Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2009

mei

Op diverse plaatsen in de gemeente wordt Koninginnedag gevierd tot het nieuws over een aanslag in Apeldoorn op de Koninklijke familie de feestelijkheden verstoort en tot een vervroegd einde brengt. Opgericht is de werkgroep Anti Sloop Sterflats. Ongeveer 400 deelnemers gaan bij IJsbaan De Westfries van start in de eerste Fiets4daagse Hoorn. Ex-directeur openbare werken van Hoorn, J. Alsema, gaat in cassatie in het tweede arrest over de ‘bouwfraude’ van het Haagse hof. De ledenvergadering van GroenLinks kiest wethouder Jan de Boer als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezing. Always Forward degradeert naar de vierde klasse van de KNVB. De Blokkers behoudt door de overwinning op KGB en een beter doelsaldo dan F.C. Medemblik zijn plaats in de derde klasse. Na een zeer kort ziekbed overlijdt op 53-jarige leeftijd Harry van Lunteren, fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad. Het Westfriesgasthuis, de Vrijwilligerscentrale en het Steunpunt Zorg voor Welzijn gaan samenwerken om ‘informele zorg’ van vrijwilligers onder de aandacht te brengen. Dank zij een extra bijdrage van de gemeente kan het Huttendorp in augustus alle 700 kinderen die zich daarvoor hebben aangemeld plaatsen. De directe treinverbinding tussen Hoorn Kersenboogerd en Schiphol wordt (tijdelijk) uit de dienstregeling van NS genomen na klachten over wachtende treinen nabij woonhuizen in de wijk. De welstandscommissie wijst het plan voor verbouwing van brasserie Cosy tot kantoor van de Rabobank af. Schouwburg Het Park bevordert de verkoop van kaarten en abonnementen via internet door prijzen in het vooruitzicht te stellen. Vijf wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden uit Hoorn starten met Buurtzorg, het concept van kleinschalige thuiszorg. Theatergroep Het Gezelschap geeft in april negen voorstellingen van ‘Verkassen’ op locatie in de Historische Kas van de familie Balk in Blokker. In juli wordt de productie vier keer opgenomen in het programma van de Karavaan. Stichting Jachthaven Hoorn viert in besloten kring het veertigjarig bestaan van jachthaven De Grashaven. Het aantal stallingplaatsen voor fietsen bij het NS-station wordt met bijna 800 uitgebreid op kosten van Prorail, de provincie Noord-Holland en de gemeente. Aan de Kieftentuin in Risdam-Noord richten bewoners zelf een veld met nieuwe speeltoestellen in. Zeven van de vijfendertig Hoornse verenigingen reageren op de uitnodiging om met ideeën voor matiging van het alcoholgebruik te komen. Westfriezen en HMHC krijgen hiervoor ieder een halve eenhoornzegel. Christian Takes introduceert miniatuurmodellen van markante Hoornse gebouwen. Het college stelt voor de aandelen NUON te verkopen. De verwachte opbrengst tussen nu en 2015 bedraagt 31,5 miljoen euro. Staatssecretaris Albayrak van Justitie kondigt aan dat de gevangenis ’t Keern per 2012 wordt gesloten. De provincie komt de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik tegemoet in het financieel tekort van 614.000 euro op voorwaarde dat de gemeente Hoorn de komende tien jaar zorgt voor een sluitende begroting. Het nieuwe voorstel voor een veiliger fietsroute over de Liornestraat en de J.D. Pollstraat wordt door een meerderheid van de gemeenteraad gesteund. De politie en Stadstoezicht gaan in de komende maanden scherper toezicht houden op het Kerkplein en de Dubbele Buurt. In 2008 doen zich 18 eergerelateerde misdrijven in Hoorn voor. CDA-raadslid Michiel Pijl pleit voor aanpak van deze problematiek. Ombuiging van het beleid van Sportopbouwwerk door groepen inwoners die nog niet sporten als doelgroep te nemen, betekent verlies van begeleiding van sportactiviteiten van 55-plussers. Rob Hoogeveen begint een actie tegen het voornemen van de gemeente om het sluitingsuur van de horeca te vervroegen. De gemeente staat garant voor een banklening van 80.000 euro die voetbalvereniging Always Forward nog nodig heeft om groot onderhoud aan de accommodatie te plegen. 50.000 euro kan de club zelf opbrengen. De gemeente stort het financieel overschot van 2,5 miljoen euro over 2008 in de algemene reserve. In de fractie van de VVD komt als nieuw lid Winifred Correia-Goede. Wim van Hilten wordt de nieuwe fractievoorzitter. Ondanks stevige kritiek op haar beleid gaat wethouder Cilia van Weel door met optreden tegen illegaal in gebruik genomen openbaar groen. In 2011 wordt in het Westfriesgasthuis een afdeling radiologie in gebruik genomen. Kankerpatiënten kunnen dan hier worden bestraald. De gemeenteraad stelt gelden beschikbaar voor de exploitatie van het Oostereiland en voor de verhuizing van het Filmhuis en het Museum van de Twintigste Eeuw naar de voormalige gevangenis daar. Voetbalvereniging Westfriezen degradeert naar de derde klasse van de KNVB.