Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2008

september

De werkgroep ’25 jaar Kersenboogerd’ ontvangt een Eenhoornzegel ter waarde van € 1000 bij de opening van de fototentoonstelling over de wijk. Het Outdoor Stereo Festival in het Julianapark aan de Schellinkhouterdijk trekt 4500 bezoekers. Klachten over geluidsoverlast in de avond blijken niet te voorkomen. De nieuwbouw van het Horizon College aan de Maelsonstraat wordt officieel in gebruik genomen. Met een orgelconcert, een feestelijke kerkdienst en een actie voor een nieuwe piano voor de kerkzaal van Verpleeghuis Lindendael vieren de gereformeerden in Hoorn het veertigjarig bestaan van het kerkelijk centrum Het Octaaf. Als compensatie voor de te verwachten overlast tijdens de bouw van twee nieuwbouwprojecten aan de Westerdijk worden daar een jaar lang beelden van Herbert Nouwen ten toon gesteld. Peter Manshanden volgt Annemarie Ponte op als voorzitter van de raadsfractie van GroenLinks. De 16 kunsteenhoorns zijn afgeleverd bij de eigenaars. De Stichting 1 Hoorn Art wordt opgeheven. Het Westfries Museum wil zich als museum voor de cultuurgeschiedenis van de gehele regio profileren en meer stukken uit de historische collectie van Enkhuizen exposeren. De dakopbouw op het hoofdgebouw van verzorgingshuis Avondlicht wordt in gebruik genomen. Zo is er meer ruimte voor dagbesteding, activiteitenbegeleiding en het huiskamerproject voor demente bewoners. Piet en Annie Waalberg - Schmidt vieren in De Hoge Hop hun 65-jarig huwelijksjubileum. De Hoornse politiek gaat akkoord met de nota ‘Hoorn hoger op’ en maakt daarmee hoogbouw van 50 meter op een paar plekken in de gemeente mogelijk. Het college besluit dat het bunkerschip in de haven op zijn ligplaats aan het Oostereiland mag blijven. Onder de voorwaarden die de gemeente stelt aan plannen voor het gebied Holenweg bij de Willemsweg wordt opgenomen de verplichting voor de projectontwikkelaars Lidl en Intermaris / Terra Marique om mee te betalen aan de aanleg van een rotonde daar. Paul Blom, van Schermer Wijnkopers, neemt na dertig jaar afscheid als docent van de Wijnacademie in Maarn. Daarbij wordt hij benoemd tot registervinoloog van de Wijnacademie honoris causa. Kunstuitleen West-Friesland verhuist naar het naburige voormalige postkantoor aan het Grote Oost. De nieuwe woningen en appartementen op en rond de voormalige NHD-locatie aan de Draafsingel en de Eikstraat zijn klaar. De bewoners vieren een openingsfeest. Het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) kondigt aan de nevenvestiging aan de Pakhuisstraat per 1 februari 2010 wegens bezuinigingen te sluiten. Middenstanders in de binnenstad klagen over de slechte bereikbaarheid van de winkels als gevolg van de langdurige werkzaamheden om de herbestrating uit te voeren. De politiek reageert positief op nieuwe plannen van het Westfries Museum. De landelijke manifestatie Dag Herdenken Geweldslachtoffers wordt in Hoorn georganiseerd door Jacques Beemsterboer en Jack Keijzer. Het college besluit de auto's en vrachtwagentjes van de gemeente die nu nog op diesel rijden, te vervangen door auto's die op aardgas rijden. Opnieuw uiten bewoners in de raadscommissie hun verbijstering over de terugvordering door de gemeente van openbaar groen dat bij particulieren in gebruik is. De afdeling Hoorn van Veilig Verkeer Nederland vindt dat bermmonumenten ter nagedachtenis van verkeersslachtoffers slechts met vergunning van de gemeente mogen worden opgericht. Zij pleit ervoor dat de gemeente de opvallendste monumenten laat weghalen. Het echtpaar Hans en Jannie Laan kondigen aan hun winkel ‘Laan Textiel’ op de Gedempte Turfhaven te sluiten. De zaak bestaat al zeker sedert 1895 op deze plek. CDA en VVD in Hoorn dringen aan op presentatie van een nieuw huisvestingsplan voor het voortgezet onderwijs. Daarin moet voorrang gegeven worden aan verouderde en krapbehuisde scholen. Bewoners in de Grote Waal willen dat de hangplek voor jongeren bij de rotonde in de Middenweg wordt opgedoekt. De parkeerplaats langs de A7 bij de Grote Waal wordt niet afgesloten. Dat betekent uitstel van aanpak van de geluidswal. Scholengemeenschappen Tabor en Atlas komen met een huisvestingsplan dat 44 miljoen euro zal gaan kosten voor twee scholen langs de A7. Ewald Wehl ontvangt de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn vanwege zijn langjarige inzet als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk West-Friesland. De vernieuwde bibliotheek in de Kersenboogerd wordt officieel in gebruik genomen.