Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2009

juni

Wethouder Jack van Es wekt beroering door tegenover de pers bedragen te noemen die in openbare besprekingen van plannen voor het Oostereiland bewust onvermeld waren gebleven. Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) onderzoekt of met de publicatie van een advertentie in weekblad Zondag de integriteit van de fractie VOC Hoorn in het geding is. De tussenbegroting 2009 en meerjarenraming van de gemeente geeft aan dat voor 2010 en daarna een tekort van 4 miljoen euro verwacht moet worden. Het college kiest voor de aanleg van een nieuwe toegangsweg naar de binnenstad over het Dampten, waarbij een deel van de begraafplaats en een gebouw moeten worden opgeofferd. De Archeologische Dienst Hoorn vindt veel interessant materiaal bij onderzoek op het Oostereiland. De aanslag voor reclamebelasting overvalt veel ondernemers in Hoorn. Culturele instellingen, scholen, sportclubs en gezondheidsinstellingen verweren zich in een protestbrief aan de Hoornse politiek tegen de aanslag reclamebelasting die hen is opgelegd. De gemeente presenteert een plan voor renovatie van een speeltuintje in Langetuin dat, ondanks initiatieven van de buurt, niet met betrokken bewoners is besproken. Overleg zal alsnog plaatsvinden. Het college wil de omstreden Marokkaanse namenlijst niet afschaffen. Intermaris / Hoeksteen gaat met de Werkgroep Anti Sloop Sterflats overleggen over alternatieven. Alle inwoners van Hoorn kunnen gratis aan het Horizon College een cursus energiebesparing volgen. De VVD Hoorn pleit voor het openhouden van de verbinding van het West naar het Grote Oost bij afsluiting van de Roode Steen in zomerweekeinden. Plannen van scholengemeenschap Tabor voor de bouw van een schoolgebouw voor het derde en vierde leerjaar mavo worden opgehouden, omdat de gemeente een totaalplan voor de huisvesting van het voortgezet onderwijs wil maken. Jet Kok neemt afscheid als voorzitter van het Overleg Leefbaarheid Kersenboogerd. Een meetfout is oorzaak van oponthoud bij de afwerking van het perk in het Dal: de hekken zijn te smal, de palen staan al in het muurtje gemetseld. Twee sportzalen voor het voortgezet onderwijs worden gerealiseerd: een nieuwe bij de Adoshal in de Kersenboogerd en één ingepast in de tennishal aan de Holenweg. De gemeente zal voor de komende tien jaar garant staan voor een sluitende exploitatie van de Museumstoomtram. Dat is een voorwaarde van de provincie Noord-Holland voor haar bijdrage van € 614.000 aan de sanering van de stoomtram. Het ontwerp voor een nieuwe brug vanaf het Hoofd naar het Oostereiland ‘verdient geen schoonheidsprijs’, maar wordt door de politiek om praktische redenen geaccepteerd. Wandelsportvereniging UDI-SOS viert het 75-jarig bestaan met een receptie in De Nadorst in Blokker. Voorzitter Willem van de Biezenbos maakt al veertig jaar deel uit van het bestuur en jubileert ook. Hij wordt onderscheiden als lid van de Orde van Oranje-Nassau. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat de Sterflats in de Grote Waal niet op de gemeentelijke monumentenlijst moeten komen. Tevens spreekt zij uit dat renovatie van die flats de voorkeur heeft boven sloop. Vlak voor de zomervakantie laat de gemeente overtollige grond storten op het grasveld bij het strandje in het Julianapark, dat daardoor onbruikbaar wordt. Vijfentwintig jaar na sluiting van de school trekt de reünie van de St. Jozefschool aan het Achterom ruim 600 oud-leerlingen. De Penta-scholen De Duiventil, Bernardus van Bockxmeerschool en de Pontonnier behalen in totaal zes prijzen in de landelijke wedstrijd ‘Onderwijs Pioniers’, waarin scholen eigen praktische ideeën onder de aandacht brengen. De CDA-fractie stelt voor de afdeling burgerzaken ook op zaterdag open te stellen voor het afhalen van paspoort of rijbewijs. Op de bijeenkomst van het MKB Hoorn klinkt het verwijt aan de gemeente dat ondernemers pas duidelijkheid krijgen over vragen betreffende de richtlijnen van de reclamebelasting als de factuur daarvan is ontvangen. De gemeente is bereid 20.000 euro ter beschikking te stellen ten behoeve van een theetuin die in het binnenhofje van de Statenpoort gerund zal worden door GGZ-cliënten. Met 69.000 kaarten verkocht voor het nieuwe seizoen blijft het resultaat wat achter bij voorgaande jaren in Schouwburg Het Park. Achtentwintig mensen, Hoornaren uit allerlei delen van de wereld, krijgen in Statenpoort officieel de Nederlandse nationaliteit. In het Clusius College komt een vestiging van een uitzendbureau voor bijbanen voor scholieren. In de raadscommissie worden vier nieuwe leden opgenomen, allen voor de fractie Tonnaer. Kees van Iwaarden van Heddes Bouwgroep stelt voor dat de bouwsector zelf een bank begint nu commerciële banken de sector te weinig krediet verlenen. Jan Spoelder neemt na dertig jaar afscheid als beheerder van buurthuis De Schoor. Hij ontvangt de zilveren legpenning van de gemeente Hoorn.