Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2010

oktober

Schrijver Adriaan van Dis geeft in de Openbare Bibliotheek twee keer een lezing voor uitverkocht huis. De jaarlijkse rondgang met het beeld van Maria van Hoorn voert voor het eerst ook door het havengebied. Het natuurpark Blokweer is overgedragen aan het Milieu Activiteitencentrum en Kijkboerderij Mak Blokweer. De aanleg van de natuurspeeltuin als tweede stadsspeeeltuin wordt gestart. Hoorns familiebedrijf Edmon Keukens wordt overgenomen door De Mandemakers Groep uit Waalwijk. Exploitanten van restaurants aan de Oude Doelenkade dienen een plan in voor de aanleg van een terrasgebied aan het water. De bouw van Mediamarkt hoeft na een uitspraak van de bestuursrechtbank in Alkmaar niet te worden stilgelegd. Frans van Luit stopt als onbetaald coördinator bij de Stichting Evenementen Stad Hoorn. Grote investeringen zoals renovatie van het Oostereiland gaan in 2011 onverminderd door. Het college wil pas in de begroting voor 2012 bezuinigingen opnemen. Tegen het bouwplan La Parisienne op het voormalig terrein van de Schouwburg aan de Westerdijk wordt opnieuw bezwaar aangetekend. Het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (Acta) haalt meer specialisten naar Hoorn en blijft hier gevestigd. Door de geluidsinstallatie te verbeteren (kosten € 45.000) kan de overlast van IJsbaan De Westfries worden verminderd. Tien leden van de Michaël Cantorij van de r. k. parochie in Blokker zingen 25 jaar bij het koor en worden onderscheiden met de Gregoriusmedaille: Els Grooteman, Frans Leek, Koos en Kniltje van Bockxmeer-Vink, Afra Schouten, Riny Groot, Ans Droog, Gem en Joke Doodeman-Gieling en Engelien Bults. Intema Jeugdmode bestaat 25 jaar. Zes jaar na de opening van het nieuwe ziekenhuis wordt de centrale hal rigoreus verbouwd. De trillingsoverlast door langsrijdend verkeer op het Kleine Oost wordt ontoelaatbaar. Bert van Dijkhuizen (VVD) vraagt het college om opheldering en maatregelen. Op het plein voor Schouwburg Het Park wordt een nieuwe iep geplant, zes meter hoog, stamomvang 30 cm en tegen iepziekte resistent. Beleggingsinstelling Nieuwe Steen Investments NSI verhuist naar Hoofddorp. PWN breidt de wateropslagcapaciteit aan het Keern uit met twee kelders voor totaal 10 miljoen liter water. Plannen voor verbetering van de Westfrisiaweg ten noorden van Risdam Noord worden bekend. De aanleg van een laag geluidsscherm moet geluidsoverlast verminderen. De gemeente Hoorn spreekt de ambitie uit om in 2040 klimaat neutraal te zijn. De gemeente neemt noodmaatregelen om te voorkomen dat de kademuur van de Oude Doelenkade instort. De totale renovatie staat voor 2011 gepland. De uitbreiding van het Westfriesgasthuis zal gefaseerd plaatsvinden en rond 2020 worden afgerond. Het dekenale centrum in Hoorn wordt door het bisdom gesloten. De Stichting Dijk en Duin gaat de opleiding van vrijwilligers van de r. k. parochies van West-Friesland verzorgen. Josine Joosten ontvangt bij de viering van het 30-jarig bestaan van de werkgroep T en T een Eenhoornzegel van € 500 als dank voor haar inzet voor travestieten en transseksuelen in Hoorn. Een computervirus zorgt voor grote problemen in het systeem van het Westfriesgasthuis. De beveiliging voorkomt onherstelbare schade. De Dierenbescherming is teleurgesteld over het besluit van de gemeente om de konijnen op het voetbalcomplex van De Blokkers af te schieten. Broer en zus De Jong uit Zwaag ontvangen de jaarlijkse Monumentenprijs van de Vereniging Oud Hoorn voor de restauratie van hun tuinderswoning aan de Dorpsstraat 5. De leiding van Schouwburg Het Park vraagt het gemeentebestuur om maatregelen tegen de overlast van rondhangende jongeren. De kosten van een geluidswal op De Blauwe Berg zijn de inzet van een meningsverschil tussen projectontwikkelaar AM en de gemeente. Het college stelt Scouting Discovery uit Zwaag voor een eigen clubgebouw te realiseren op de voormalige midgetgolfbaan bij zwembad De Wijzend. Schaatsbaan De Westfries voldoet niet aan de eisen die door de Nederlandse Omroep Stichting NOS gesteld worden voor reportages van grote nationale wedstrijden.