Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2010

februari

Wethouder Ronald Witteveen en de schoolbesturen van Atlas en Tabor presenteren gezamenlijk een plan om de verantwoordelijkheid voor de huisvesting aan de scholen over te dragen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd 1,5 miljoen euro te besteden aan groot onderhoud van de zwembaden De Waterhoorn en De Wijzend. Daarbij jaarlijks € 365.000,-- extra voor het op peil houden van de voorzieningen. Hoorn start het burger-AED project (voor snelle hulpverlening aan mensen die een hartaanval krijgen) met 22 apparaten en 220 vrijwilligers. De gemeenteraad gaat akkoord met het storten van l miljoen euro in de reserve Oostereiland en het reserveren van 1,6 miljoen euro om financiële tegenvallers bij de restauratie te dekken. Prinses Maxima bezoekt in Hoorn Startwijzer, het Microfinanciering Ondernemerspunt in Noord-Holland. De gemeente maakt het plan bekend voor de bouw van een hotel met 168 kamers, een bioscoop en een gokhal met maximaal 200 speelautomaten op de Blauwe Berg. De politiek gaat niet akkoord met een voorstel van het college om de winkelpanden Gouw 25 en 27 samen te voegen. De PvdA wil een uitzondering maken voor Hennes en Mauritz. Ondernemer Kees Hermans, partner in het project Blauwe Berg, verwacht de bouw van een discotheek gelijktijdig met het complex hotel/bioscoop/casino te kunnen realiseren. Carnaval in Zwaag wordt voor de 44e keer gevierd. De optocht telt vijftig wagens en wordt weer door duizenden bezoekers bekeken. De PvdA fractie vraagt om een onafhankelijk geluidsonderzoek en om duidelijkheid over diverse zaken die in het contract met de IJsbaan op de Blauwe Berg vragen oproepen. Omwonenden hebben het jaar rond last van de ijsbaan. De gemeenteraad gaat akkoord met de bouw van een hotel met bioscoop en een casino op de Blauwe Berg. De raadsfractie Hoorns Belang vraagt in een open briefde aftredende wethouders zichzelf een sollicitatieplicht op te leggen en niet jarenlang van wachtgeld te gaan leven. Na een dienstverband van bijna 40 jaar neemt meester Koos Sneek afscheid van de Sint Jozefschool in Blokker. Kamerlid voor de PvdA Sharon Dijksma bezoekt basisschool de Troubadour in het kader van het project Vreedzame Wijk in de Risdam. In de Hoomse politiek is breed draagvlak voor de verplaatsing van de coffeeshops naar de buitenkant van de stad. De gemeente is op zoek naar een geschikte plek. De T-kruising IJsselweg/Kloosterhout wordt voorzien van verkeerslichten. De renovatie van de Liornestraat en J.D. Pollstraat gaat van start. Het CDA in Hoorn pleit voor de aanstelling van een belastingadviseur voor de minima. Nu de ontwikkeling van de wijk Bangert en Oosterpolder achterblijft bij de planning wil Supermarkt Deen dat het contract voor de bouw van een grote supermarkt met parkeerkelder wordt herzien. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kent een subsidie van € 500.000 voor groot onderhoud toe aan het Sint Pietershof.