Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2010

november

Het college zet zanger Tim Knol bij een concert in Manifesto in het zonnetje vanwege de Edison voor beste nieuwkomer die hem onlangs werd toegekend. Stichting De Noord-Hollandse Opvang DNO gaat zich in Hoorn bezighouden met de totale problematiek van dak- en thuislozen. De oppositie uit felle kritiek op de aangekondigde bezuiniging van jaarlijks 18 miljoen euro die het college in de begroting aankondigt. Het veertiende boek in de bouwhistorische reeks gaat over de Dorpskerk van Zwaag. Het is het resultaat van samenwerking van de Stichting Behoud Hervormde Kerk Zwaag en de publicatiestichting Bas Baltus van de Vereniging Oud Hoorn. De resten van 64 mensen die woonden en werkten in het middeleeuwse vrouwenklooster Bethlehem, worden herbegraven op het kerkhof van de PKN-kerk Westerblokker. Het graf wordt gesierd door het beeld van een Knielende Zuster, uitgevoerd door beeldhouwer Henny Bulsing. Van Dien Tran ontvangt de bronzen legpenning van de gemeente Hoorn voor zijn jarenlange inzet voor de Vietnamese gemeenschap. Sint Nicolaas zal zijn intocht in de stad vanaf de Karperkuil beginnen nu de Oude Doelenkade door werkzaamheden als aanmeerplaats niet gebruikt kan worden. Burgemeester Onno van Veldhuizen maakt plannen bekend om de stad veiliger te maken. Diefstal, inbraken, geweld en vernieling worden bestreden met cameratoezicht, stadsmariniers, verplaatsen van coffeeshops uit de binnenstad en doorsluizen van informatie over personen naar justitie. Medeoprichter Cees Tilet ontvangt de sportdraagmedaille van de gemeente Hoorn bij zijn afscheid na 35 jaar van Watersportvereniging Karperkuyl. Marjon van der Ven volgt Chris de Meij op als fractievoorzitter van de VVD. Na zijn kritiek op burgemeester Onno van Veldhuizen is zijn positie als leider van de fractie niet langer houdbaar. Bij een ‘henneprooiactie’ in de wijk Kersenboogerd treft de politie vier illegale kwekerijen aan. Voetbalvereniging De Blokkers bestaat 80 jaar. De historische vereniging van Zwaag betrekt de bovenzaal van de Dorpskerk. Na zeven jaar procederen wordt aan Ricardo Ambrosio (12) een verblijfsvergunning toegekend. Hij groeit op bij zijn pleegouders Harry Bakker en Ilse Lischer. Het gebied waar een alcoholverbod geldt in Risdam Noord wordt uitgebreid. Jaring Anne Sierkstra en Gerarda Martina Johanna Bizot vieren hun 65-jarig huwelijksjubileum. Ligplaatshouders van de Grashaven vrezen in problemen te komen door de komst van een aanlegsteiger voor charterschepen op het Oostereiland. Zij tekenen ook bezwaar aan tegen het rooien van 76 bomen daar. Bewoners van het Havenkwartier komen in verzet tegen het plan voor terrassen aan de waterkant van de Oude Doelenkade. De nostalgische kermis zal volgend jaar op Dal/Spoorstraat een plek krijgen. De Roode Steen wordt dan benut voor gewone kermisattracties. Een grote groep mensen uit alle geledingen van het culturele leven in Hoorn en omstreken protesteert op de Roode Steen tegen voorgenomen bezuinigingen van de landelijke overheid op kunst en cultuur. Voor de vijftiende keer verschijnt de Hoornse monumentenkalender. Het thema voor 2011 is interieurs van bekende monumenten. De gemeente koopt meer wegenzout in dan in voorgaande jaren. Aan de gladheidbestrijding verandert overigens niets. De Hoornse sterrenkoks Michel van der Kroft (1 ster) en Lucas Rive (2 sterren, al twintig jaar) behouden hun Michelinkwalificatie. De website van de Vereniging Oud Hoorn wordt door Historische Vereniging Holland onderscheiden met de Hollandprijs voor organisaties met meer dan vijfhonderd leden. Besturen van sportclubs mogen zelf bepalen welke vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag moeten hebben. De gemeente laat de eerder voorgenomen eisen aan de clubs hierover vallen. De ‘Ontdekkingsreis door de wereld van autisme’ in de Noorderkerk trekt veel bezoekers. Het MKB Hoorn is verheugd over de uitspraak van de rechter dat de reclamebelasting voor ondernemers in Hoorn dient te worden afgeschaft. De gemeente beraadt zich op een hoger beroep. Laurentius en Johanna Piket vieren hun 65-jarig huwelijksjubileum.