Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2009

februari

De gemeente zet het plan voor een begraafplaats aan de Zuiderdracht door. De Noord-Hollandse amateurduikers die vanuit Hoorn aan onderwaterarcheologie doen, winnen de landelijke Bos-prijs. In de afgelopen zomer onderzochten zij bij Etersheim de resten van een weggespoeld dorp. Roger Tonnaer wordt wederom gekozen als Politicus van het Jaar. Hij ontvangt de trofee 2008 uit handen van de voorzitter van Radio Hoorn, Arthur Helling. Daklozenopvang ’t Zwervertje verwijt de Voedselbank dat zij niet bereid is hulp te verlenen aan daklozen. Het college vindt het terrein bij Blokweer een geschikte locatie voor een tweede stadsspeeltuin. De gemeente en zorgaanbieder Omring staken de juridische procedure over huishoudelijke hulp. Voor 2009 en 2010 sluiten zij een nieuw contract af met één tarief voor zowel eenvoudige als uitgebreide huishoudelijk hulp. Het Overleg Venenlaankwartier bepleit een noodbrug die vanaf de Willemsweg het Julianapark en het strandje daar bereikbaar houdt. Het college doet voorstellen voor brancheverruiming in het Runshopping Centre aan de Van Aalstweg en bebouwing van het gebied aan het Keern. Het Westfries Museum wil een nieuw café realiseren op de begane grond. Het huidige café wordt dan in gebruik genomen als tweede expositieruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. Leerlingen van de Hoornse basisscholen krijgen in De Westfries een aantal schaatslessen in schoolverband. Het is een initiatief van de gemeente en Deen supermarkten. Hospice Dignitas bestaat vijf jaar. Stichting Ter Rede van Hoorn tekent een contract met de Koninklijke Nederlandse Zwembond KNZB. De Europacup en mogelijk andere internationale zwemwedstrijden worden voor drie seizoenen aan Hoorn verbonden. De Hoornse politiek gaat akkoord met de aanleg van een nieuwe begraafplaats aan de Zuiderdracht. De gemeente raadpleegt zo nu en dan inwoners over actuele zaken via een digitaal stadspanel. Onderzoeksbureau IO Research verwerkt de gegevens. Aan Installatiebedrijf Van der Laan uit Zwaag wordt de Ondernemingsprijs Westfriesland Méér 2008 toegekend. De Hoornse politiek spreekt zich uit vóór behoud van het grachtje in Winkelcentrum Huesmolen. Burgemeester Van Veldhuizen geeft het officiële startsein voor de restauratie van de vervallen villa aan de Koepoortsweg. Deze wordt ingericht als zorghotel voor zorginstelling Wilgaerden. Het college van Hoorn wil dat de gemeente een fusie aangaat met Drechterland, Stedebroec en Enkhuizen. De gemeenteraad verzet zich tegen het feit dat het college een door de raad genomen besluit niet uitvoert. Vanwege de ingetreden economische recessie besluit het college monumenten in de stad niet aan te lichten. De politiek maakt hiertegen bezwaar. De ondersteuning van mantelzorgers wordt door Omring overgedragen aan het Regionaal Dienstencentrum. Daartoe wordt een hulpdienst opgezet onder de naam Steunpunt Zorg en Welzijn. Onder het motto ‘Puur Hoorn’ vraagt de gemeente aandacht voor de noodzaak om bewuster om te gaan met energieverbruik. Hoorn wordt fotografisch in beeld gebracht voor Google Maps. De herinrichting van het gebied winkelcentrum en sporthal De Opgang in Risdam Noord kent een enorme budgetoverschrijding. Het werk ligt stil. Inge Wiebes, raadslid voor de VVD, stelt hierover vragen. Aan de Oliemolen in de wijk Grote Waal staat een aantal woningen al geruime tijd leeg. BPF Bouwinvest stelt een verhuurstop in en beraadt zich over het te voeren beleid. De gemeente weet nog van niets. Het Westfriesgasthuis neemt een nieuw kistorgel, gebouwd door orgelbouwer Henk Klop, in gebruik voor de kerkdiensten die in de revalidatiezaal worden gehouden. Plannen om de Westerblokker af te sluiten op de toekomstige kruising met de Strip (van de Westfrisiaweg naar de IJsselweg) roepen bezwaar op bij de winkeliers die aan de straat zijn gevestigd. Met de komst van oncologisch chirurg Joris Joosten naar het Westfriesgasthuis kunnen patiënten in Hoorn terecht voor een aanvullende leveroperatie. De gemeenteraad maakt bezwaar tegen het voorstel van het college om het sociaal raadsliedenwerk onder het eigen ambtelijk apparaat te plaatsen. De politiek hecht aan een onafhankelijk uitvoeringsorgaan. De gemeenteraad is vóór een fusie van Hoorn met Drechterland, Stede Broec en Enkhuizen. Alleen Hoorns Belang is tegen. De gemeenteraad stemt unaniem voor de voordracht bij de minister van binnenlandse zaken voor herbenoeming van burgemeester Onno van Veldhuizen. Het besluit van de redactie van het Noordhollands Dagblad om de rubriek kerkdiensten op vrijdag niet meer te handhaven ondervindt veel bezwaar. Een handtekeningenactie en ingezonden brieven maken dat duidelijk. De toekomstige exploitant van het bioscoopcomplex op de Blauwe Berg wil zeven in plaats van de eerder voorgenomen negen bioscoopzalen realiseren. Het wachten is op duidelijkheid omtrent de plannen.