Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Kroniek van Hoorn

2011

maart

Aan de A7, ter hoogte van de wijk De Blauwe Berg, is een geluidswal bestaande uit zeecontainers neergezet als tijdelijke voorziening bij de bouw van een hotel, een bioscoop en een dans- en partycentrum. Cor Schaap wordt pauselijk onderscheiden met Pro Ecclesia en Pontifice als waardering voor zijn jarenlange inzet voor de parochie Hoorn. Heddes Bouw maakt onder de vlag van Ballast Nedam een doorstart met als naam Heddes Bouw & Ontwikkeling. De idee om zo'n 30.000 woningen voor Almere in Noord-Holland Noord te realiseren wordt door de Hoornse politiek met gemengde gevoelens en kritiek beoordeeld. De bouw van de brandweerkazerne op het terrein de Oude Veiling gaat van start.

1: Zeecontainers.
1: Zeecontainers.
Projectontwikkelaar AM moet geld toeleggen op de tweede fase van het woningbouwplan De Blauwe Berg. Voor 20 starters op de woningmarkt is weer in totaal € 700.000 beschikbaar voor startersleningen. Marinus Bakker, 25 jaar betrokken bij Rode Kruis Toneel als schrijver, regisseur, speler en souffleur, en bij andere verenigingen, wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Onder voorwaarden werkt het college mee aan de komst van Action naar winkelcentrum de Huesmolen. De gemeente verruimt de subsidieregeling voor monumenten door naast bijdragen voor restauratie en onderhoud ook mogelijkheden voor bouw- en kleurhistorisch onderzoek te bieden. De Ondernemers Stad Hoorn (SOH) organiseert een seminar over de rol van internet en mobiele telefoon bij het winkelen van de toekomst. Om overlast voor aanwonenden te voorkomen wil de gemeente een verbod op het inzetten van bussen met een lengte van 8 of meer meter op het Kleine Oost en de Vollerswaal opnemen in de nieuwe concessie voor openbaar vervoer. De gemeente gaat gerichte controle uitvoeren op illegale huisvesting van buitenlandse werknemers. Het restaurant Midzomernachtsdroom van de Theaterbrasserie van schouwburg Het Park blijkt niet te exploiteren te zijn. Het sluit per 1 mei de deuren. Bij het naderen van de start van de werkzaamheden aan de Westfrisiaweg N302 betrekt het projectbureau tijdelijke huisvesting pal naast de afrit van de A7. De vondst van asbest in de Schellinkhouterdijk zorgt voor verdere vertraging van de werkzaamheden aan de dijk. Het clubhuis van de Hoornse scouts van Vaandrig Peetoom Vendel is afgesloten. Intermaris Hoeksteen wil huurwoningen uit de jaren '50 in de St. Eloystraat en de St. Jozefstraat slopen om daar nieuwbouw te realiseren.

19: Margreet van Hoorn.
19: Margreet van Hoorn.
Het portret van de in 2010 overleden schrijfster Margreet van Hoorn, geschilderd door Peter de Rijcke, wordt in de vestiging Wisselstraat van de Hoornse Openbare Bibliotheek geplaatst. Het Westfries Museum wordt verbouwd. Een tijdelijke expositie met museumcafé wordt ingericht in een winkelpand aan de Nieuwstraat met als thema ‘Junius - sinds 1511’, passend bij het Juniusjaar dat de vereniging Oud Hoorn heeft uitgeroepen. De gemeente gaat wegens krimpend budget minder inburgeringstrajecten aanbieden. Na een flinke bezuinigingsronde door het ministerie blijven voor Noord-Holland Noord de UWV-kantoren Zaandam en Alkmaar open. De vestiging Hoorn zal gesloten worden; de dienstverlening wordt vooral digitaal voortgezet. Een meetfout van een ingenieursbureau zorgt voor een forse vertraging in het werk aan de Oude Doelenkade. Door groot onderhoud, gepaard met ingrijpende kap van bomen en de aanleg van waterpartijen, wordt de begraafplaats aan de Berkhouterweg van een nieuw aanzien voorzien. Kopers van woningen in Het Guldenbos in de Kersenboogerd mogen geen verlichting in hun achtertuin aanbrengen om de beschermde meervleermuizen op hun vliegroute naar het Markermeer niet te verstoren. De heer Frans van Overmeeren neemt afscheid als directeur van Scholengemeenschap Copernicus. Hij wordt opgevolgd door mevr. Franca van Alebeek. De gemeente houdt gedurende zes maanden een proef met het gebruik van vijf elektrische scooters die worden ingezet als dienstvervoer voor ambtenaren. Voor het behoud van de historische tuindersschoorsteen aan de Kolenbergstraat in Blokker stelt de gemeente € 50.000 beschikbaar. De beoogde exploitant voor het ‘cinehotel’ en grand café op het Oostereiland is failliet.