aan de Gouw en de Nieuwstraat willen dat de zaterdagmarkt wordt verplaatst. Mevrouw Cornelia Kaptijn-Valentijn viert in Avondlicht haar 100e verjaardag. Omring Thuiszorg eist van de gemeente Hoorn € 1,6 miljoen ter compensatie van totaal veranderde verdeling van goedkope en dure zorg onder de wet WMO. Dit was niet voorzien. De werkzaamheden ter versterking van de Omringdijk zijn begonnen. De dijk is tot 2011 gesloten voor evenementen. De rekenkamercommissie doet aanbevelingen om het inkoopbeleid van de gemeente te verbeteren. Het in 2004 ingevoerde nieuwe beleid heeft niet veel effect gehad. Met een tentoonstelling over Noord-Hollandse majolicabakkers neemt adjunct-directeur Carel de Jong na 26 jaar afscheid van het Westfries Museum. De eigenaars van café en zalencentrum De Witte Valk in Zwaag en Intermaris Hoeksteen zijn op zoek naar steun voor het plan om een ‘nieuw dorpshart’ in Zwaag te realiseren: twee complexen met winkels, woningen en maatschappelijke voorzieningen. CBS Outdoor vervangt een aantal bushokjes door vandaalbestendige exemplaren. 26 maart Siem en Annie Peetoom vieren in Avondlicht hun 65-jarig huwelijksjubileum. Als blijvende herinnering aan de viering van 650 jaar stad wordt in de muur van het Westfries Museum een gevelsteen geplaatst. Wethouder Ronald Witteveen slaat de eerste paal voor het semi-permanente gebouw dat in het centrum van de wijk Bangert en Oosterpolder twee basisscholen, een centrum voor kinderopvang en een peuterspeelzaal huisvesting biedt. Orthopeed Ron Veldstra neemt afscheid van het Westfries Gasthuis, waar hij 26 jaar gewerkt heeft. Bij zijn afscheid van het Westfries Museum wordt Carel de Jong benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau.